Object structure

Title:

Ewangelia, polityka i karnawał. O "Kontynuacji Biblii Targowickiej" Józefa Kossakowskiego

Subtitle:

Napis, Seria XIII (2007)

Creator:

Kuźma, Marcin

Publisher:

Wydawnicwto DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2007

Description:

24 cm ; Pol. text

Subject and Keywords:

Polish literature - 18 c. ; Kossakowski, Józef (1738-1794) ; Targowica Confederation

References:

1. Bachtin. Dialog — Język — Literatura, red. E. Czaplajewicz, E. Kasperski, Warszawa 1983. ; 2. A. Bruckner, Dzieje kultury polskiej, t. 3, Kraków 1931, s. 350. ; 3. S. Dubisz, Motywacje prac leksykograficznych M. S. B. Lindego, w: Studia językoznawcze, red. W. Kupiszewski, Kielce-Warszawa 1998, s. 48. ; 4. Konfederacja barska, Wybór tekstów, oprac. W. Konopczyński, Kraków 1928 (BN I 102). ; 5. T. Kostkiewiczowa, Wstęp do: Motywy religijne w twórczości pisarzy polskiego Oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Lublin 1995 (Religijne Tradycje Literatury Polskiej 6), s. 8. ; 6. J. Kossakowski, Kontynuacja Biblii Targowickiej ksiąg Szczęsnego, [b. m. r.], s. 8. ; 7. J. Kossakowski, Ksiądz Pleban, Warszawa 1786, s. 208. ; 8. J. Kossakowski, Obywatel, Warszawa 1788, s. 35. ; 9. W. Kubacki, Żeglarz i pielgrzym, Warszawa 1954, s. 211. ; 10. Literatura barska (Antologia), oprac. J. Maciejewski, Wrocław 1976 (BN I 108). ; 11. Literatura konfederacji barskiej, red. J. Maciejewski oraz A. Bąbel, A. Grabowska-Kuniczuk, J. Wójcicki, t. 1: Dramaty, t. 2: Dialogi, Warszawa 2005; t. 3: Wiersze; t. 4: Silva rerum [w druku]. ; 12. Między rozpaczą i nadzieją. Antologia poezji porozbiorowej lat 1793-1806, oprac. M. Nalepa, wst. P. Żbikowski, Kraków 2006. ; 13. M. Nalepa, Rozpacz i próby jej przezwyciężenia w poezji porozbiorowej (1793-1806), Rzeszów 2003. ; 14. M. Nalepa, Takie życie dziś nasze, gdy Polska ustaje... Pisarze stanisławowscy a upadek Rzeczypospolitej, Wrocław 2002. ; 15. J. U. Niemcewicz, Fragment Biblii Targowickiej. Księgi Szczęsnowe, wyd. Z. Kostkiewicz, Kraków 1895, s. 12. ; 16. J. U. Niemcewicz, Pamiętniki czasów moich, oprac. J. Dihm, t. 2, Warszawa 1957, s. 62. ; 17. J. Nowak-Dłużewski, Formy religijne staropolskiej poezji politycznej, Lwów 1938, s. 7. ; 18. J. Nowak-Dłużewski, Satyra polityczna konfederacji targowickicj i sejmu grodzieńskiego, Kraków 1935, s. 52. ; 19. S. Orzechowski, Quincunx, w: S. Orzechowski, Wybór pism, oprac. J. Starnawski, Wrocław 1972 (BN I 210), s. 436. ; 20. Polska poezja świecka XV wieku, oprac. M. Włodarski, Wrocław 1997 (BN I 60), s. 16. ; 21. A. Popławski, Zbiór niektórych materii politycznych, Warszawa 1774, s. 168. ; 22. S. Sawicki, Sacrum w literaturze, w: S. Sawicki, Poetyka, interpretacja, sacrum, Warszawa 1981, s. 172. ; 23. J. J. Sievers, Jak doprowadziłem do drugiego rozbioru Polski, oprac. B. Grochulska, P. Ugniewski, Warszawa 1992. ; 24. W. Smoleński, Konfederacja Targowicka, Kraków 1903, s. 344. ; 25. Św. Augustyn, Państwo Boże, tł. W. Kubicki, Kęty 2002, s. 782. ; 26. Tajna korespondencja z Warszawy 1792-1794 do Ignacego Potockiego, oprac. M. Rymszyna, A. Zahorski, Warszawa 1961 (Studia i Materiały z Dziejów Polski w Okresie Oświecenia), s. 119. ; 27. P. Żbikowski, ...bolem śmiertelnym ściśnione mam serce.... Rozpacz oświeconych u źródeł przełomu w poezji polskiej w latach 1793-1805, Wrocław 1998. ; 28. P. Żbikowski, Hugo Kołłątaj: więzień i poeta, Lublin 1993. ; 29. P. Żbikowski, Insurekcja i upadek Rzeczypospolitej w poezjach więziennych Hugona Kołłątaja, Rzeszów 1994.

Relation:

Napis

Volume:

XIII

Start page:

249

End page:

271

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: