Object structure

Title:

W stronę Dembołęckiego. Wokół niektórych wątków poruszonych w tomie "Krwawy świt, mroczny dzień..." ("Napis" 2006, seria XII)

Subtitle:

Napis, Seria XIII (2007)

Creator:

Sztyber, Radosław

Publisher:

Wydawnicwto DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2007

Description:

24 cm ; Tekst pol.

Subject and Keywords:

literatura polska ; Dembołęcki, Wojciech (1585-1646) ; wojsko

References:

1. W. Dembołęcki, Przewagi elearów polskich, co ich niegdy lisowczykami zwano, oprac. i wst. R. Sztyber, Toruń 2005, s. 158. ; 2. Literatura mieszczańska w Polsce. Od końca XVI do końca XVII wieku, oprac. K. Budzyk, H. Budzykowa, J. Lewański. t. 1, Warszawa 1954, s. 291-299. ; 3. R. Sztyber, "Banialuki" i "ambaje", czyli o pseudoetymologicznej pochwale elearów (lisowczyków), "Studia i Materiały" Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, t. 46: Filologia Polska, z. 10, red. J. Brzeziński, Zielona Góra 1999. ; 4. R. Sztyber, Piórem, kropidłem, szablą. Wojciecha Dembołęckiego kapelańska i pisarska przygoda z lisowczykami (1619-1623). Studia i szkice, Zielona Góra 2005. ; 5. R. Sztyber, Wstęp, w: W. Dembołęcki, Przewagi elearów polskich, co ich niegdy lisowczykami zwano, oprac. i wst. R. Sztyber, Toruń 2005. ; 6. Wiersze o lisowczykach, "Archiwum Literackie" 1962, t. 6: Misccllanea staropolskie.

Relation:

Napis

Volume:

XIII

Start page:

239

End page:

247

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Citation

Citation style: