Object structure

Title:

Awangarda Krakowska

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2007)

Creator:

Szahaj, Andrzej

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2007

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

humanities ; anti-positivist turn ; literary theory ; interpretation

References:

1. W. Bolecki, Polowanie na postmodernistów (w Polsce), Wydawnictwo Literackie, Kraków 1998. ; 2. W. Bolecki, Wyznania członka lokalnej wspólnoty interpretacyjnej, "Teksty Drugie" 1998 nr 6. ; 3. L. Fleck, Powstanie i rozwój faktu naukowego, przeł. M. Tuszkiewicz, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1986. ; 4. Konstruktywizm w badaniach literackich. Antologia, red. E. KuŸma, A. Skrendo, J. Madejski, Universitas, Kraków 2006. ; 5. Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. R. Nycz, M.P. Markowski, Universitas, Kraków 2006. ; 6. B. Latour, The Pasteurization of France, Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1988. ; 7. D. Lewiński, Strukturalistyczna wyobraźnia metateoretyczna. O procesach paradygmatyzacji w polskiej nauce o literaturze po 1958 roku, Universitas, Kraków 2004. ; 8. Metateoretyczne problemy literaturoznawcze, Międzyinstytutowe Koło Naukowe Teoretyków Literatury, Wrocław 2005. ; 9. Obserwacja systemu i badania empiryczne, Międzyinstytutowe Koło Naukowe Teoretyków Literatury, Wrocław 2006. ; 10. H. Putnam, Realism with a Human Face, Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1992, s. 201. ; 11. A. Szahaj, Gonić harcowników?, "Teksty Drugie" 1999 nr 6. ; 12. A. Szahaj, Granice anarchizmu interpretacyjnego, "Teksty Drugie" 1997 nr 6. ; 13. A. Szahaj, Zniewalająca moc kultury. Artykuły i szkice z filozofii kultury, poznania i polityki, Wydawnictwo UMK, Toruń 2004. ; 14. A. Szahaj, Zwrot antypozytywistyczny dopełniony, wstęp do: Filozofia i etyka interpretacji, red. A. Koli, A. Szahaj, Universitas, Kraków (w druku). ; 15. A. Zybertowicz, Przemoc i poznanie. Studium z nie-klasycznej socjologii wiedzy, Wydawnictwo UMK, Toruń 1995.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

93

End page:

100

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: