Object

Title: O cudownym rozmnożeniu Dymitrów, czyli retoryka wielkiej mistyfikacji

Creator:

Budzyńska-Daca, Agnieszka

Date issued/created:

2006

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Napis, Seria XII (2006)

Publisher:

Wydawnicwto DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Pol. text

References:

1. A. Andrusiewicz, Dzieje Dymitriad 1602-1614, t. 2, Warszawa 1990, s. 82.
2. T. Banasiowa, Staropolskie lamentacje na przewrotność fortuny. Literacka geneza i wstępne fazy rozwoju formy gatunkowej, w: Staropolskie teksty i konteksty, t. 3. red. J. Malicki, Katowice 1997, s. 56-75.
3. P. L. Barbour, Dimitry called the Pretender. Tsar and Great Prince of All Rnssia, 1605-1606, London 1967.
4. D. Czerska, Dymitr Samozwaniec, Wrocław 1995.
5. Grand Larousse de la langue francaise. Librairie Larousse 1975, t. 4, s.3536-3537.
6. S. Grzybowski, Dzieje Polski i Litwy (1506-1648), w: Wielka historia Polski. Kraków 2003, t. 2, cz. 2, s. 620.
7. A. Hirschber, Dymitr Samozwaniec, Lwów 1898.
8. A. Hirschber, Maryna Mniszchówna, Lwów 1927.
9. A. Hirschberg, Polska a Moskwa w pierwszej połowie wieku XVII, Lwów 1901.
10. J. Krajewski, Wojna Moskiewska, Kraków, dr. B. Skalskiego, 1610.
11. S. Lifftel, Gody moskiewskie tamże na Moskwi opisane. Kraków, dr. Sz. Kępiniego, 1607, przedr. w: T. Wierzbowski, Smutnoje wriemia w sowremiennoj jemu polskoj litieraturie, w: Matieriały k istorii moskowskogo gosudarstwa, t. 3, Warszawa 1900, s. 107-128.
12. M. S. B. Linde, Słownik języka polskiego, t. 4, Warszawa 1995, s. 226-227.
13. J. Maciszewski, Polska a Moskwa 1603-1618, Warszawa 1968, s. 99.
14. Matrimonio Augustissimo a sereniss[imo] et potentiss[imo] Rege Poloniae et Sveciae, Sigismundo huins nomis Tertio, et Constantia sereniss[imi] atqne illustriss[imiJ Caroli Archiducis Austriae filia, Craeouie celebrato, die II Decemb[ris] Anno nostrae salutis 1605. gratulatur Paulus Palczowski de Palczowice, Cracoviae, in off Lazari. 1605; egz. ze zbiorów Biblioteki Śląskiej w Katowicach, sygn. 71331 I.
15. K. Miaskowski, Na tegoż epigramma: Na tegoż, w: K. Miaskowski, Zbiór rytmów, wyd. A. Nowicka-Jeżowa, Warszawa 1995, s. 228.
16. Nemezis kraju północnego, Zamość, druk. Akademii Zamojskiej, M. Łęski, 1614.
17. S. Niemojewski, Diariusz drogi spisanej i różnych przypadków pociesznych i żałosnych, prowadząc córkę Jerzego Mniszka, Marynę, Dymitrowi Iwanowiczowi w roku 1606, wyd. R. Krzywy, Warszawa 2006.
18. A. Oszczęda, Mała „Iliada” — „Nemezis kraju północnego” Jakuba Duszy Podhoreckiego, „Napis” seria VII, 2001, s. 135-142.
19. P. Palczowski, Kolęda moskiewska, to jest wojny moskiewskiej przyczyny słuszne, okazyja pożądana..., Kraków, dr. M. Szarffenbergera, 1609.
20. P. Palczowski, Wyprawa wojenna Króla Jego Mości do Moskwy da Pan Bóg szczęśliwa, Rzeczypospolitej naszej pożyteczna, Wilno, druk. J. Karcana, 1609.
21. Pamiętnik Stanisława Niemojewskiego (1606-1608), wyd. A. Hirschberg, Lwów 1899.
22. S. Petrycy, Horatius Flaccus w trudach więzienia moskiewskiego na utulenie żalów... w liryckich pieśniach zawarty, Kraków, dr. B. Skalskiego, 1609.
23. Poezyje Olbrychta Karmanowskiego z w. XVII, w: Pamiętnik Sandomierski, Warszawa, oprac. T. Ujazdowski t. 2: 1830, zeszyt 7, s. 410-413.
24. B. Uspienski, Car i samozwaniec. Samozwańcy w Rosji jako zjawisko kulturowo-historyczne, w: B. Uspienski, Historia i semiotyka, tł. i przedm. B. Żyłko, Gdańsk 1998, s. 95-117.
25. B. Uspienski, Wesele Dymitra Samozwańca, w: B. Uspienski, Religia i semiotyka, wyb., tł. i przednm. B. Żyłko, Gdańsk 2001, s. 55-68.
26. Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 1957, s. 261-262.
27. Słownik wyrazów obcych, Warszawa 1995, s. 729.
28. J. Tazbir, Stosunek do zwierząt w literaturze staropolskiej, „Studia Polonistyczne” t. 18-19, 1990/1991, s. 213.
29. Wiadomość o krwawej a strasznej rzezi w mieście Moskwie, i okropny a żałosny koniec Dymitra, wielkiego księcia i cara moskiewskiego, przez Hollendra, naonczas w Moskwie bawiącego, w języku angielskim napisana i wydana w Londynie roku 1607, a teraz na język polski przełożona i pomnożona dodatkami najętymi ze zbiorów kórnickich, tł. L. Jagielski, Poznań 1858.
30. A. Władysławiusz, Pieśń o Dymitrze, caru moskiewskim, w: K. Badecki, Świecka pieśń ludowa polskiego baroku, rps Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie 7779/111.

Relation:

Napis

Volume:

XII

Start page:

157

End page:

169

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:56527 ; 1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Sep 29, 2015

Number of object content hits:

329

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/67343

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information