Object structure

Title:

Legendy o krwi (z cyklu "Obraz osobliwy")

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (2007)

Creator:

Tokarska, Katarzyna

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2007

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Sandomierz ; Jews ; antisemitism ; history ; legend

References:

1. B. Aksamit, M. Sandecki, Wojna domowa kandydata PiS, "Gazeta Wyborcza" 17.10.2006.
2. K. von Amira, Das Endinger Judenspiel, Halle 1883.
3. Antyżydowskie wydarzenia kieleckie 4. lipca 1946. Dokumenty i materiały, t. 1, red. S. Meducki, Z. Wróbel, Urząd Miasta Kielce, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce 1992, s. 131.
4. S. Bak, Słowami malowane. Wspomnienie Wilna, przeł. P. Szubert, Pogranicze, Sejny 2006, s. 319.
5. M. Bałaban, Historia i literatura żydowska ze szczególnem uwzględnieniem Żydów w Polsce (wyd. II), t. 2, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Lwów-Warszawa-Kraków bdw, s. 171.
6. M. Bałaban, Historja Żydów w Krakowie i na Kazimierzu 1304-1868, t. 1, "Nadzieja" Towarzystwo ku Wspieraniu Chorej Młodzieży Żydowskiej Szkół Średnich i Wyższych w Krakowie, Kraków 1931, s. 41-43.
7. M. Bałaban, Kalahorowie, w: tegoż, Studja historyczne, skł. gł. Księgarnia M.J. Freid, Warszawa 1927, s. 90-103.
8. Z. Bauman, Nowoczesność i Zagłada, przeł. F. Jaszuński, PWN, Warszawa 1991, s. 72 i n.
9. M. Bechta, Narodowo-Radykalni. Obrona tradycji i ofensywa narodowa na Podlasiu w latach 1918-1939, Rekonkwista, Biała Podlaska 2004, na przykład s. 193.
10. E. Belcarzowa, Glosy polskie w łacińskich kazaniach średniowiecznych, t. 1, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1981, s. 6.
11. T. Bielicki, O pewnych niesamowitych właściwościach człowieka jako gatunku (wykład 04.06.2004 na 102. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ), "Nauka" 2004 nr 1, s. 67-63.
12. A. Bikont, My z Jedwabnego, Prószyński i S-ka, Warszawa 2004, s. 221.
13. A. Blok, Honour and Violence, Polity, Cambridge-Malden M.A. 2001, s. 113.
14. B. Blumenkranz, Perfidia. Archivus latinitaris medii aevi, "Bulletin du Cange" 1952 nr 22, s. 157-170.
15. N. Blumental, Słowa niewinne, Centralna Żydowska Komisja Historyczna, Warszawa 1946.
16. P. Bourdieu, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, przeł. P. Biłos, Scholar, Warszawa 2005.
17. M. Borwicz, 1944-47, "Puls" (Londyn) 1984-1985 nr 24, s. 63.
18. J. Brach-Czaina, Szczeliny istnienia, Efka, Kraków 2006, s. 91.
19. C.L. Briggs, Learning How to Ask. A Sociolinguistic Appraisal of the Role of the Interview in Social Science Research, (Studies in the Social and Cultural Foundations of Language), Cambridge University Press, Cambridge 1986.
click here to follow the link
20. Ch. Browning, Zwykli ludzie. 101. Policyjny Batalion Rezerwy i "ostateczne rozwiązanie" w Polsce, przeł. P. Budkiewicz, Bellona, Warszawa 2000.
21. A. Cała, Wizerunek Żyda w polskiej kulturze ludowej, Wydawnictwa UW, Warszawa 1992, s. 51 etc.
22. R. Chazan, Medieval Stereotypes and Modern Antisemitism, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-London 1997, s. 129.
23. A. Cichopek, Pogrom Żydów w Krakowie 11 sierpnia 1945, ŻIH, Warszawa 2000, s. 71-72 i przyp. 16.
24. J. Cohen, The Friars and the Jews. The Evolution of Medieval Anti-Judaism, Cornell University Press, Ithaca-London 1982, s. 60 etc.
25. J. Delumeau, Strach w kulturze Zachodu, przeł. A. Szymanowski, PIW, Warszawa 1986, s. 263 i n.
26. R. Descartes, Rozprawa o metodzie właściwego kierowania rozumem i poszukiwania prawdy w naukach, przeł. W. Wojciechowska, PWN, Warszawa 1970, s. 22.
27. R. Dmowski, Żydzi w XX wieku, w: tegoż, Przewrót, Wydawnictwo Nortom, Wrocław 2006 [1933-1938], s. 135 i nn.
28. M. Douglas, Czystość i zmaza, przeł. M. Bucholz, wstęp J. Tokarska-Bakir, PIW, Warszawa 2007.
29. A.G. Dunker, Twentieth-Century Blood Libels in the United States, w: The Blood Libel Legend. A Casebook in Anti-Semitic Folklore, ed. by A. Dundes, University of Wisconsin Press, London 1991, s. 233.
30. Dzieła wszystkie, t. 33: Chełmskie. Cz. 1, red. J. Gajek, M. Sobieski, Polskie Towarzystwo Muzyczne, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Wrocław, Kraków-Warszawa 1964, s. 349.
31. K. Estreicher, Załuscy. Bibliografia odnosząca się do Załuskich z wieku XVII i XVIII, PAU, Kraków 1952, s. 110-275.
32. A. Friedrich, Jak antysemityzm sprzed stulecia wpływa na współczesne dyskusje w internecie, "Midrasz" 2004 nr 6, s. 29-30.
33. Die Gänsmagd, w: Gebrüder Grimm Kinder- und Hausmärchen. Gesamtausgabe, Loewe Verlag, Bindlach 2003, s. 554.
34. S.L. Gilman, Difference and Pathology. Stereotypes of Sexuality, Race and Madness, Cornell Unversity Press, Ithaca-London 1990, s. 16-29.
35. S.L. Gilman, Jewish Self-Hatred. Anti-Semitism and the Hidden Language of the Jews, Johms Hopkins University Press, Baltimore-London 1990, s. X.
36. R. Girard, Violence and the Sacred, przeł. P. Gregory, Johns Hopkins University Press, Balimore 1979, s. 49.
37. R. Girard, Des choses cacheés depuis la fondation du monde, recherches avec J.-M. Oughourlian, G. Lefort, Bernard Grasset, Paris 1978, s. 171.
38. M. Głowiński, Marcowe gadanie. Komentarze do słów 1966–-1971, PoMost, Warszawa 1991, s. 15.
39. J. Le Goff, L'imaginaire médieval, Paris 1985, s. 7-13.
40. J. Le Goff, Świat średniowiecznej wyobraźni, przeł. M. Radożyc-Paoletti, Volumen-Bellona, Warszawa 1997.
41. P. Gontarczyk, Pogrom? Zajścia polsko-żydowskie w Przytyku 9 marca 1936 r. Mity, fakty, dokumenty, Rekonkwista-Rachocki i S-ka, Biała Podlaska-Pruszków 2000.
42. H. Graetz, Die Schicsal des Talmud im Verlaufe der Geschichte, "Monatsschrift für die Geschichte und Wissenschaft des Judentums" 1885 nr 34.
43. J. Gray, Al-Kaida i korzenie nowoczesności, przeł. W. Madej, Aletheia, Warszawa 2006.
44. J. Gray, Heresies, Granta Books, London 2004.
45. J. Gray, Straw Dogs, Granta Books, London 2000.
46. J. Gray, w: "Guardian" 04.08.2006 ,przeł. S. Kowalski, "Gazeta Wyborcza" 26-27.08.2006.
47. J.T. Gross, Wyjaśniam że krew na moim ubraniu, "Tygodnik Powszechny" 2006 nr 5.
48. I. Grudzińska-Gross, Podejrzane pochodzenia jako kategoria kultury polskiej, w: Inny, inna, inne. O inności w kulturze, red. M. Janion, C. Snochowska-Gonzalez, K. Szczuka, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2004, s. 98-109.
49. Z. Guldon, J. Wijaczka, Procesy o mordy rytualne w Polsce w XVI-XVIII wieku, DCF, Kielce 1995, s. 50-51.
50. M. Gumplowicz, Prawodawstwo polskie względem Żydów, nakładem księgarni J.M. Himmelblaua, Kraków 1867.
51. A. Guriewicz, Kultura i społeczeństwo średniowiecznej Europy. Exemola XIII wieku, przeł. Z. Dobrzyniecki, Volumen-Bellona, Warszawa 1997, s. 240.
52. B. Gustawicz, Podania i przesądy, gadki i nazwy ludowe w dziedzinach przyrody, cz. 1, "Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej" 1881 t. 5, s. 180.
53. R. Hilberg, The Politics of Memory. The Journey of a Holocaust Historian, I.R. Dee, Chicago 1996, s. 156.
54. Historia i walory przyrodnicze Gminy Wojsławice, bdw, s. 13.
55. T. Hołówka, Myślenie potoczne, przedm. M. Czerwiński, PIW, Warszawa 1986, s. 114.
56. http://www.polonica.net
57. http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,53600,3739728.html
58. http://wojslawice.fm.interia.pl/linki.htm
59. L.J. Ivanits, Russian Folk Belief, M.E. Sharpe, Armonk-New York-London 1992, s. 68, 96.
60. J. Jedlicki, Chcą zapalić dusze, "Tygodnik Powszechny" 18.06.2006.
61. K.A. Jeleński, Od endeków do stalinistów, w: Wizja Polski na łamach "Kultury" 1947-1976, t. 2, red. G. Pomian, Towarzystwo Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu-Wydawnictwo UMCS, Warszawa-Lublin, s. 99.
62. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, Słownik języka polskiego, PIW, Warszawa 1953 [1927], t. Z-Ż, s. 732.
63. O. Kolberg, Dzieła wszystkie, red. zbiorowa, Wrocław-Kraków-Warszawa 1964, s. 168.
64. L. Kołakowski, Światopogląd i życie codzienne, PIW, Warszawa 1957, s. 167.
65. T. Konwicki, Bohiń, Czytelnik, Warszawa 1987, s. 154.
66. M. Korkuć, Partyzant nie nadstawia policzka, "Tygodnik Powszechny" 2006 nr 36.
67. K. Kowalska, Przed katedrą i domem biskupów, "Gazeta Wyborcza" 08.01.2007.
68. Z. Kościesza, Jak się odżydzać?, Warszawa 1914.
69. ks. J. Kruszyński, Talmud. Co zawiera i czego naucza, Wydawnictwo Ostoja, Krzeszowice 2005 [1925].
70. M. Kubiszyn, Portret ulic, z cyklu: Żydowski Lublin, "Karta" 2000 nr 31, s. 22.
71. A. Kublik, Zamenhof do Izraela, "Gazeta Wyborcza" 15.12.2006.
72. M. Kula, Przemoc: zmienne zjawisko długiego trwania, w: Dramat przemocy w historycznej perspektywie, red. J. Chrobaczyński, W. Wrzesiński, Wydawnictwo WAM-Polskie Towarzystwo Historyczne, Kraków 2004, s. 39-57.
73. M. Kula, Uparta sprawa. Żydowska? Polska? Ludzka?, Universitas, Warszawa 2004, s. 133-134.
74. B. Kuraś, Góralu, nie głosuj na Żyda, "Gazeta Wyborcza" 29.11.2006.
75. A. Kusiak-Brownstein, I. Kowalczyk, Peter Fuss i antysemityzm obnażony, w: http://www.obieg.pl/artmix/artmix14_03.php
76.G.I. Langmuir, History, Religion and Antisemitism, University of California Press, Berkeley-London 1990.
77. G.I. Langmuir, Toward a Definition of Antisemitism, University of California Press, Berkeley-Los Angeles 1996, s. 45.
78. J. Laplanche, J.-B. Pontalis, Słownik psychoanalizy, pod kier. D. Lagache'a, przeł. E. Modzelewska, E. Wojciechowska, WSiP, Warszawa 1996, s. 265.
79. A. Leszczyński, Sejm Żydów Korony 1623-1764, ŻIH, Warszawa 1994.
80. C. Lévi-Strauss, Totemizm dzisiaj, przeł. A. Steinsbergowa, KR, Warszawa 1989, s. 1.
81. S. Lipton, Images of Intolerance. The Representation of Jews and Judaism in the "Bible moralisée", University of Califirnia Press, Berkeley-Los Angeles-London 1999, s. 141.
82. O. Marquard, Apologia przypadkowości, przeł. K. Krzemieniowa, Oficyna Naukowa, Warszawa 1994, s. 24.
83. O. Marquard, Szczęście w nieszczęściu. Rozważania filozoficzne, przeł. K. Krzemieniowa, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001, s. 35.
84. Das Martyrologium des Nürnberger Memorbuches. Im Auftrage der historischen Commisionen für Geschichte der Juden in Deutschland, hrsg. von Dr. S. Salfeld, Berlin 1898, s. 249, 282.
85. Młodzież Wszechpolska - wybrane fakty z ostatnich dwóch lat, "Gazeta Wyborcza" 01.12.2006.
86. Monumenta Poloniae Historica, ed. A. Bielowski, t. 6, PWN, Warszawa 1961, s. 347.
87. Na tropie Indoeuropejczyków. Z Georgesem Dumézilem rozmawia Didier Eribon, przeł. K. Kocjan, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 124-125.
88. D. Nirenberg, Communities of Violence. Persecution of Minorities in the Middle Ages, Princeton University Press, Princeton 1996, s. 15-17.
89. Okazanie kilku błędów z niezrozlicznego bluźnierstwa, szaleństwa i niepobożności z Tałmudu żydowskiego zebranych [...] wyjęte z wtórych ksiąg biblioteki świętej Syksta Seńskiego, Kraków 1569, przedruk w: K. Bartoszewicz, Polska literatura antysemicka XV-XVII w., Kraków 1914, s. 30-36.
90. J.-P. Osier, L'évangelie du ghetto. La légende juive de Jésus du IIe au Xe siècle, Paris 1984.
91. J. Piotrowski, Łyso i straszno, "Polityka" 2004 nr 24.
92. O. Platonow, Enciklopediczeskij slowar russkoj ciwilizacii, http://www.rus-sky.com/rc , hasło "ritualnyje ubijstwa".
93. R. Po-chia-Hsia, The Myth of Ritual Murder. Jews and Magic in Reformation Germany, Yale University Press, New Haven-London 1988, s. 40.
94. Pogroms. Anti-Jewish Violence in Modern Russian History, ed. by J.D. Klier, S. Lambroza, Cambridge University Press, Cambridge-New York-Sydney 1992.
95. L. Poliakov, The History of Anti-Semitism, t. 4: Suicidal Europe 1870-1933, przeł. G. Klin, University of Pennsylvania Press, Philadephia 2003, s. 127-134.
96. Polskie gadanie. Z Michałem Głowińskim rozmawia Teresa Torańska, "Duży Format", dodatek do "Gazety Wyborczej" 23.05.2005.
97. ks. J.B. Pranajtis, Chrześcijanin w Talmudzie, Krzeszowice 2004 [1937], s. 16n.
98. J. Ptaśnik, Obrazki z przeszłości Krakowa (Serya druga), nakł. Tow. Miłośników Historji i Zabytków Krakowa, Kraków 1903, s. 38-48.
99. J. Ptaśnik, Życie żaków krakowskich, (Bibljoteka Filomaty II), Lwów bd., s. 120.
100. P. Ricoeur, Krytyka i przekonanie. Rozmowy z François Azouvim i Markiem de Launay, przeł. M. Drwięga, KR, Warszawa 2003, s. 106.
101. P. Ricoeur, Temps et récit, t. 1, Seuil, Paris 1983, s. 87.
102. M. Rubin, The Gentile Tales. The Narrative Assault on Late Medieval Jews, Yale University Press, New Haven-London 1999, s. 199, przyp. 2.
103. M. Rubin, Imagining the Jew. The Late Mediewal Eucharistic Discourse, w: In and Out of the Ghetto. Jewish-Gentile Relations in Late Medieval and Early Modern Garmany, ed. by R. Po-chia Hsia, H. Lehmann, German Historical Institut-Cambridge University Press, Washington, D.C.-Cambridge, N.Y. 2002.
104. Rudolf ze Schlettstadt (1303), Historiae memorabiles. Zur Dominikanerliteratur und Kulturgeschichte des 13 Jahrhunderts, red. E. Kleinschindt, Böhlau, Köln-Wien 1974.
105. M. Rybiński, Koniec Polski i Kiszczaka i Michnika, "Dziennik" 10.01.2007.
106. A. Sapir Abulafia, Invectives Against Christianity in the Hebrew Chronicles of the First Crusade, w: tejże, Christians and Jews in Dispute. Disputational Literature and the Rise of Anti-Judaism in the West, Ashgate, Aldershot-Brookfield-Singapore-Sydney 1998, s. 66-72.
107. M. Scheler, Problems of a Sociology of Knowledge, ed. and with an introd. by K.W. Stikkers, przeł. M.S. Frings, Routledge & K. Paul, London-Boston 1980, s. 40.
108. M. Scheler, Problemy socjologii wiedzy, przekł. i przyp. S. Czerniak i in., wstęp S. Czerniak, A. Węgrzecki, PWN, Warszawa 1990, s. 86.
109. G.R. Schroubek, Zagadnienie historyczności postaci Andrzeja z Rinn, w: S. Buttaroni, S. Musiał SJ, Mord rytualny. Legenda w historii europejskiej, Stowarzyszenie na rzecz Inicjatyw Kulturalnych, Kraków-Norymberga-Frankfurt 2003, s. 157.
110. H. Segal, Psychoanaliza, literatura i wojna. Pisma z lat 1972-1995, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005, s. 233.
111. A. Sen, Identity and Violence. The Illusion of Destiny, W. W. Norton & Co., New York 2006.
112. H. Sienkiewicz, Ogniem i mieczem, t. 2, PIW, Warszawa 1964, s. 64.
113. P. Smoleński, Poseł Mazin walczy o Polskę, "Gazeta Wyborcza" 2006 nr 7-8.
114. R. Sołtyk, Skończcie z antysemityzmem, "Gazeta Wyborcza" 20.02.2004.
115. Staropolskie pastorałki dramatyczne, red. J. Okoń, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1984, s. IX.
116. M.C. Steinlauf, Pamięć nieprzyswojona. Polska pamięć Zagłady, przeł. A. Tomaszewska, Cyklady, Warszawa 2001, ilustracja po s. 80, podpisana: "Chłopom takie figurki kojarzyły się ze szczęściem i pomyślnością".
117. L. Stomma, Antropologia kultury wsi polskiej XIX wieku, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1986, s. 143.
118. K. Stow, Jewish Dogs. An Image and Its Interpreters. Continuity in the Catholic-Jewish Encounter, Stanford University Press, Stanford 2006.
click here to follow the link
119. B. Szaynok, Pogrom Żydów w Kielcach, wstęp K. Kersten, Bellona, Warszawa 1992, s. 33.
120. Szesnasta ekspedycja, "Duży Format", dodatek do "Gazety Wyborczej" 09.07.2006.
121. J. Tazbir, Protokoły mędrców Syjonu, Interlibro, Warszawa 1992, s. 256.
122. J. Tokarska-Bakir, Legendy o krwi. (Z cyklu "Obraz osobliwy"), Wydawnictwo WAB, 2008.
123. J. Tokarska-Bakir, "Słowa niewinne". O książce Nachmana Blumentala, "Teksty Drugie" 2005 nr 1-2.
124. J. Tokarska-Bakir, Żydzi u Kolberga w: Rzeczy mgliste. Eseje i studia, Pogranicze, Sejny 2004.
125. To KOR wywołał aferę biskupa Wielgusa, "Gazeta Wyborcza" 11.01.2007.
126. J. Trachtenberg, Diabeł i Żydzi. Średniowieczna koncepcja Żyda a współczesny antysemityzm, przeł. R. Stiller, Uraeus, Gdańsk 1997 (dalej T), s. 107, przyp. 20.
127. ks. S. Trzeciak, Talmud o gojach a kwestia żydowska w Polsce, Wydawnictwo Ostoja, Krzeszowice 2004 [1939].
128. D. Ulicka, Wstęp do: W. Propp, Nie tylko bajka, wyb. i przekł. D. Ulicka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
129. T. Urzykowski, Wandale na grobie rodziców Michnika, "Gazeta Wyborcza" 28-29.10.2006.
130. P. Veyne, Did the Greeks Believe in their Myths. An Essay on the Constitutive Imagination, przeł. P. Wissing, University of Chicago Press, Chicago-London 1988.
131. L.J. Weinberger, Jewish Hymnography. A Literary History, Vallentine Mitchell, London-Portland 2000, s. 159, 165, 167 etc.
132. W. Więcko, Leszek Bubel w Tworkach, "Gazeta Wyborcza" 08.12.2006.
133. J.A. Załuski, Dzieci niewinne w Polszcze dla Evicomen od żydów zamęczone, w: tegoż, Polska w obszernych wiadomościach swoich skrócona z podziałem na III części [...] przez J. W-go œ. p. Imci X. Józefa Andrzeja Załuskiego Biskupa Kijowskiego i Czerniechowskiego, [...] Częścią w Smoleńsku, częścią w Kałudze zebrana i Wierszami Technicznemi dla lepszej pamięci ułożona R. P. 1768. [...] Z Woli zaœ Jego ostatniey przez Józ. Epif. Minasowicza Kanonika Katedralnego Kijowskiego Pasterskiego Testamentu naznaczonego Exekutora przeyrzana, poprawiona i w niektórych mieyscach dopełniona i drukiem na widok publiczny podana, Warszawa 1774.
134. S. Zizek, The Fragile Absolute or Why Is the Christian Legacy Worth Fighting for, Verso, London-New York 2000, s. 64 i n.
135. S. Zizek, Wzniosły obiekt ideologii, przeł. J. Bator, P. Dybel, Wydawnictwo UWr, Wrocław 2001, s. 209.
136. M. Złotonosow, Mistrz i Małgorzata jako przewodnik po subkulturze rosyjskiego antysemityzmu, przeł. B. Szwarcman-Czarnota, "Midrasz" 2005 nr 5, s. 21.
137. A. Żbikowski, Żydzi, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 2000.
138. S. Żuchowski, Ogłos processow criminalnych ná Zydách o rożne excessy, bmw 1700, w: Wypis z Xiąg Mieyskich Kodeńskich Práwá Máydeburskiego, Roku teraz idącego Tysiąc sześć set dźiewięćdźiesiąt osmego, dnia czwartego Lipcá. s. F, 1710.
139. S. Żuchowski, Process criminalny o niewinne dźiećię Jerzego Krasnowskiego, bdw, 1713 (par. VIII, s. 46).
140. A. Żuk, A Mobile Class. The Subjective Element in the Social Perception of Jews. The Example of Eighteenth Century Poland, "Polin" 1987 t. 2, s. 163-178.
141. Żydzi na Madagaskar - felieton o haśle z manifestacji LPR, "Gazeta Wyborcza" 08.10.2006.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

47

End page:

72

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund