Object

Title: Wokół formizmu poetyckiego Tytusa Czyżewskiego

Creator:

Sobieraj, Sławomir

Date issued/created:

2007

Resource Type:

Article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2007)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

References:

1. S. Baczyński, Syty Paraklet i głodny Prometeusz (Najmłodsza poezja polska), Czartak, Kraków-Warszawa 1924, s. 17. ; 2. A. Baluch, O formizmie w malarstwie i poezji Czyżewskiego, "Miesięcznik Literacki" 1985 nr 1, s. 69-78. ; 3. A. Baluch, Wstęp, do: T. Czyżewski, Poezje i próby dramatyczne, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1992, s. XLIII-XLIV. ; 4. A.R. Burzyńska, Mechanika cudu. Strategie metateatralne w polskiej dramaturgii awangardowej, Universitas, Kraków 2005. ; 5. K. Bystroń, Intertekstualizm intersemiotyczny w twórczości poetyckiej Tytusa Czyżewskiego, w: Interdyscyplinarność i semiotyka w kulturze i nauce, red. G. Szopa, E. Tierling, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1996, s. 97. ; 6. B. Carpenter, Tytus Czyżewski, w: tejże, The poetic avant-garde in Poland 1918-1939, University of Washington Press, Seattle-Londyn 1983, s. 25-26. ; 7. L. Chwistek, Zdanie, jako dwoisty utwór..., wstęp do: tegoż, Zielone oko. Poezje formistyczne. Elektryczne wizje, G. Gebethner, Kraków 1920, s. 5-6. ; 8. T. Czyżewski, Polscy moderniści, "Kurier Polski" 1928 nr 78. ; 9. M. Delaperrière, Formizm polski, w: tejże, Polskie awangardy a poezja europejska. Studium wyobraźni poetyckiej, przeł. A. Dziadek, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2004, s. 204-216. ; 10. W. Doda, Na rozdrożach polskiego formizmu, Księgarnia Zygmunta Jelenia, Tarnów 1925. ; 11. M. Eberharter, Der poetische Formismus Tytus Czyżewskis. Ein literarischer Ansatz der frühen polnischen Avantgarde und sein mitteleuropäischer Kontext, Otto Sagner Verlag, München 2004. ; 12. K. Estreicher, Leon Chwistek. Biografia artysty (1884-1944), PWN, Kraków 1971, s. 6. ; 13. K. Irzykowski, Na Giewoncie formizmu, w: Słoń wśród porcelany (Studia nad nowszą myślą literacką w Polsce), Rój, Warszawa 1934, s. 128-131. ; 14. J. Kryszak, Harfiarz uliczny, w: tegoż, Urojona perspektywa. Szkice literackie, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1981, s. 29-56. ; 15. J.J. Lipski, Tytus Czyżewski, "Twórczość" 1960 nr 6, s. 63-80. ; 16. R. Nycz, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Leopoldinum, Wrocław 1997. ; 17. J. Orska, Przełom awangardowy w dwudziestowiecznym modernizmie w Polsce, Universitas, Kraków 2004. ; 18. J. Pollakówna, Formiści, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1972. ; 19. J. Pollakówna, Przedmowa, w: T. Czyżewski, Poezje wybrane, wyb. i oprac. J. Pollakówna, LSW, Warszawa 1979, s. 5-15. ; 20. J. Pollakówna, Spełnienia dwoiste (Uwagi o twórczości Czyżewskiego), "Poezja" 1969 nr 1, s. 27-48. ; 21. S. Sobieraj, Dysonansowe serenady. Obrazy miasta w poezji Tytusa Czyżewskiego, w: Miasto. Przestrzeń, topos, człowiek, red. A. Gleń, J. Gutorow, I. Jokiel, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk-Uniwersytet Opolski-Instytut Filologii Polskiej, Opole 2005, s. 61-66. ; 22. S. Sobieraj, Intermedialność w twórczości literackiej Tytusa Czyżewskiego, w: Kulturowe terytoria literatury, red. S. Sobieraj przy współpr. D. Dobrowolskiej, Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza, Siedlce 2006, s. 73-91. ; 23. B. Śniecikowska, Słowo - obraz - dźwięk. Literatura i sztuki wizualne w koncepcjach polskiej awangardy 1918-1939, Universitas, Kraków 2005. ; 24. K. Winkler, Formiści polscy, Gebethner i Wolff, Warszawa 1927. ; 25. K. Winkler, Formizm na tle współczesnych kierunków w sztuce, Friedlejn, Kraków 1921. ; 26. S.I. Witkiewicz, O skutkach działalności naszych futurystów, w: tegoż, Bez kompromisu. Pisma krytyczne i publicystyczne, oprac. J. Degler, PIW, Warszawa 1976, s. 129. ; 27. Wizualność poezji Tytusa Czyżewskiego, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie” 1986 z. 101, Prace Historycznoliterackie XIII. ; 28. K. Wyka, O Tytusie Czyżewskim, Czyżewski - poeta, "Pastorałki" Czyżewskiego, w: tegoż, Rzecz wyobraźni, PIW, Warszawa 1977. ; 29. H. Zaworska, Formizm, w: Literatura polska 1918-1975, t. 1: 1918-1932, red. A. Brodzka, H. Zaworska, S. Żółkiewski, Wiedza Powszechna, Warszawa 1975, s. 339.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

172

End page:

184

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:51166 ; oai:rcin.org.pl:51166 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Jan 29, 2015

Number of object content hits:

1 122

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/67400

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information