Object structure

Title:

Jeszcze raz o poetyce,teorii literatury i interpretacji

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (2007)

Creator:

Markiewicz, Henryk

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2007

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

poetics ; literary theory ; interpretation ; Burzyńska, Anna

References:

1. M.H. Abrams, Racjonalność i wyobraźnia w historii kultury, w: Współczesna teoria badań literackich za granicą, t. 4, cz. 2, opr. H. Markiewicz, wyd. 2, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1996, s. 382.
2. R. Barthes, Teoria tekstu, w: Współczesna teoria badań literackich za granicą, t. 4, cz. 2: Literatura jako produkcja i ideologia, poststrukturalizm, badania intertekstualne, problemy syntezy historycznoliterackie, opr. H. Markiewicz, wyd. 2, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1996, s. 203.
3. A. Burzyńska, Anty-teoria literatury, Universitas, Kraków 2006.
4. A. Burzyńska, Krajobraz po dekonstrukcji..., cz. 1, "Ruch Literacki" 1995 z. 1, s. 90.
5. A. Burzyńska, M.P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Znak, Kraków 2006, s. 38.
6. J. Culler, Teoria literatury, przeł. M. Bassaj, Prószyński i S-ka, Warszawa 1998, s. 11.
7. G. Genette, Palimpseste, Éditions du Seuil, Paris 1982, s. 8.
8. J. Hillis Miller, The Ethics of Reading: Kant, de Man, Eliot, Trollope, James, and Benjamin, Columbia University Press, New York 1987, s. 11.
9. E.D. Hirsch Jr., The Aims of Interpretation, University of Chicago Press, Chicago-London 1976, s. 18.
10. J. Kleiner, Historyczność i pozaczasowość w dziele literackim, w: Studia z zakresu teorii literatury, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1961, s. 14-15.
11. K. Kujawska-Courtney, Wprowadzenie, w: S. Greenblatt, Poetyka kulturowa. Pisma wybrane, red. i wstęp K. Kujawska-Courtney, Universitas, Kraków 2006, s. XLIII.
12. F. Lentricchia, After the New Criticism, University of Chicago Press, Chicago 1980, s. 185.
13. J.F. Lyotard, Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy, przeł. M. Kowalska, J. Migasiński, Fundacja "Aletheia", Warszawa 1997, s. 20.
14. J.F. Lyotard, Postmodernizm dla dzieci. Korespondencja 1982-1985, przeł. J. Migasiński, Fundacja "Aletheia", Warszawa 1978, s. 33.
15. P. de Man, Literatura i język. Komentarz, "Twórczość" 2006 nr 1.
16. B. McHale, Postmodernist Fiction, Methuen, New York-London 1987, s. XI.
17. H. Markiewicz, O literaturoznawczym profesjonalizmie, o etyce badacza i kłopotach z terminologią, "Wielogłos" 2007 nr 1.
18. M.P. Markowski, Antropologia, humanizm, interpretacja, w: Polonistyka w przebudowie, t. 1, red. M. Czermińska i in., Universitas, Kraków 2005, s. 291.
19. M.P. Markowski, Interpretacja i literatura, w: Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze, red. W. Bolecki, R. Nycz, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2002, s. 402.
20. Płomień Nietzschego. Z Krzysztofem Michalskim rozmawia Paweł Dybel, "Nowe Książki" 2007 nr 5.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

153

End page:

164

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund