Object structure

Title:

Języki mniejszości etnicznych a przekład. Wokół polskich i francuskich przekładów poezji łemkowskiej

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (2007)

Creator:

Skibińska, Elżbieta ; Misiak, Małgorzata ORCID

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2007

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

translation ; postcolonialism ; Lemk poetry

References:

1. R. Arrojo, Asymmetrical Relations of Power and the Ethics of Translation, "TEXTconTEXT" 1997 no 11, s. 13.
2. T. Asad, The Concept of Cultural Translation un British Social Anthropology, w: Writing culture. The Poetics and Politics of Ethnography, ed. by J. Clifford, G.E. Marcus, University of California Press, Berkeley 1986.
3. B. Bakuła, Kolonialne i postkolonialne aspekty polskiego dysursu kresoznawczego (zarys problematyki), "Teksty Drugie" 2006 nr 6, s. 11-33.
4. Z. Bauman, Globalizacja i co z tego dla ludzi wynika, przeł. E. Klekot, PIW, Warszawa 2000, s. 77.
5. A. Berman, L'épreuve de l'étranger, Gallimard, Paryż 1984, s. 16-17.
6. A. Berman, Pour une critique des traductions: John Donne, Gallimard, Paryż 1995, s. 73 i nast.
7. A. Berman, La traduction et la lettre ou l'auberge du lointain, w: A. Berman i in., Les tours de Babel. Essais sur la traduction, Trans-Europ-Repress, Mauvezin 1985, s. 89.
8. J. Billiez, Le parler véhiculaire interethnique de groupes d'adolescents en milieu urbain, w: Des villes et des langues, Actes du colloque de Dakar, Érudition Didier, Paryż 1972, s. 123.
9. Bourg, w: Le Petit Robert. Dictionnaire de la langue françaises, red. J. Rey-Debove, A. Rey, Paryż 2003, s. 290.
10. A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa 1993 (przedruk z pierwszego wydania, Kraków 1927), s. 81.
11. C. Cavanagh, Postkolonialna Polska. Biała plama na mapie współczesnej teorii, "Teksty Drugie" 2003 nr 2/3, s. 61.
12. L.-J. Calvet, I. Oseki-Dépré, Mondialisation et traducion. Le rapport inverse entre centralité et diversité, http://perso.wanadoo.fr/Louis-Jean.Calvet
13. L.-J. Calvet, Pour une écologie des langues du monde, Plon, Paryż 1999, s. 41.
14. F. Coulmas, Changing language regimes in globalizing environments, "International Journal of Sociology of Language" 2005 no 175/176, s. 3-15.
15. M. Cronin, Altered States: Translation and Minority Languages, "TTR" 1995 no 1(VIII), s. 88.
16. M. Cronin, Translation and Globalization, Routledge, London-New York 2003, s. 59.
17. H. Duć-Fajfer, Etniczność a literatura, w: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M.P. Markowski, R. Nycz, Universitas, Kraków 2006, s. 446.
18. H. Duć-Fajfer, Łemkowie przestrzeń literacka - rys historyczny, "Języki Obce w Szkole" 2001 nr 6, s. 74-75.
19. H. Duć-Fajfer, Łemkowie w Polsce, http://lemko.org/polish/duc/index01.html
20. O. Duć, W modlitewnym bluźnierstwie, Sądecka Oficyna Wydawnicza, Nowy Sącz 1985.
21. A. Fiut, Polonizacja? Kolonizacja?, "Teksty Drugie" 2003 nr 6, s. 153.
22. W. Graban, Na kołpaku gór, Wydawnictwo Miniatura, Kraków 1991.
23. W. Graban, Rozsypane pejzaże, Tow. na Rzecz Rozwoju Muzeum Kult. Łemkowskiej w Zyndranowej koło Dukli, Krynica 1995.
24. W. Graban, Twarz pośród cieni, Sądecka Oficyna Wydawnicza, Nowy Sącz 1984.
25. J. Heilbron, A Sociology of Translation, "European Journal of Social Theory" 1999 n° 2(4), s. 434.
26. J. Horoszczak, Słownik łemkowsko-polski / polsko-łemkowski, Rutenika, Warszawa 2004, s. 85.
27. http://www.lemko.org/lemko/hraban
28. M. Laurent, M. Misiak, Les Lemkoviens. Derniers Mohicans européens, CD, Uniwersytet Charles'a de Gaulle'a / Lille3, 2004.
29. E. Michna, Łemkowie. Grupa etniczna czy naród?, Nomos, Kraków 1995.
30. M. Misiak, Łemkowie. W kręgu badań nad mniejszościami etnolingwistycznymi w Europie, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006.
31. M. Misiak, Pour une écologique de la traduction, "le Rocher de Calliope" 2007 n° 2, s. 156-171.
32. P. Murianka, Brama Brandenburska, w: Planetniki, Legnica-Krynica 2001.
33. P. Murianka, Jak sokół wodę z kamienia, Iskry, Warszawa 1989.
34. P. Murianka, Murianczysko, UTSK, Warszawa 1984.
35. T. Niranjana, Siting Translation. History, Post-Structuralism, and the Colonial Context, University of California Press, Berkeley 1992.
36. T.A. Olszański, Kim są Łemkowie i co to właściwie znaczy?, http://lemko.org/polish/zakorzenienie/index.html.
37. M. Oustinoff, Bilinguisme d'écriture et autotraduction: Julien Green, Samuel Beckett, Vladimir Nabokov, L'Harmattan, Paryż 2001.
38. W. Panas, O pograniczu etnicznym w badaniach literackich, w: Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów, Warszawa 1991, red. T. Michałowska, Z. Goliński, Z. Jarosiński, Wydawnictwo IBL, Warszawa 1996, s. 605-613.
39. "Poésie. Poésie polonaise: arret sur image" 2004 nr 102, red. M. Laurent, Paryż 2004, s. 121-123.
40. Post-colonial Translation. Theory and practice, ed. by S. Bassnett, H. Trivedi, Routledge, London 1999.
41. A. Pym, Pour une éthique du traducteur, Artois Presses Université, Presses de l'Université d'Ottawa, Arras 1997, s. 28 i nn.
42. Rethinking Translation, ed. by L. Venuti, Routledge, London-New York 1992.
43. P. Saint-Pierre, L'Orient traduit en français, w: La Traduction en France a l'âge classique, éd. M. Ballarda, L. d'Hulst, Presses universitaires du Septentrion-Presses de l'Université Charles-de-Gaulle Lille 1996.
44. E. Skibińska, L'empreinte de la traduction sur le polonais de l’an 2000, w: Teritorii actuale ale traducerii. Térritoires actuels de la traduction. Current Fields of Translation. Actes du Colloque International Traduire l'Europe, Université Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, mars 2001, red. R. Baconsky, D. Gouadeca, G. Lascu, Editura Echinox, Cluj-Napoca 2002, s. 67-79.
45. E. Skibińska, Polszczyzna i globalizacja. Uwagi przekładoznawcy, "Rozprawy Komisji Językowej WTN" XXXIII, Wrocław 2006, s. 153-160.
46. P. Stefanowski, Ikona - Łemkowski pejzaż, Sądecka Oficyna Wydawnicza, Nowy Sącz 1985.
47. P. Stefanowski, Łemkowyna Łem, Oficyna Wydawnicza "Rewasz", Warszawa 1991.
48. P. Stefanowski, Łemkowski pejzaż, Sądecka Oficyna Wydawnicza, Nowy Sącz 1985.
49. S. Trochanowska, Motyle, Zjednoczenie Łemków, Warszawa 1994.
50. S. Trochanowska, Nie pozwól uschnąć kwiatom, Sądecka Oficyna Wydawnicza, Nowy Sącz 1991.
51. S. Trochanowska, Potem, teraz, przedtem, Oficyna Wydawnicza "Rewasz", Warszawa 1984.
52. Translation, Power, Subversion, ed. by R. Alvarez, M. Carmen, A. Vidal, Multilingual Matters, Clevedon 1996.
53. L. Venuti, The Translator's Invisibility. A history of translation, Routledge, London-New York 1995, s. 18
54. Wielki słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowskiego, PWN, Warszawa 2004, s. 497.
55. M. Wolf, Translation as a process of power: Aspects of cultural anthropology in translation, w: Translation as Intercultural Communication, ed. by M. Snell-Hornby, Z. Jettmarova, K. Kaindl, John Benjamins, Amsterdam-Philadelphia 1997, s. 124-133.
56. J. Zwoliński, Znaki czasu, Zakłady Graficzne Koszalin, Koszalin 1994.
57. J. Żurko, Łemkowie - między grupą etniczną a narodem, w: Mniejszości narodowe w Polsce, red. Z. Kurcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

73

End page:

96

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: