Object structure

Title:

Sylleps/zy autobiografizm

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (2007)

Creator:

Sobolczyk, Piotr

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2007

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Białoszewski, Miron ; syllepsism ; modernism

References:

1. M. Białoszewski, Utwory zebrane, t. 1, PIW, Warszawa 1987, s. 167. ; 2. S. Burkot, Miron Białoszewski, WSiP, Warszawa 1992, s. 145. ; 3. J.E. Cirlot, Androgyn, hasło w: Słownik symboli, przeł. I. Kania, Znak, Kraków 2001, s. 67-68. ; 4. A. Gleń, "W tej latarni...". Późna twórczość Mirona Białoszewskiego w perspektywie hermeneutycznej, UO IFP, Opole 2004, s. 17-43. ; 5. A. Hejmej, Tekst (dźwiękowy) Mirona Białoszewskiego, "Przestrzenie Teorii" 2005 nr 5, s. 53-74. ; 6. Ja jestem w środku, po prostu, rozmowa Z. Taranienki z M. Białoszewskim, "Argumenty" 1971 nr 36, s. 8-9. ; 7. R. Nycz, Tropy "ja". Koncepcje podmiotowości w literaturze polskiej ostatniego stulecia, w: Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Leopoldinum, Wrocław 2002, s. 108-115. ; 8. M. Riffaterre, Fictional Truth, Johns Hopkins University Press, Baltimore-London 1993. ; 9. W. Sadowski, Tekst graficzny Białoszewskiego, red. E. Czaplejewicz, Wydział Polonistyki UW, Warszawa 1999. ; 10. Semiotics of poetry, Indiana University, Bloomington 1980. ; 11. P. Sobolczyk, Hermeneutyka tak, ale jaka?, "Teksty Drugie" 2006 nr 1-2, s. 151-157. ; 12. P. Sobolczyk, Neologizmy Białoszewskiego, "Przestrzenie Teorii" 2005 nr 5, s. 75-91. ; 13. E. Winiecka, Białoszewski sylleptyczny, "Poznańskie Studia Polonistyczne", Poznań 2006.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

114

End page:

122

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: