Object structure

Title:

Legendy o krwi (z cyklu "Obraz osobliwy")

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (2007)

Creator:

Tokarska, Katarzyna

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2007

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Sandomierz ; Żydzi ; historia ; antysemityzm ; legenda

References:

1. B. Aksamit, M. Sandecki, Wojna domowa kandydata PiS, "Gazeta Wyborcza" 17.10.2006. ; 2. K. von Amira, Das Endinger Judenspiel, Halle 1883. ; 3. Antyżydowskie wydarzenia kieleckie 4. lipca 1946. Dokumenty i materiały, t. 1, red. S. Meducki, Z. Wróbel, Urząd Miasta Kielce, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce 1992, s. 131. ; 4. S. Bak, Słowami malowane. Wspomnienie Wilna, przeł. P. Szubert, Pogranicze, Sejny 2006, s. 319. ; 5. M. Bałaban, Historia i literatura żydowska ze szczególnem uwzględnieniem Żydów w Polsce (wyd. II), t. 2, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Lwów-Warszawa-Kraków bdw, s. 171. ; 6. M. Bałaban, Historja Żydów w Krakowie i na Kazimierzu 1304-1868, t. 1, "Nadzieja" Towarzystwo ku Wspieraniu Chorej Młodzieży Żydowskiej Szkół Średnich i Wyższych w Krakowie, Kraków 1931, s. 41-43. ; 7. M. Bałaban, Kalahorowie, w: tegoż, Studja historyczne, skł. gł. Księgarnia M.J. Freid, Warszawa 1927, s. 90-103. ; 8. Z. Bauman, Nowoczesność i Zagłada, przeł. F. Jaszuński, PWN, Warszawa 1991, s. 72 i n. ; 9. M. Bechta, Narodowo-Radykalni. Obrona tradycji i ofensywa narodowa na Podlasiu w latach 1918-1939, Rekonkwista, Biała Podlaska 2004, na przykład s. 193. ; 10. E. Belcarzowa, Glosy polskie w łacińskich kazaniach średniowiecznych, t. 1, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1981, s. 6. ; 11. T. Bielicki, O pewnych niesamowitych właściwościach człowieka jako gatunku (wykład 04.06.2004 na 102. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ), "Nauka" 2004 nr 1, s. 67-63. ; 12. A. Bikont, My z Jedwabnego, Prószyński i S-ka, Warszawa 2004, s. 221. ; 13. A. Blok, Honour and Violence, Polity, Cambridge-Malden M.A. 2001, s. 113. ; 14. B. Blumenkranz, Perfidia. Archivus latinitaris medii aevi, "Bulletin du Cange" 1952 nr 22, s. 157-170. ; 15. N. Blumental, Słowa niewinne, Centralna Żydowska Komisja Historyczna, Warszawa 1946. ; 16. P. Bourdieu, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, przeł. P. Biłos, Scholar, Warszawa 2005. ; 17. M. Borwicz, 1944-47, "Puls" (Londyn) 1984-1985 nr 24, s. 63. ; 18. J. Brach-Czaina, Szczeliny istnienia, Efka, Kraków 2006, s. 91. ; 19. C.L. Briggs, Learning How to Ask. A Sociolinguistic Appraisal of the Role of the Interview in Social Science Research, (Studies in the Social and Cultural Foundations of Language), Cambridge University Press, Cambridge 1986. ; click here to follow the link ; 20. Ch. Browning, Zwykli ludzie. 101. Policyjny Batalion Rezerwy i "ostateczne rozwiązanie" w Polsce, przeł. P. Budkiewicz, Bellona, Warszawa 2000. ; 21. A. Cała, Wizerunek Żyda w polskiej kulturze ludowej, Wydawnictwa UW, Warszawa 1992, s. 51 etc. ; 22. R. Chazan, Medieval Stereotypes and Modern Antisemitism, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-London 1997, s. 129. ; 23. A. Cichopek, Pogrom Żydów w Krakowie 11 sierpnia 1945, ŻIH, Warszawa 2000, s. 71-72 i przyp. 16. ; 24. J. Cohen, The Friars and the Jews. The Evolution of Medieval Anti-Judaism, Cornell University Press, Ithaca-London 1982, s. 60 etc. ; 25. J. Delumeau, Strach w kulturze Zachodu, przeł. A. Szymanowski, PIW, Warszawa 1986, s. 263 i n. ; 26. R. Descartes, Rozprawa o metodzie właściwego kierowania rozumem i poszukiwania prawdy w naukach, przeł. W. Wojciechowska, PWN, Warszawa 1970, s. 22. ; 27. R. Dmowski, Żydzi w XX wieku, w: tegoż, Przewrót, Wydawnictwo Nortom, Wrocław 2006 [1933-1938], s. 135 i nn. ; 28. M. Douglas, Czystość i zmaza, przeł. M. Bucholz, wstęp J. Tokarska-Bakir, PIW, Warszawa 2007. ; 29. A.G. Dunker, Twentieth-Century Blood Libels in the United States, w: The Blood Libel Legend. A Casebook in Anti-Semitic Folklore, ed. by A. Dundes, University of Wisconsin Press, London 1991, s. 233. ; 30. Dzieła wszystkie, t. 33: Chełmskie. Cz. 1, red. J. Gajek, M. Sobieski, Polskie Towarzystwo Muzyczne, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Wrocław, Kraków-Warszawa 1964, s. 349. ; 31. K. Estreicher, Załuscy. Bibliografia odnosząca się do Załuskich z wieku XVII i XVIII, PAU, Kraków 1952, s. 110-275. ; 32. A. Friedrich, Jak antysemityzm sprzed stulecia wpływa na współczesne dyskusje w internecie, "Midrasz" 2004 nr 6, s. 29-30. ; 33. Die Gänsmagd, w: Gebrüder Grimm Kinder- und Hausmärchen. Gesamtausgabe, Loewe Verlag, Bindlach 2003, s. 554. ; 34. S.L. Gilman, Difference and Pathology. Stereotypes of Sexuality, Race and Madness, Cornell Unversity Press, Ithaca-London 1990, s. 16-29. ; 35. S.L. Gilman, Jewish Self-Hatred. Anti-Semitism and the Hidden Language of the Jews, Johms Hopkins University Press, Baltimore-London 1990, s. X. ; 36. R. Girard, Violence and the Sacred, przeł. P. Gregory, Johns Hopkins University Press, Balimore 1979, s. 49. ; 37. R. Girard, Des choses cacheés depuis la fondation du monde, recherches avec J.-M. Oughourlian, G. Lefort, Bernard Grasset, Paris 1978, s. 171. ; 38. M. Głowiński, Marcowe gadanie. Komentarze do słów 1966–-1971, PoMost, Warszawa 1991, s. 15. ; 39. J. Le Goff, L'imaginaire médieval, Paris 1985, s. 7-13. ; 40. J. Le Goff, Świat średniowiecznej wyobraźni, przeł. M. Radożyc-Paoletti, Volumen-Bellona, Warszawa 1997. ; 41. P. Gontarczyk, Pogrom? Zajścia polsko-żydowskie w Przytyku 9 marca 1936 r. Mity, fakty, dokumenty, Rekonkwista-Rachocki i S-ka, Biała Podlaska-Pruszków 2000. ; 42. H. Graetz, Die Schicsal des Talmud im Verlaufe der Geschichte, "Monatsschrift für die Geschichte und Wissenschaft des Judentums" 1885 nr 34. ; 43. J. Gray, Al-Kaida i korzenie nowoczesności, przeł. W. Madej, Aletheia, Warszawa 2006. ; 44. J. Gray, Heresies, Granta Books, London 2004. ; 45. J. Gray, Straw Dogs, Granta Books, London 2000. ; 46. J. Gray, w: "Guardian" 04.08.2006 ,przeł. S. Kowalski, "Gazeta Wyborcza" 26-27.08.2006. ; 47. J.T. Gross, Wyjaśniam że krew na moim ubraniu, "Tygodnik Powszechny" 2006 nr 5. ; 48. I. Grudzińska-Gross, Podejrzane pochodzenia jako kategoria kultury polskiej, w: Inny, inna, inne. O inności w kulturze, red. M. Janion, C. Snochowska-Gonzalez, K. Szczuka, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2004, s. 98-109. ; 49. Z. Guldon, J. Wijaczka, Procesy o mordy rytualne w Polsce w XVI-XVIII wieku, DCF, Kielce 1995, s. 50-51. ; 50. M. Gumplowicz, Prawodawstwo polskie względem Żydów, nakładem księgarni J.M. Himmelblaua, Kraków 1867. ; 51. A. Guriewicz, Kultura i społeczeństwo średniowiecznej Europy. Exemola XIII wieku, przeł. Z. Dobrzyniecki, Volumen-Bellona, Warszawa 1997, s. 240. ; 52. B. Gustawicz, Podania i przesądy, gadki i nazwy ludowe w dziedzinach przyrody, cz. 1, "Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej" 1881 t. 5, s. 180. ; 53. R. Hilberg, The Politics of Memory. The Journey of a Holocaust Historian, I.R. Dee, Chicago 1996, s. 156. ; 54. Historia i walory przyrodnicze Gminy Wojsławice, bdw, s. 13. ; 55. T. Hołówka, Myślenie potoczne, przedm. M. Czerwiński, PIW, Warszawa 1986, s. 114. ; 56. http://www.polonica.net ; 57. http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,53600,3739728.html ; 58. http://wojslawice.fm.interia.pl/linki.htm ; 59. L.J. Ivanits, Russian Folk Belief, M.E. Sharpe, Armonk-New York-London 1992, s. 68, 96. ; 60. J. Jedlicki, Chcą zapalić dusze, "Tygodnik Powszechny" 18.06.2006. ; 61. K.A. Jeleński, Od endeków do stalinistów, w: Wizja Polski na łamach "Kultury" 1947-1976, t. 2, red. G. Pomian, Towarzystwo Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu-Wydawnictwo UMCS, Warszawa-Lublin, s. 99. ; 62. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, Słownik języka polskiego, PIW, Warszawa 1953 [1927], t. Z-Ż, s. 732. ; 63. O. Kolberg, Dzieła wszystkie, red. zbiorowa, Wrocław-Kraków-Warszawa 1964, s. 168. ; 64. L. Kołakowski, Światopogląd i życie codzienne, PIW, Warszawa 1957, s. 167. ; 65. T. Konwicki, Bohiń, Czytelnik, Warszawa 1987, s. 154. ; 66. M. Korkuć, Partyzant nie nadstawia policzka, "Tygodnik Powszechny" 2006 nr 36. ; 67. K. Kowalska, Przed katedrą i domem biskupów, "Gazeta Wyborcza" 08.01.2007. ; 68. Z. Kościesza, Jak się odżydzać?, Warszawa 1914. ; 69. ks. J. Kruszyński, Talmud. Co zawiera i czego naucza, Wydawnictwo Ostoja, Krzeszowice 2005 [1925]. ; 70. M. Kubiszyn, Portret ulic, z cyklu: Żydowski Lublin, "Karta" 2000 nr 31, s. 22. ; 71. A. Kublik, Zamenhof do Izraela, "Gazeta Wyborcza" 15.12.2006. ; 72. M. Kula, Przemoc: zmienne zjawisko długiego trwania, w: Dramat przemocy w historycznej perspektywie, red. J. Chrobaczyński, W. Wrzesiński, Wydawnictwo WAM-Polskie Towarzystwo Historyczne, Kraków 2004, s. 39-57. ; 73. M. Kula, Uparta sprawa. Żydowska? Polska? Ludzka?, Universitas, Warszawa 2004, s. 133-134. ; 74. B. Kuraś, Góralu, nie głosuj na Żyda, "Gazeta Wyborcza" 29.11.2006. ; 75. A. Kusiak-Brownstein, I. Kowalczyk, Peter Fuss i antysemityzm obnażony, w: http://www.obieg.pl/artmix/artmix14_03.php ; 76.G.I. Langmuir, History, Religion and Antisemitism, University of California Press, Berkeley-London 1990. ; 77. G.I. Langmuir, Toward a Definition of Antisemitism, University of California Press, Berkeley-Los Angeles 1996, s. 45. ; 78. J. Laplanche, J.-B. Pontalis, Słownik psychoanalizy, pod kier. D. Lagache'a, przeł. E. Modzelewska, E. Wojciechowska, WSiP, Warszawa 1996, s. 265. ; 79. A. Leszczyński, Sejm Żydów Korony 1623-1764, ŻIH, Warszawa 1994. ; 80. C. Lévi-Strauss, Totemizm dzisiaj, przeł. A. Steinsbergowa, KR, Warszawa 1989, s. 1. ; 81. S. Lipton, Images of Intolerance. The Representation of Jews and Judaism in the "Bible moralisée", University of Califirnia Press, Berkeley-Los Angeles-London 1999, s. 141. ; 82. O. Marquard, Apologia przypadkowości, przeł. K. Krzemieniowa, Oficyna Naukowa, Warszawa 1994, s. 24. ; 83. O. Marquard, Szczęście w nieszczęściu. Rozważania filozoficzne, przeł. K. Krzemieniowa, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001, s. 35. ; 84. Das Martyrologium des Nürnberger Memorbuches. Im Auftrage der historischen Commisionen für Geschichte der Juden in Deutschland, hrsg. von Dr. S. Salfeld, Berlin 1898, s. 249, 282. ; 85. Młodzież Wszechpolska - wybrane fakty z ostatnich dwóch lat, "Gazeta Wyborcza" 01.12.2006. ; 86. Monumenta Poloniae Historica, ed. A. Bielowski, t. 6, PWN, Warszawa 1961, s. 347. ; 87. Na tropie Indoeuropejczyków. Z Georgesem Dumézilem rozmawia Didier Eribon, przeł. K. Kocjan, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 124-125. ; 88. D. Nirenberg, Communities of Violence. Persecution of Minorities in the Middle Ages, Princeton University Press, Princeton 1996, s. 15-17. ; 89. Okazanie kilku błędów z niezrozlicznego bluźnierstwa, szaleństwa i niepobożności z Tałmudu żydowskiego zebranych [...] wyjęte z wtórych ksiąg biblioteki świętej Syksta Seńskiego, Kraków 1569, przedruk w: K. Bartoszewicz, Polska literatura antysemicka XV-XVII w., Kraków 1914, s. 30-36. ; 90. J.-P. Osier, L'évangelie du ghetto. La légende juive de Jésus du IIe au Xe siècle, Paris 1984. ; 91. J. Piotrowski, Łyso i straszno, "Polityka" 2004 nr 24. ; 92. O. Platonow, Enciklopediczeskij slowar russkoj ciwilizacii, http://www.rus-sky.com/rc , hasło "ritualnyje ubijstwa". ; 93. R. Po-chia-Hsia, The Myth of Ritual Murder. Jews and Magic in Reformation Germany, Yale University Press, New Haven-London 1988, s. 40. ; 94. Pogroms. Anti-Jewish Violence in Modern Russian History, ed. by J.D. Klier, S. Lambroza, Cambridge University Press, Cambridge-New York-Sydney 1992. ; 95. L. Poliakov, The History of Anti-Semitism, t. 4: Suicidal Europe 1870-1933, przeł. G. Klin, University of Pennsylvania Press, Philadephia 2003, s. 127-134. ; 96. Polskie gadanie. Z Michałem Głowińskim rozmawia Teresa Torańska, "Duży Format", dodatek do "Gazety Wyborczej" 23.05.2005. ; 97. ks. J.B. Pranajtis, Chrześcijanin w Talmudzie, Krzeszowice 2004 [1937], s. 16n. ; 98. J. Ptaśnik, Obrazki z przeszłości Krakowa (Serya druga), nakł. Tow. Miłośników Historji i Zabytków Krakowa, Kraków 1903, s. 38-48. ; 99. J. Ptaśnik, Życie żaków krakowskich, (Bibljoteka Filomaty II), Lwów bd., s. 120. ; 100. P. Ricoeur, Krytyka i przekonanie. Rozmowy z François Azouvim i Markiem de Launay, przeł. M. Drwięga, KR, Warszawa 2003, s. 106. ; 101. P. Ricoeur, Temps et récit, t. 1, Seuil, Paris 1983, s. 87. ; 102. M. Rubin, The Gentile Tales. The Narrative Assault on Late Medieval Jews, Yale University Press, New Haven-London 1999, s. 199, przyp. 2. ; 103. M. Rubin, Imagining the Jew. The Late Mediewal Eucharistic Discourse, w: In and Out of the Ghetto. Jewish-Gentile Relations in Late Medieval and Early Modern Garmany, ed. by R. Po-chia Hsia, H. Lehmann, German Historical Institut-Cambridge University Press, Washington, D.C.-Cambridge, N.Y. 2002. ; 104. Rudolf ze Schlettstadt (1303), Historiae memorabiles. Zur Dominikanerliteratur und Kulturgeschichte des 13 Jahrhunderts, red. E. Kleinschindt, Böhlau, Köln-Wien 1974. ; 105. M. Rybiński, Koniec Polski i Kiszczaka i Michnika, "Dziennik" 10.01.2007. ; 106. A. Sapir Abulafia, Invectives Against Christianity in the Hebrew Chronicles of the First Crusade, w: tejże, Christians and Jews in Dispute. Disputational Literature and the Rise of Anti-Judaism in the West, Ashgate, Aldershot-Brookfield-Singapore-Sydney 1998, s. 66-72. ; 107. M. Scheler, Problems of a Sociology of Knowledge, ed. and with an introd. by K.W. Stikkers, przeł. M.S. Frings, Routledge & K. Paul, London-Boston 1980, s. 40. ; 108. M. Scheler, Problemy socjologii wiedzy, przekł. i przyp. S. Czerniak i in., wstęp S. Czerniak, A. Węgrzecki, PWN, Warszawa 1990, s. 86. ; 109. G.R. Schroubek, Zagadnienie historyczności postaci Andrzeja z Rinn, w: S. Buttaroni, S. Musiał SJ, Mord rytualny. Legenda w historii europejskiej, Stowarzyszenie na rzecz Inicjatyw Kulturalnych, Kraków-Norymberga-Frankfurt 2003, s. 157. ; 110. H. Segal, Psychoanaliza, literatura i wojna. Pisma z lat 1972-1995, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005, s. 233. ; 111. A. Sen, Identity and Violence. The Illusion of Destiny, W. W. Norton & Co., New York 2006. ; 112. H. Sienkiewicz, Ogniem i mieczem, t. 2, PIW, Warszawa 1964, s. 64. ; 113. P. Smoleński, Poseł Mazin walczy o Polskę, "Gazeta Wyborcza" 2006 nr 7-8. ; 114. R. Sołtyk, Skończcie z antysemityzmem, "Gazeta Wyborcza" 20.02.2004. ; 115. Staropolskie pastorałki dramatyczne, red. J. Okoń, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1984, s. IX. ; 116. M.C. Steinlauf, Pamięć nieprzyswojona. Polska pamięć Zagłady, przeł. A. Tomaszewska, Cyklady, Warszawa 2001, ilustracja po s. 80, podpisana: "Chłopom takie figurki kojarzyły się ze szczęściem i pomyślnością". ; 117. L. Stomma, Antropologia kultury wsi polskiej XIX wieku, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1986, s. 143. ; 118. K. Stow, Jewish Dogs. An Image and Its Interpreters. Continuity in the Catholic-Jewish Encounter, Stanford University Press, Stanford 2006. ; click here to follow the link ; 119. B. Szaynok, Pogrom Żydów w Kielcach, wstęp K. Kersten, Bellona, Warszawa 1992, s. 33. ; 120. Szesnasta ekspedycja, "Duży Format", dodatek do "Gazety Wyborczej" 09.07.2006. ; 121. J. Tazbir, Protokoły mędrców Syjonu, Interlibro, Warszawa 1992, s. 256. ; 122. J. Tokarska-Bakir, Legendy o krwi. (Z cyklu "Obraz osobliwy"), Wydawnictwo WAB, 2008. ; 123. J. Tokarska-Bakir, "Słowa niewinne". O książce Nachmana Blumentala, "Teksty Drugie" 2005 nr 1-2. ; 124. J. Tokarska-Bakir, Żydzi u Kolberga w: Rzeczy mgliste. Eseje i studia, Pogranicze, Sejny 2004. ; 125. To KOR wywołał aferę biskupa Wielgusa, "Gazeta Wyborcza" 11.01.2007. ; 126. J. Trachtenberg, Diabeł i Żydzi. Średniowieczna koncepcja Żyda a współczesny antysemityzm, przeł. R. Stiller, Uraeus, Gdańsk 1997 (dalej T), s. 107, przyp. 20. ; 127. ks. S. Trzeciak, Talmud o gojach a kwestia żydowska w Polsce, Wydawnictwo Ostoja, Krzeszowice 2004 [1939]. ; 128. D. Ulicka, Wstęp do: W. Propp, Nie tylko bajka, wyb. i przekł. D. Ulicka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002. ; 129. T. Urzykowski, Wandale na grobie rodziców Michnika, "Gazeta Wyborcza" 28-29.10.2006. ; 130. P. Veyne, Did the Greeks Believe in their Myths. An Essay on the Constitutive Imagination, przeł. P. Wissing, University of Chicago Press, Chicago-London 1988. ; 131. L.J. Weinberger, Jewish Hymnography. A Literary History, Vallentine Mitchell, London-Portland 2000, s. 159, 165, 167 etc. ; 132. W. Więcko, Leszek Bubel w Tworkach, "Gazeta Wyborcza" 08.12.2006. ; 133. J.A. Załuski, Dzieci niewinne w Polszcze dla Evicomen od żydów zamęczone, w: tegoż, Polska w obszernych wiadomościach swoich skrócona z podziałem na III części [...] przez J. W-go œ. p. Imci X. Józefa Andrzeja Załuskiego Biskupa Kijowskiego i Czerniechowskiego, [...] Częścią w Smoleńsku, częścią w Kałudze zebrana i Wierszami Technicznemi dla lepszej pamięci ułożona R. P. 1768. [...] Z Woli zaœ Jego ostatniey przez Józ. Epif. Minasowicza Kanonika Katedralnego Kijowskiego Pasterskiego Testamentu naznaczonego Exekutora przeyrzana, poprawiona i w niektórych mieyscach dopełniona i drukiem na widok publiczny podana, Warszawa 1774. ; 134. S. Zizek, The Fragile Absolute or Why Is the Christian Legacy Worth Fighting for, Verso, London-New York 2000, s. 64 i n. ; 135. S. Zizek, Wzniosły obiekt ideologii, przeł. J. Bator, P. Dybel, Wydawnictwo UWr, Wrocław 2001, s. 209. ; 136. M. Złotonosow, Mistrz i Małgorzata jako przewodnik po subkulturze rosyjskiego antysemityzmu, przeł. B. Szwarcman-Czarnota, "Midrasz" 2005 nr 5, s. 21. ; 137. A. Żbikowski, Żydzi, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 2000. ; 138. S. Żuchowski, Ogłos processow criminalnych ná Zydách o rożne excessy, bmw 1700, w: Wypis z Xiąg Mieyskich Kodeńskich Práwá Máydeburskiego, Roku teraz idącego Tysiąc sześć set dźiewięćdźiesiąt osmego, dnia czwartego Lipcá. s. F, 1710. ; 139. S. Żuchowski, Process criminalny o niewinne dźiećię Jerzego Krasnowskiego, bdw, 1713 (par. VIII, s. 46). ; 140. A. Żuk, A Mobile Class. The Subjective Element in the Social Perception of Jews. The Example of Eighteenth Century Poland, "Polin" 1987 t. 2, s. 163-178. ; 141. Żydzi na Madagaskar - felieton o haśle z manifestacji LPR, "Gazeta Wyborcza" 08.10.2006.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

47

End page:

72

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Citation

Citation style: