Object structure

Title:

Języki mniejszości etnicznych a przekład. Wokół polskich i francuskich przekładów poezji łemkowskiej

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (2007)

Creator:

Skibińska, Elżbieta ; Misiak, Małgorzata

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2007

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

translation ; postcolonialism ; Lemk poetry

References:

1. R. Arrojo, Asymmetrical Relations of Power and the Ethics of Translation, "TEXTconTEXT" 1997 no 11, s. 13. ; 2. T. Asad, The Concept of Cultural Translation un British Social Anthropology, w: Writing culture. The Poetics and Politics of Ethnography, ed. by J. Clifford, G.E. Marcus, University of California Press, Berkeley 1986. ; 3. B. Bakuła, Kolonialne i postkolonialne aspekty polskiego dysursu kresoznawczego (zarys problematyki), "Teksty Drugie" 2006 nr 6, s. 11-33. ; 4. Z. Bauman, Globalizacja i co z tego dla ludzi wynika, przeł. E. Klekot, PIW, Warszawa 2000, s. 77. ; 5. A. Berman, L'épreuve de l'étranger, Gallimard, Paryż 1984, s. 16-17. ; 6. A. Berman, Pour une critique des traductions: John Donne, Gallimard, Paryż 1995, s. 73 i nast. ; 7. A. Berman, La traduction et la lettre ou l'auberge du lointain, w: A. Berman i in., Les tours de Babel. Essais sur la traduction, Trans-Europ-Repress, Mauvezin 1985, s. 89. ; 8. J. Billiez, Le parler véhiculaire interethnique de groupes d'adolescents en milieu urbain, w: Des villes et des langues, Actes du colloque de Dakar, Érudition Didier, Paryż 1972, s. 123. ; 9. Bourg, w: Le Petit Robert. Dictionnaire de la langue françaises, red. J. Rey-Debove, A. Rey, Paryż 2003, s. 290. ; 10. A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa 1993 (przedruk z pierwszego wydania, Kraków 1927), s. 81. ; 11. C. Cavanagh, Postkolonialna Polska. Biała plama na mapie współczesnej teorii, "Teksty Drugie" 2003 nr 2/3, s. 61. ; 12. L.-J. Calvet, I. Oseki-Dépré, Mondialisation et traducion. Le rapport inverse entre centralité et diversité, http://perso.wanadoo.fr/Louis-Jean.Calvet ; 13. L.-J. Calvet, Pour une écologie des langues du monde, Plon, Paryż 1999, s. 41. ; 14. F. Coulmas, Changing language regimes in globalizing environments, "International Journal of Sociology of Language" 2005 no 175/176, s. 3-15. ; 15. M. Cronin, Altered States: Translation and Minority Languages, "TTR" 1995 no 1(VIII), s. 88. ; 16. M. Cronin, Translation and Globalization, Routledge, London-New York 2003, s. 59. ; 17. H. Duć-Fajfer, Etniczność a literatura, w: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M.P. Markowski, R. Nycz, Universitas, Kraków 2006, s. 446. ; 18. H. Duć-Fajfer, Łemkowie przestrzeń literacka - rys historyczny, "Języki Obce w Szkole" 2001 nr 6, s. 74-75. ; 19. H. Duć-Fajfer, Łemkowie w Polsce, http://lemko.org/polish/duc/index01.html ; 20. O. Duć, W modlitewnym bluźnierstwie, Sądecka Oficyna Wydawnicza, Nowy Sącz 1985. ; 21. A. Fiut, Polonizacja? Kolonizacja?, "Teksty Drugie" 2003 nr 6, s. 153. ; 22. W. Graban, Na kołpaku gór, Wydawnictwo Miniatura, Kraków 1991. ; 23. W. Graban, Rozsypane pejzaże, Tow. na Rzecz Rozwoju Muzeum Kult. Łemkowskiej w Zyndranowej koło Dukli, Krynica 1995. ; 24. W. Graban, Twarz pośród cieni, Sądecka Oficyna Wydawnicza, Nowy Sącz 1984. ; 25. J. Heilbron, A Sociology of Translation, "European Journal of Social Theory" 1999 n° 2(4), s. 434. ; 26. J. Horoszczak, Słownik łemkowsko-polski / polsko-łemkowski, Rutenika, Warszawa 2004, s. 85. ; 27. http://www.lemko.org/lemko/hraban ; 28. M. Laurent, M. Misiak, Les Lemkoviens. Derniers Mohicans européens, CD, Uniwersytet Charles'a de Gaulle'a / Lille3, 2004. ; 29. E. Michna, Łemkowie. Grupa etniczna czy naród?, Nomos, Kraków 1995. ; 30. M. Misiak, Łemkowie. W kręgu badań nad mniejszościami etnolingwistycznymi w Europie, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006. ; 31. M. Misiak, Pour une écologique de la traduction, "le Rocher de Calliope" 2007 n° 2, s. 156-171. ; 32. P. Murianka, Brama Brandenburska, w: Planetniki, Legnica-Krynica 2001. ; 33. P. Murianka, Jak sokół wodę z kamienia, Iskry, Warszawa 1989. ; 34. P. Murianka, Murianczysko, UTSK, Warszawa 1984. ; 35. T. Niranjana, Siting Translation. History, Post-Structuralism, and the Colonial Context, University of California Press, Berkeley 1992. ; 36. T.A. Olszański, Kim są Łemkowie i co to właściwie znaczy?, http://lemko.org/polish/zakorzenienie/index.html. ; 37. M. Oustinoff, Bilinguisme d'écriture et autotraduction: Julien Green, Samuel Beckett, Vladimir Nabokov, L'Harmattan, Paryż 2001. ; 38. W. Panas, O pograniczu etnicznym w badaniach literackich, w: Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów, Warszawa 1991, red. T. Michałowska, Z. Goliński, Z. Jarosiński, Wydawnictwo IBL, Warszawa 1996, s. 605-613. ; 39. "Poésie. Poésie polonaise: arret sur image" 2004 nr 102, red. M. Laurent, Paryż 2004, s. 121-123. ; 40. Post-colonial Translation. Theory and practice, ed. by S. Bassnett, H. Trivedi, Routledge, London 1999. ; 41. A. Pym, Pour une éthique du traducteur, Artois Presses Université, Presses de l'Université d'Ottawa, Arras 1997, s. 28 i nn. ; 42. Rethinking Translation, ed. by L. Venuti, Routledge, London-New York 1992. ; 43. P. Saint-Pierre, L'Orient traduit en français, w: La Traduction en France a l'âge classique, éd. M. Ballarda, L. d'Hulst, Presses universitaires du Septentrion-Presses de l'Université Charles-de-Gaulle Lille 1996. ; 44. E. Skibińska, L'empreinte de la traduction sur le polonais de l’an 2000, w: Teritorii actuale ale traducerii. Térritoires actuels de la traduction. Current Fields of Translation. Actes du Colloque International Traduire l'Europe, Université Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, mars 2001, red. R. Baconsky, D. Gouadeca, G. Lascu, Editura Echinox, Cluj-Napoca 2002, s. 67-79. ; 45. E. Skibińska, Polszczyzna i globalizacja. Uwagi przekładoznawcy, "Rozprawy Komisji Językowej WTN" XXXIII, Wrocław 2006, s. 153-160. ; 46. P. Stefanowski, Ikona - Łemkowski pejzaż, Sądecka Oficyna Wydawnicza, Nowy Sącz 1985. ; 47. P. Stefanowski, Łemkowyna Łem, Oficyna Wydawnicza "Rewasz", Warszawa 1991. ; 48. P. Stefanowski, Łemkowski pejzaż, Sądecka Oficyna Wydawnicza, Nowy Sącz 1985. ; 49. S. Trochanowska, Motyle, Zjednoczenie Łemków, Warszawa 1994. ; 50. S. Trochanowska, Nie pozwól uschnąć kwiatom, Sądecka Oficyna Wydawnicza, Nowy Sącz 1991. ; 51. S. Trochanowska, Potem, teraz, przedtem, Oficyna Wydawnicza "Rewasz", Warszawa 1984. ; 52. Translation, Power, Subversion, ed. by R. Alvarez, M. Carmen, A. Vidal, Multilingual Matters, Clevedon 1996. ; 53. L. Venuti, The Translator's Invisibility. A history of translation, Routledge, London-New York 1995, s. 18 ; 54. Wielki słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowskiego, PWN, Warszawa 2004, s. 497. ; 55. M. Wolf, Translation as a process of power: Aspects of cultural anthropology in translation, w: Translation as Intercultural Communication, ed. by M. Snell-Hornby, Z. Jettmarova, K. Kaindl, John Benjamins, Amsterdam-Philadelphia 1997, s. 124-133. ; 56. J. Zwoliński, Znaki czasu, Zakłady Graficzne Koszalin, Koszalin 1994. ; 57. J. Żurko, Łemkowie - między grupą etniczną a narodem, w: Mniejszości narodowe w Polsce, red. Z. Kurcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

73

End page:

96

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: