Object structure

Title:

Sylleps/zy autobiografizm

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (2007)

Creator:

Sobolczyk, Piotr

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2007

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Białoszewski, Miron ; syllepsism ; modernism

References:

1. M. Białoszewski, Utwory zebrane, t. 1, PIW, Warszawa 1987, s. 167.
2. S. Burkot, Miron Białoszewski, WSiP, Warszawa 1992, s. 145.
3. J.E. Cirlot, Androgyn, hasło w: Słownik symboli, przeł. I. Kania, Znak, Kraków 2001, s. 67-68.
4. A. Gleń, "W tej latarni...". Późna twórczość Mirona Białoszewskiego w perspektywie hermeneutycznej, UO IFP, Opole 2004, s. 17-43.
5. A. Hejmej, Tekst (dźwiękowy) Mirona Białoszewskiego, "Przestrzenie Teorii" 2005 nr 5, s. 53-74.
6. Ja jestem w środku, po prostu, rozmowa Z. Taranienki z M. Białoszewskim, "Argumenty" 1971 nr 36, s. 8-9.
7. R. Nycz, Tropy "ja". Koncepcje podmiotowości w literaturze polskiej ostatniego stulecia, w: Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Leopoldinum, Wrocław 2002, s. 108-115.
8. M. Riffaterre, Fictional Truth, Johns Hopkins University Press, Baltimore-London 1993.
9. W. Sadowski, Tekst graficzny Białoszewskiego, red. E. Czaplejewicz, Wydział Polonistyki UW, Warszawa 1999.
10. Semiotics of poetry, Indiana University, Bloomington 1980.
11. P. Sobolczyk, Hermeneutyka tak, ale jaka?, "Teksty Drugie" 2006 nr 1-2, s. 151-157.
12. P. Sobolczyk, Neologizmy Białoszewskiego, "Przestrzenie Teorii" 2005 nr 5, s. 75-91.
13. E. Winiecka, Białoszewski sylleptyczny, "Poznańskie Studia Polonistyczne", Poznań 2006.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

114

End page:

122

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund