Object structure

Title:

Wielkie Księstwo Litewskie a Moskwa. Okres Smuty

Subtitle:

Napis, Seria XII (2006)

Creator:

Wisner, Henryk

Publisher:

Wydawnicwto DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2006

Description:

24 cm ; Tekst pol.

Subject and Keywords:

Moskwa ; Wielkie Księstwo Litewskie ; wielka smuta

References:

1. A. Andrusiewicz, Dzieje wielkiej smuty, Katowice 1999. ; 2. A. Baliulis, Lietuvos Didziosios Kuni gaikśtystes ir Maskvos valstybes diplomatinai santykiai XVI a. pabaigoje (Lietuvos Metrikos 594 apzvalga),„Lituanistica”, Vilnius 2002, nr 3, s. 3-32. ; 3. Diariusze sejmowe r. 1587: sejmy konwokacyjny i elekcyjny, wyd. A. Sokołowski, Kraków 1887, s. 149. ; 4. B. Floria, Russkoje-polskije otnoszenija i bałtijski wopros w konce XVI-naczale XVII w., Moskwa 1973. ; 5. Korespondencja Jana Karola Chodkiewicza, opr. W. Chomętowski, Warszawa 1875, s. 119: Hieronim Chodkiewicz do Jana Karola Chodkiewicza, 27 V 1611 Wilno. ; 6. E. Pielgrzymowski, E. Pilgrimovijus, Didźioji Leono Sapiegos pasiuntinybe i Moskvą, parenge J. Kiaupiene, Vilnius 2002. ; 7. Russkaja istoriczeskaja biblioteka, t. 1. Pietiersburg 1872, s. 6: Votum na sejmie. Pan Dorohostajski, 311 1605. ; 8. Sbornik impieratorskogo russkogo istoriczeskogo obszczestwa, t. 137, Moskwa 1912, s. 58-73. ; 9. M. Szczerbatow, Istorija rossijskaja, t. 6, cz. 2, Pietiersburg 1790, s. 227-237. ; 10. K. Tyszkowski, Poselstwo Lwa Sapiehy w Moskwie 1600, Lwów 1927, s. 37.

Relation:

Napis

Volume:

XII

Start page:

99

End page:

108

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Citation

Citation style: