Object structure

Title:

Ludożercy na Kremlu (we współczesnych opisach i własnych relacjach)

Subtitle:

Napis, Seria XII (2006)

Creator:

Kroczak, Jerzy

Publisher:

Wydawnicwto DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2006

Description:

24 cm ; Pol. text

Subject and Keywords:

Kremlin ; cannibalism ; Polish literature - 17 c.

References:

1. A. R. Anderson, Alexander’s Gate, Gog and Magog, and the Inclosed Nations, Cambridge (Mass.) 1932.
2. A. Andrusiewicz, Dzieje wielkiej smuty, Katowice 1999, s. 357-386.
3. W. Arens, The Man-Eating Myth. Anthropology and Anthropophagy, Oxford-New York 1980, s. 18.
4. Baltyzer z Kaliskiego Powiatu, Biesiady rozkoszne, w: Polska fraszka mieszczańska. Minucje sowiźrzalskie, opr. K. Badecki, Kraków 1948 (BPP 88), s. 244.
5. M. Bielski, Kronika, to jest historyja świata, Kraków 1564, k. 441 v., 447 v., 445.
6. J. Budziło, Wojna moskiewska wzniecona i prowadzona z okazji fałszywych Dymitrów od 1603 do 1612 opr., J. Byliński, J. Długosz, Wrocław 1995.
7. Cezar, Wojna galijska, VII. 77. 12-13, w: Corpus Caesarianum, tł. i upr. E. Konik, W. Nowosielska, Wrocław 2003, s. 196-197.
8. N. Cohn, Europe's Inner Demons, The Demonization of christians in Medieval Christendom, London 1993, s. 6, 11-12, 35-36.
9. Czarownica powołana..., Gdańsk 1714, s. 38.
10. J. Długosz, Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego. Ks. 7 i 8, tł. J. Mrukówna, rod. K. Pieradzka, Warszawa 1974, s. 281.
11. Dwa pamiętniki z XVII wieku. Jana Cedrowskiego i Jana Floriana Drobysza Tuszyńskiego, opr. A. Przyboś, Wrocław 1954, s. 11.
12. J. Flawiusz, Wojna żydowska, ks. VI. III. 4, tł. J. Radożycki, Warszawa 1991, s. 376-377.
13. K. Haur, Skład abo skarbiec..., Kraków 1693, s. 505.
14. St. Kobierzycki, Historia Władysława, królewicza polskiego i szwedzkiego, wyd. J. Byliński, W. Kaczorowski, tł. M. Krajewski, Wrocław 2005, s. 201-202.
15. J. Krajewski, Chronologija wojny moskiewskiej..., Kraków 1615, k. G.
16. M. Kromer, Kronika polska, tł. M. Błażewski, Sanok 1868, t. 1 i 2.
17. M. Kromer, Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, Ks. 9, tł. J. Mrukówna, red. J. Garbacik, K. Pieradzka, Warszawa 1975, s. 122.
18. M. Kromer, Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, Ks. 11 i 12, tł. J. Mrukówna, red. J. Wyrozumski, Warszawa 2004, s. 245-246.
19. F. Lombardi, Filozof i czarownica. Rozum i świat magiczny, tł. A. Dudzińska-Facca, Warszawa 2004, s. 66-69.
20. F. Lombardi, Laboratoria zmysłów, tł. J. Ugniewska, Gdańsk 2005, s. 184.
21. A. Lubieniecki, Poloneutychia, opr. A. Linda, M. Maciejewska, J. Tazbir, Z. Zawadzki, Warszawa-Łódź 1982.
22. H. Malewska, Listy staropolskie z epoki Wazów, Warszawa 1977, s. 133-137.
23. S. Maskiewicz, Dyjariusz, w: Moskwa w rękach Polaków. Pamiętniki dowódców i oficerów garnizonu polskiego w Moskwie 1610-1612, opr. M. Kubala, T. Ściężor, Kryspinów 1995, s. 180.
24. Metodiusz [Pseudo-Metodius], Proroctwo..., tł. M. Hey Stawicki, [Kraków, między 1568-1580], k. F.
25. E. Miner, The Wild Man Through the Looking Glass, w: The Wild Man Within An Image in Western Thought from the Renaissance to Romanticism, ed. E. Dudley and M. E. Novak, Pittsburgh 1972, s. 89-90.
26. G. B. Nash, The Image of the Indian in the Southern Colonial Mind, w: The Wild Man Within An Image in Western Thought from the Renaissance to Romanticism, ed. E. Dudley and M. E. Novak, Pittsburgh 1972.
27. K. Niedzielski, Pod Smoleńskiem i Moskwą temu lat trzysta. Kartka z dziejów. 1609-1612, Warszawa 1911, s. 138-176.
28. J. Nowak-Dłużewski, Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Zygmunt III, Warszawa 1971, s. 186-232.
29. Pasyja żołnierzom Obojga Narodów w stolicy moskiewskiej..., [b. m.] 1613, k. B 4 v.
30. J. Pięknorzycki, Zbiór różnych anegdot i śmiesznych przypowieści na kształt torby z nowinami..., w: Polska satyra mieszczańska. Satyry sowiźrzalskie, opr. K. Badecki, Kraków 1950, [tu:] anegdota nr 57 (s. 316).
31. W. Polak, O Kreml i Smoleńszczyznę. Polityka Rzeczypospolitej wobec Moskwy w latach 1607-1612. Toruń 1994, s. 258-326.
32. Polski słownik biograficzny, t. 3. Kraków 1937, s. 101, opr. K. Tyszkowski.
33. Po sejmie Nowiniarz z Wielomówcą rozmawia, [b. m., 1614], k. B 2 v.
34. A. Sajkowski, W stronę Wiednia. Dole i niedole wojenne w świetle listów i pamiętników, Poznań 1984, s. 73-127.
35. J. Stanisławski, Wojna moskiewska, [Zamość] 1613.
36. Staropolskie księgi o myślistwie, opr. Wł. Dynak, J. Sokolski, Wrocław 2001, s. 161.
37. M. Stryjkowski, Kronika polska, litewska, żmudzka i wszytkiej Rusi, wyd. M. Malinowski, Warszawa 1846, t. 1, s. 326.
38. M. Stryjkowski, O początkach, wywodach, dzielnościach... narodu litewskiego..., opr. J. Radziszewska, Warszawa 1978, s. 422-423.
39. J. Tazbir, Europa Środkowowschodnia wobec „odkrycia Ameryki”, w: iJ. Tazbir, Prace wybrane, t. 3. Kraków 2001, s. 12.
40. J. Tazbir, Opinie o Indianach, w: J. Tazbir, Prace wybrane, t. 3. Kraków 2001.
41. Trzej satyrycy rzymscy, tł. J. Sękowski, opr. L. Winniczuk, Warszawa 1958, s. 213-218.
42. S. Twardowski, Władysław IV..., Leszno 1649, k. F 3.
43. W. Tylkowski, Philosophia curiosa, Kraków 1669, s. 24-25.
44. W. Tylkowski, Problemata święte..., Poznań 1688.
45. Ph. Walter, Mitologia chrześcijańska. Święta, rytuały i mity średniowiecza, tł. E. Burska, Warszawa 2006, s. 116-117.
46. H. Wisner, Król i car Rzeczpospolita i Moskwa w. XVII i XVIII wieku, Warszawa 1995, s. 64-72.

Relation:

Napis

Volume:

XII

Start page:

183

End page:

195

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund