Object structure

Title:

Polskie doświadczenie kolonialne

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (2007)

Creator:

Borkowska-Arciuch, Grażyna

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2007

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

postcolonialism ; Poland ; 1930's ; history

References:

1. T. Białas, Liga Morska i Kolonialna 1930-1939, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1983.
2. Z. Bujkiewicz, Aspiracje kolonialne w polityce zagranicznej Polski w okresie międzywojennym, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra 1998.
3. W.T. Drymer, Zagadnienie żydowskie w Polsce w latach 1935-1939. Wspomnienia pracy w MSZ, Zeszyty Historyczne, Paryż 1968.
4. A. Garlicki, Problem kolonialny w opinii MSZ w 1936 r., w: Naród i państwo. Prace ofiarowane Henrykowi Jabłońskiemu w 60. rocznicę urodzin, PWN, Warszawa 1969.
5. Lemanus, Emigracja żydowska, "Morze i Kolonie" 1939 nr 1, s. 3.
6. F. Łyp, Projekt osadnictwa żydowskiego w Angoli, "Morze" 1934 nr 2, s. 23.
7. Musimy stworzyć "Fundusz Kolonialny"!, "Morze" 1932 nr 3, s. 23.
8. A. Nadolska-Styczyńska, Ludy zamorskich lądów. Kultury pozaeuropejskie a działalność popularyzatorska Ligi Morskiej i Kolonialnej, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 2005.
9. Opinie obce o współczesnej polityce kolonialnej i kolonizacyjnej, "Morze" 1932 nr 3, s. 24.
10. G. Orlicz-Dreszer, Program Ligi Morskiej i Kolonialnej, Nakładem Instytutu Ligi Morskiej i Kolonialnej, Warszawa 1931, s. 6.
11. M. Pankiewicz, O Polskę kolonialną, "Morze" 1934 nr 8-9, s. 5.
12. Pionier, Istota naszej akcji kolonialnej, „"Morze" 1932 nr 7-8, s. 30.
13. R. Piotrowicz, Mandat Palestyny, "Morze" 1937 nr 9, s. 16.
14. A. Plutyński, Prawa Polski do kolonii, "Morze" 1934 nr 6, s. 21.
15. Po "Dniach kolonialnych", "Morze" 1938 nr 5, s. 23.
16. W. Rosiński, Czy Polsce potrzebne są kolonie, "Morze" 1933 nr 4, s. 21-22.
17. Sprawy kolonialne w Sejmie, "Morze i Kolonie" 1939 nr 1, s. 19.
18. H. Sukiennicki, Międzynarodowe mandaty kolonialne, "Morze" 1933 nr 1, s. 21.
19. Tezy programowe O.Z.N. w zakresie zagadnień kolonialnych, "Morze i Kolonie" 1939 nr 4, s. 22.
20. Z życia organizacji, "Morze" 1938 nr 9, s. 35.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

15

End page:

24

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund