Object structure

Title:

"Wiek naprawdę stracony". Poezja Sebastiana Petrycego jako świadectwo klęski wyprawy moskiewskiej

Subtitle:

Napis, Seria XII (2006)

Creator:

Trościński, Grzegorz

Publisher:

Wydawnicwto DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2006

Description:

24 cm ; Pol. text

Subject and Keywords:

Petrycy, Sebastian (1554-1626) ; Polish literature - 17 c. ; Dymitr I Samozwaniec (?-1606)

References:

1. A. Karpiński, Parafraza jako aemulatio (Na przykładzie staropolskich przeróbek epody Horacego „Beatus ille qui procul negotiis"), w: Retoryka a literatura, red. B. Otwinowska, Warszawa 1984, s. 113.
2. W. Kochowski, Utwory poetyckie. Wybór, opr. M. Eustachiewicz, Wrocław 1991 (BN I 92), s. 5.
3. J. Łoś, Wstęp, w: S. Petrycy, Horatius Flaccas w trudach więzienia moskiewskiego, wyd. J. Łoś, Kraków 1914, s. 3—4.
4. S. Niemojewski, Diariusz drogi spisanej i różnych przypadków pociesznych i żałosnych prowadząc córkę Jerzego Mniszka, Marynę, Dymitrowi Iwanowiczowi w roku 1606, wyd. R. Krzywy, Warszawa 2006 (Polonika w Zbiorach Archiwum Narodowego Szwecji t. 4).
5. J. Nowak-Dłużewski, Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Zygmunt III, Warszawa 1971.
6. Obrońcy języka polskiego. Wiek XV-XVIII, opr. W. Taszycki, Wrocław 2004, s. 225-231.
7. L. Ślękowa, Pieśń, hasło w: Słownik literatury staropolskiej, red. T. Michałowska, B. Otwinowska, E. Sarnowska-Temeriusz, Wrocław 1990, s. 570.
8. W. Wąsik, Sebastian Petrycy z Pilzna i epoka (Ze studiów nad dziejami filozofii w Polsce i recepcją Arystotelesa), zesz. 1, Warszawa 1923, s. 30-36.

Relation:

Napis

Volume:

XII

Start page:

139

End page:

155

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: