Object structure

Title:

Obraz państwa moskiewskiego i jego mieszkańców w pamiętniku Samuela Maskiewicza

Subtitle:

Napis, Seria XII (2006)

Creator:

Bauer, Marcin

Publisher:

Wydawnicwto DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2006

Description:

24 cm ; Pol. text

Subject and Keywords:

Maskiewicz, Samuel (1580-1633) ; Polish diaries - 17 c. ; Grand Duchy of Moscow

References:

1. T. Bohun, Moskwa 1612, Warszawa 2005, s. 94-123.
2. B. Chlebowski, Pamiętniki husarza z pierwszych lat XVII wieku, „Ateneum” 1883, t. 2.
3. B. Chlebowski, Pamiętniki husarza z pierwszych lat XVII wieku, w: B. Chlebowski, Pisma, t. 3, Studia nad literaturą polską wieku XIII, Warszawa 1912.
4. J. Cichowski, A. Szulczyński, Husaria, Warszawa 1981, s. 180-181.
5. Dawni pisarze polscy, oprac. R. Loth, t. 2, I- Me, Warszawa 2001, s. 431.
6. Z. Góralski, Encyklopedia urzędów i godności w dawnej Polsce, Warszawa 2000, s. 91-92, 114, 166-168.
7. R. F. Grabowski, Guzów 5 VII 1607, Zabrze 2005, s. 50-51.
8. S. Grzybowski, Jan Zamoyski, Warszawa 1994, s. 279.
9. Cz. Hernas, Barok, Warszawa 2002, s. 164.
10. T. Kempa, Dzieje rodu Ostrogskich, Toruń 2002, s. 147.
11. G. Korbut, Literatura polska od początków do wojny światowej..., t. 1, Od wieku X do końca XVII, Warszawa 1929, s. 278.
12. T. Korzon, Dzieje wojen i wojskowości w Polsce, t. 2, Kraków 1912, s. 165-166.
13. J. Maciszewski, Polska a Moskwa 1603-1618. Opinie i stanowiska szlachty polskiej, Warszawa 1968, s. 71.
14. S. Maskiewicz, Pamiętnik, w: Moskwa w rękach Polaków. Pamiętniki dowódców i oficerów garnizonu polskiego w Moskwie w latach 1610-1612, oprac. M. Kubala i T. Ściężor, Kryspinów 1995.
15. S. Maskiewicz, Pamiętnik, w: Pamiętniki Samuela i Bogusława Kazimierza Maskiewczów, oprac. A. Sajkowski, Wrocław 1961, s. 107.
16. S. Maskiewicz, Pamiętniki Samuela Maskiewicza. Początek swój biorą od roku 1594 w lata po sobie idące, wyd. z rękopisu J. Zakrzewski, Wilno 1838.
17. M. Nagielski, Husaria — broń pancerna XVII wieku, „Mówią Wieki” 2001, nr 7, s. 34-39.
18. A. Niewiara, Wyobrażenia o narodach w pamiętnikach i dziennikach z XVII-XIX wieku, Katowice 2000, s. 135.
19. J. Rytel, Pamiętniki Maskiewiczów, „Przegląd Humanistyczny” 1962, nr 1, s. 172.
20. J. Rytel, „Pamiętniki” Paska na tle pamiętnikarstwa staropolskiego, Wrocław 1962, s. 140.
21. A. Sajkowski, Nad staropolskimi pamiętnikami, Poznań 1964, s. 66, 68-69.
22. A. Sajkowski, wstęp do: Pamiętniki Samuela i Bogusława Kazimierza Maskiewczów, Wrocław 1961.
23. A. Sajkowski, W stronę Wiednia. Dole i niedole wojenne w świetle listów i pamiętników, Poznań 1984, s. 73-95.
24. Skazainja sowriemiennikow o Dimitrie Samozwance, wyd. M. Ustrialow, t. 5, Petersburg 1834 (wyd. 1), Petersburg 1859 (wyd. 3).
25. R. Sikora, Fenomen husarii, Toruń 2004.
26. U. Sokolska, Makaronizmy w „Pamiętnikach” Samuela i Bogusława Maskiewiczów, „Białostockie Archiwum Językowe” 2001, nr 1, s. 133-143.
27. R. Szczęśniak, Kłuszyn 1610, Warszawa 2004, s. 91-97.
28. J. Tazbir, Polacy na Kremlu i inne historyje, Warszawa 2005, s. 11.
29. T. Wasilewski, Maskiewicz Samuel h. Odrowąż, w: Polski słownik biograficzny, t. 20, Kraków 1975, s. 120.
30. A. Weryha Darowski, Pan Samuel Maszkiewicz, cz. 1, Bruksela 1863.
31. H. Wisner, Rokosz Zebrzydowskiego, Kraków 1989, s. 7.
32. H. Wisner, Rzeczpospolita Wazów. Czasy Zygmunta III i Władysława IV, Warszawa 2002, s. 213.
33. H. Wisner, Zygmunt III Waza, Warszawa 1991, s. 108.
34. Zbiór pamiętników historycznych o dawnej Polszcze, wyd. J. U. Niemcewicz, t. 2, Warszawa 1822.

Relation:

Napis

Volume:

XII

Start page:

171

End page:

182

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: