Object structure

Title:

Stanisława Barańczaka dialog chirurga i demiurga

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2007)

Creator:

Misiak, Iwona

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2007

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Barańczak, Stanisław ; Polish poetry ; language ; death ; freedom ; love

References:

1. W.H. Auden, Morze i Zwierciadło. Komentarz do "Burzy" Szekspira, przeł. S. Barańczak, Kraków 2003, s. 59, 67-68, 43, 67.
2. S. Balbus, Między stylami, Universitas, Kraków 1996.
3. S. Barańczak, 159 wierszy, Znak, Kraków 1990, s. 21.
4. S. Barańczak, Chirurgiczna precyzja. Elegie i piosenki z lat 1995-1997, Wydawnictwo a5, Kraków 1998, s. 19.
5. S. Barańczak, Nieufni i zadufani. Romantyzm i klasycyzm w młodej poezji lat sześćdziesiątych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1971, s. 41.
6. S. Barańczak, Ocalone w tłumaczeniu. Szkice o warsztacie tłumacza poezji z dodatkiem małej antologii przekładów-problemów, Wydawnictwo a5, Kraków 2004, s. 15.
7. S. Barańczak, Tablica z Macondo albo: Najkrótsza poetyka normatywna na użytek własny, w sześciu literach bez znaków diakrytycznych, z dygresjami motoryzacyjno-metafizycznymi, w: tegoż, Tablica z Macondo. Osiemnaście prób wytłumaczenia, po co i dlaczego się pisze, Aneks, Londyn 1990, s. 231.
8. S. Barańczak, Zaufać nieufności. Osiem rozmów o sensie poezji, red. K. Biedrzycki, Wydawnictwo "M", Kraków 1993, s. 60.
9. K. Biedrzycki, Świat poezji Stanisława Barańczaka, Universitas, Kraków 1995.
10. H. Bloom, Lęk przed wpływem. Teoria poezji, przeł. A. Bielik-Robson, M. Szuster, Universitas, Kraków 2002.
11. J. Brodski, Dwie godziny w zbiorniku, przeł. W. Woroszylski, w: 82 wiersze i poematy, wyb. i opr. S. Barańczak, Znak, Kraków 1989, s. 40.
12. J. Brodski, Mowa na stadionie, w: tegoż, Pochwała nudy, przeł. A. Kołyszko, M. Kłobukowski, Kraków 1996, s. 119.
13. C. Cavanagh, Granice liryki: zachodnia teoria a polska praktyka powojenna, przeł. M. Maryl, "Teksty Drugie" 2004 nr 3, s. 12-13.
14. C. Cavanagh, O "Chirurgicznej precyzji" Stanisława Barańczaka, "Zeszyty Literackie" 1999 nr 65, s. 154.
15. P. Citati, Światło nocy. Wielkie mity w historii ludzkości, przeł. J. Ugniewska, Czytelnik, Warszawa 2003, s. 314-330.
16. J. Dembińska-Pawelec, Światy możliwe w poezji Stanisława Barańczaka, Wydawnictwo UŚ, Katowice 1999.
17. J. Dembińska-Pawelec, Villanella od Anonima do Barańczaka, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2006.
18. J. Donne, 77 wierszy, wyb., przekł., oprac. S. Barańczak, Znak, Kraków 1998, s. 5-14.
19. H.-G. Gadamer, O duchowej drodze człowieka. Studium nie dokończonych utworów Goethego, w: tegoż, Rozum, słowo, dzieje, wyb. i opr. K. Michalski, przekł. M. Łukasiewicz, K. Michalski, PIW, Warszawa 2000, s. 219, 230-239.
20. J.W. Goethe, Faust, przeł. K. Lipiński, Miniatura, Kraków 1996, s. 40-41.
21. J. Gutorow, Forma protestu (Stanisław Barańczak), w: tegoż, Niepodległość głosu. Szkice o poezji polskiej po 1968 roku, Znak, Kraków 2003.
22. S. Heaney, Przywództwo Lowella, w: tegoż, Znalezione-przywłaszczone. Eseje wybrane 1971-2001, przeł. M. Heydel, wyb. A. Pokojska, Znak, Kraków 2003, s. 159.
23. Z. Herbert, Wiersze wybrane, Wydawnictwo a5, Kraków 2004, s. 47-48 i 138-139.
24. H. Jonas, Religia gnozy, przeł. M. Klimowicz, Platan, Kraków 1994, s. 207-208 i 314.
25. Ph. Larkin, 44 wiersze, wyb., przekł., wstęp i opr. S. Barańczak, Znak, Kraków 1991, s. 93.
26. R. Lowell, Epilog, w: Poezje, przeł. S. Barańczak, wyb. i posł. B. Taborski, Wydawnictwo Literackie, Kraków-Wrocław 1986, s. 313.
27. A. Marvell, Dialog duszy i ciała, w: S. Barańczak, Antologia angielskiej poezji metafizycznej XVII stulecia, PIW, Warszawa 1982, s. 244-245.
28. Od Kochanowskiego do Mickiewicza. Szkice o polskim cyklu poetyckim, red. B. Kuczera-Chachulska, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2004.
29. D. Pawelec, Poezja Stanisława Barańczaka. Reguły i konteksty, Śląsk, Katowice 1992.
30. Platon, Gorgiasz, w: tegoż, Gorgiasz. Menon, przeł. W. Witwicki, Antyk, Kęty 2002, s. 61-62 i 90.
31. A. Poprawa, Wiersze na głos i fortepian, w: tegoż, Formy i afirmacje, Universitas, Kraków 2003.
32. G. Quispel, Gnoza, przeł. B. Kita, Pax, Warszawa 1988, s. 140-141.
33. M. Stala, Między Schubertem a cmentarzem samochodów. Nie tylko o jednym wierszu Stanisława Barańczaka, w: tegoż, Druga strona. Notatki o poezji współczesnej, Znak, Kraków 1997.
34. M. Stala, Między tym światem a światem łaski, w: tegoż, Chwile pewności. 20 szkiców o poezji i krytyce, Znak, Kraków 1991.
35. M. Stala, Ten żart na śmierć i życie. O "Chirurgicznej precyzji" Stanisława Barańczaka, w: tegoż, Przeszukiwanie czasu, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2004.
36. G. Steiner, Po wieży Babel. Problemy języka i przekładu, przeł. O. i W. Kubińscy, Universitas, Kraków 2000.
37. G. Steiner, Rzeczywiste obecności, przeł. O. Kubińska, Instytut Kultury - słowo/obraz terytoria, Warszawa-Gdańsk 1997, s. 10.
38. L. Szaruga, Siła kochania (O Stanisławie Barańczaku), w: tegoż, Wyzwanie (o poezji z przypisami i bez), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004.
39. W. Szekspir, Burza, przeł. M. Słomczyński, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1980, s. 105.
40. W. Szturc, Faust Goethego. Ku antropologii romantycznej, Universitas, Kraków 1995, s. 33 i 41.
41. P. Śliwiński, Stanisław Barańczak: droga ku arcydziełu, w: tegoż, Przygody z wolnością. Uwagi o poezji współczesnej, Znak, Kraków 2002.
42. A. van Nieukerken, Ironiczny konceptyzm. Nowoczesna polska poezja metafizyczna w kontekście anglosaskiego modernizmu, Universitas, Kraków 1998, s. 322-324.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

69

End page:

92

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund