Object structure

Title:

Bóg zgody, zemsty, sprawiedliwości - o poezji rokoszu Zebrzydowskiego

Subtitle:

Napis, Seria XII (2006)

Creator:

Maciejewska, Iwona

Publisher:

Wydawnicwto DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2006

Description:

24 cm ; Pol. text

Subject and Keywords:

Zebrzydowski's rebellion (1606–1609) ; Polish literature - 17 c. ; Zygmunt III Waza (King of Poland ; 1566-1632)

References:

1. C. Backvis, Panorama poezji polskiej okresu baroku, red. A. Nowicka-Jeżowa i R. Krzywy, 1.1, Warszawa 2003, s. 331.
2. P. Buchwald-Pelcowa, Pokolenia twórców literatury polskiej przełomu XVI i XVII i wieku, w: P. Buchwald-Pelcowa, Historia literatury i historia książki, Kraków 2005, s. 225.
3. S. Herman, „Zgoda” Jana Kochanowskiego na tle uosobionych skarg Rzcczypospolitej, w: 450 rocznica urodzin Jana Kochanowsktego, red. W. Magnuszewski, Zielona Góra 1985, s. 83.
4. W. Leitsch, Strój i naród w Polsce w pierwszej tercji XVII wieku, czyli jak spodnie nabrały znaczenia politycznego, „Barok. Historia — Literatura — Sztuka” VI/2, 1999, s. 18-19.
5. S. Nieznanowski, Matka Boska w poezji baroku i czasów saskich, w: S. Nieznanowski, Studia i wizerunki. O poezji staropolskiej i jej badaczach, Warszawa 1989, s. 59-63.
6. Z. Nowak, Kontrreformacyjne parodie synodów protestanckich, w: Kultura i literatura dawnej Polski. Studia, Warszawa 1968, s. 214-254.
7. J. Nowak-Dłużewski, Formy religijne staropolskiej poezji politycznej, w: J. Nowak-Dłużewski, Z historii polskiej literatury i kultury, Warszawa 1967, s. 167-181.
8. J. Nowak-Dłużewski, Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Zygmunt III, Warszawa 1971, s. 117.
9. K. Obremski, „Psalmodia Polska". Trzy studia nad poematem, Toruń 1995.
10. J. Ch. Pasek. Pamiętniki, opr. Wł. Czapliński, Wrocław 1979 (BN I 62), s. 31.
11. J. Pelc, Tekst literacki w okresie staropolskim, „Przegląd Humanistyczny 1959” nr 3, s. 78-79.
12. S. Radoń, Z dziejów polemiki antyariańskiej w Polsce XVI-XVII wieku, Kraków 1993, s. 100-101.
13. J. Tazbir, Sarmatyzacja katolicyzmu w XVII wieku, w: Wiek XVII — kontrreformacja — barok. Prace z historii kultury, red. J. Pelc, Wrocław 1070, s. 24.
14. J. Tazbir, Węgry jako symbol i przestroga w literaturze staropolskiej, w: J. Tazbir, Prace wybrane, t. 3: Sarmaci i świat, red. S. Grzybowski, Kraków 2001, s. 430—153.
15. A. Wilkoń, Dzieje języka artystycznego w Polsce. Język i style literatury barokowej, Kraków 2002, s. 92.
16. H. Wisner, Rokosz Zebrzydowskiego, Kraków 1989, s. 77.

Relation:

Napis

Volume:

XII

Start page:

35

End page:

47

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund