Object structure

Title:

Słowo na "theatrum" wojny, czyli mowy pozostałe po czasach Dymitriad. Epizod smoleński

Subtitle:

Napis, Seria XII (2006)

Creator:

Barłowska, Maria

Publisher:

Wydawnicwto DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2006

Description:

24 cm ; Pol. text

Subject and Keywords:

oratory ; Smoleńsk ; Polish literature - 17 c.

References:

1. M. Badowska, Ekscytarz Chodkiewicza w „Wojnie chocimskiej” Wacława Potockiego. Powinowactwa literackie i rzeczywiste, „Barok. Historia — Literatura — Sztuka” 2001, nr 1. s. 80.
2. M. Badowska, Jakub Sobieski pamięci wielkiego kawalera, Bartłomieja Nowodworskiego, Szczecin 2006, s. 12.
3. T. Banaś, Tren polityczny i funeralny w poezji polskiej lat 1580-1630, Katowice 1997, s. 114.
4. M. Barłowska, Jerzy Ossoliński, Orator polskiego baroku, Katowice 2000, s. 112-115.
5. J. Byliński, Sejm z roku 1611, Wrocław 1970, s. 153-157.
6. M. Cybulski, Związek słowa z gestem w ceremoniale towarzyskim dawnej Polski, w: Rytuał. Język — religia, red. R. Zarębski, Łódź 2005, s. 112.
7. M. Kacprzak, Sprawa Smoleńska. Z literatury okolicznościowej pierwszej połowy XVII wieku. Ze zbiorów Archiwum Narodowego Szwecji Skoklostersamlingen, wyd. M. M. Kacprzak, Warszawa 2006 (Polonika w Zbiorach Archiwum Narodowego Szwecji t. 2), s. 39-40.
8. R. Krzywy, „Sposób zawołanych hetmanów...” Mowa Chodkiewicza z IV księgi „Wojny chocimskiej” Wacława Potockiego — konstrukcja, zaplecze inwencyjne, wymowa ideowa, „Roczniki Humanistyczne”, t. 49, 2001, z. 1. s. 127-145.
9. M. Kuran, Z problematyki ceremoniału lycerskiego w epice historycznej i heroicznej XVII w. Zachęta do ofiarnej walki oraz hołd kapitulacyjny, w: Rytuał. Język — religia, red. R. Zarębski, Łódź 2005, s. 316-319.
10. J. Maciszewski, Polska a Moskwa 1603-1618. Opinie i stanowiska szlachty polskiej, Warszawa 1968, s. 196-199.
11. M. S. Marchocki, Historia wojny moskiewskiej, Poznań 1841, s. 59.
12. K. Miaskowski, Kalliope Polska na śmierć Wojciecha Gajewskiego, w: K. Miaskowski, Zbiór rytmów, wyd. A. Nowicka-Jeżowa, Warszawa 1995.
13. M. Radau, Orator extemporaneus... Amstelodami, apud J. a Meurs, 1655, s. 470.
14. A. Sajkowski, Słowo żywe w kulturze politycznej dawnej Polski (Sejmy, sejmiki, wyprawy wojenne, poselstwa), w: Kultura żywego słowa w dawnej Polsce, red. H. Dziechcińska, Warszawa 1989, s. 147-148.
15. M. K. Sarbiewski, De perfecta poesi, sive Vergiliuis et Homerus. O poezji doskonałej, czyli Wergiliusz i Homer, tł. M. Plezia, opr. S. Skimina, Wrocław 1954, s. 200-201.
16. M. K. Sarbiewski, O figurach myśli, w: M. K. Sarbiewski: Wykłady poetyki, tł. S. Skimina, Wrocław 1958, s. 211.
17. W. Sobieski, Żółkiewski na Kremlu, Warszawa [1925], s. 64.
18. Sz. Starowolski, De claris oratoibus Sarmatiae. O znakomitych mówcach Sarmacji, wyd. i tł. E. J. Głębicka, Warszawa 2002, s. 27.
19. W. Tomkiewicz, Dolabella, Warszawa 1959, s. 18-19.
20. S. Twardowski, Władysław IV..., Leszno, druk. D. Vetter, 1649, s. 38-39 [podkr. M. B.].
21. S. Żółkiewski, Początek i progres wojny moskiewskiej, wst. i opr. A. Borowski, Kraków 1998, s. 65.

Relation:

Napis

Volume:

XII

Start page:

209

End page:

229

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund