Object structure

Title:

O cudownym rozmnożeniu Dymitrów, czyli retoryka wielkiej mistyfikacji

Subtitle:

Napis, Seria XII (2006)

Creator:

Budzyńska-Daca, Agnieszka

Publisher:

Wydawnicwto DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2006

Description:

24 cm ; Pol. text

Subject and Keywords:

Dymitr I Samozwaniec (?-1606) ; mystification ; Polish literature - 17 c.

References:

1. A. Andrusiewicz, Dzieje Dymitriad 1602-1614, t. 2, Warszawa 1990, s. 82. ; 2. T. Banasiowa, Staropolskie lamentacje na przewrotność fortuny. Literacka geneza i wstępne fazy rozwoju formy gatunkowej, w: Staropolskie teksty i konteksty, t. 3. red. J. Malicki, Katowice 1997, s. 56-75. ; 3. P. L. Barbour, Dimitry called the Pretender. Tsar and Great Prince of All Rnssia, 1605-1606, London 1967. ; 4. D. Czerska, Dymitr Samozwaniec, Wrocław 1995. ; 5. Grand Larousse de la langue francaise. Librairie Larousse 1975, t. 4, s.3536-3537. ; 6. S. Grzybowski, Dzieje Polski i Litwy (1506-1648), w: Wielka historia Polski. Kraków 2003, t. 2, cz. 2, s. 620. ; 7. A. Hirschber, Dymitr Samozwaniec, Lwów 1898. ; 8. A. Hirschber, Maryna Mniszchówna, Lwów 1927. ; 9. A. Hirschberg, Polska a Moskwa w pierwszej połowie wieku XVII, Lwów 1901. ; 10. J. Krajewski, Wojna Moskiewska, Kraków, dr. B. Skalskiego, 1610. ; 11. S. Lifftel, Gody moskiewskie tamże na Moskwi opisane. Kraków, dr. Sz. Kępiniego, 1607, przedr. w: T. Wierzbowski, Smutnoje wriemia w sowremiennoj jemu polskoj litieraturie, w: Matieriały k istorii moskowskogo gosudarstwa, t. 3, Warszawa 1900, s. 107-128. ; 12. M. S. B. Linde, Słownik języka polskiego, t. 4, Warszawa 1995, s. 226-227. ; 13. J. Maciszewski, Polska a Moskwa 1603-1618, Warszawa 1968, s. 99. ; 14. Matrimonio Augustissimo a sereniss[imo] et potentiss[imo] Rege Poloniae et Sveciae, Sigismundo huins nomis Tertio, et Constantia sereniss[imi] atqne illustriss[imiJ Caroli Archiducis Austriae filia, Craeouie celebrato, die II Decemb[ris] Anno nostrae salutis 1605. gratulatur Paulus Palczowski de Palczowice, Cracoviae, in off Lazari. 1605; egz. ze zbiorów Biblioteki Śląskiej w Katowicach, sygn. 71331 I. ; 15. K. Miaskowski, Na tegoż epigramma: Na tegoż, w: K. Miaskowski, Zbiór rytmów, wyd. A. Nowicka-Jeżowa, Warszawa 1995, s. 228. ; 16. Nemezis kraju północnego, Zamość, druk. Akademii Zamojskiej, M. Łęski, 1614. ; 17. S. Niemojewski, Diariusz drogi spisanej i różnych przypadków pociesznych i żałosnych, prowadząc córkę Jerzego Mniszka, Marynę, Dymitrowi Iwanowiczowi w roku 1606, wyd. R. Krzywy, Warszawa 2006. ; 18. A. Oszczęda, Mała „Iliada” — „Nemezis kraju północnego” Jakuba Duszy Podhoreckiego, „Napis” seria VII, 2001, s. 135-142. ; 19. P. Palczowski, Kolęda moskiewska, to jest wojny moskiewskiej przyczyny słuszne, okazyja pożądana..., Kraków, dr. M. Szarffenbergera, 1609. ; 20. P. Palczowski, Wyprawa wojenna Króla Jego Mości do Moskwy da Pan Bóg szczęśliwa, Rzeczypospolitej naszej pożyteczna, Wilno, druk. J. Karcana, 1609. ; 21. Pamiętnik Stanisława Niemojewskiego (1606-1608), wyd. A. Hirschberg, Lwów 1899. ; 22. S. Petrycy, Horatius Flaccus w trudach więzienia moskiewskiego na utulenie żalów... w liryckich pieśniach zawarty, Kraków, dr. B. Skalskiego, 1609. ; 23. Poezyje Olbrychta Karmanowskiego z w. XVII, w: Pamiętnik Sandomierski, Warszawa, oprac. T. Ujazdowski t. 2: 1830, zeszyt 7, s. 410-413. ; 24. B. Uspienski, Car i samozwaniec. Samozwańcy w Rosji jako zjawisko kulturowo-historyczne, w: B. Uspienski, Historia i semiotyka, tł. i przedm. B. Żyłko, Gdańsk 1998, s. 95-117. ; 25. B. Uspienski, Wesele Dymitra Samozwańca, w: B. Uspienski, Religia i semiotyka, wyb., tł. i przednm. B. Żyłko, Gdańsk 2001, s. 55-68. ; 26. Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 1957, s. 261-262. ; 27. Słownik wyrazów obcych, Warszawa 1995, s. 729. ; 28. J. Tazbir, Stosunek do zwierząt w literaturze staropolskiej, „Studia Polonistyczne” t. 18-19, 1990/1991, s. 213. ; 29. Wiadomość o krwawej a strasznej rzezi w mieście Moskwie, i okropny a żałosny koniec Dymitra, wielkiego księcia i cara moskiewskiego, przez Hollendra, naonczas w Moskwie bawiącego, w języku angielskim napisana i wydana w Londynie roku 1607, a teraz na język polski przełożona i pomnożona dodatkami najętymi ze zbiorów kórnickich, tł. L. Jagielski, Poznań 1858. ; 30. A. Władysławiusz, Pieśń o Dymitrze, caru moskiewskim, w: K. Badecki, Świecka pieśń ludowa polskiego baroku, rps Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie 7779/111.

Relation:

Napis

Volume:

XII

Start page:

157

End page:

169

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: