Object structure

Title:

Między antropologią literatury i antropologią literacką

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2007)

Creator:

Łebkowska, Anna

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2007

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

literary anthropology ; anthropology of literature ; literary theory ; Iser, Wolfgang

References:

1. Anthropology and Literature, ed. by. P. Benson, introd. by E.M. Bruner, University of Illinois Press, Urbana 1993, s. 1.
2. N. Bentley, The Ethnography of Manners (Hawthorne, James, Wharton), Cambridge University Press, Cambridge 1995.
click here to follow the link
3. Between Anthropology and Literature. Interdisciplinary Discourse, ed. by R. De Angelis, Routledge, London 2002, s. 1.
4. I. Brady, Introduction, do: Anthropological Poetics, ed. by I. Brody, Rowman and Littlefield Publishers, Savage, Md. 1991, s. 5.
5. W.J. Burszta, Oko i pióro antropologa, w: Ojczyzna słowa, red. W.J. Burszta, W. Kuligowski, Biblioteka Teglte, Poznań 2002.
6. J. Clifford, Kłopoty z kulturą, przeł. E. Dżurak i in., Wydawnictwo KR, Warszawa 2000.
7. Czym jest antropologia literatury?, "Teksty Drugie" 2006 nr 5.
8. R. Felski, The Role of Aesthetics In Cultural Studies, w: The Aesthetics of Cultural Studies, ed. by M. Berube, Oxford University Press, Oxford 2005.
click here to follow the link
9. C. Geertz, Opis gęsty. W poszukiwaniu interpretatywnej teorii kultury, w tegoż: Interpretacja kultur. Wybrane eseje, przeł. M.M. Piechaczek, Wydawnictwo UJ, Kraków 2005.
10. C. Geertz, A Strange Romance. Anthropology and Literature, "Profession" 2003.
click here to follow the link
11. S. Greenblatt, The Touch of the Real, w: The Fate of „Culture”. Geertz and Beyond, ed. by S.B. Ortner, California University Press, Berkeley 1999.
12. W. Iser, The Fictive and the Imaginary. Charting Literary Anthropology, Baltimore 1993.
13. E. Kosowska, Negocjacje i kompromisy. Antropologia polskości Henryka Sienkiewicza, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2002.
14. J.Th. Leersen, Identity and Self Image. German Auto-Exoticism as Escape from history, w: Komparatistik und Europaforschung. Perspektiven vergleichender Literatur und Kulturwissenschaft, Bonn 1992.
15. Literary Anthropology. A New Interdisciplinary Approach to People, Signs, and Literature. Symposium: 11th International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences. Papers, J. Benjamins Pub. Amsterdam-Philadelphaia 1988.
16. Literature and Anthropology, ed. by P.A. Dennis, W. Aycock, Texas University Press, Texas 1989.
17. Literature and Anthropology, ed. by J. Hall, A. Abbas, Hong-Kong University Press, Hong-Kong 1986.
18. R. Nycz, Kulturowa natura, słaby profesjonalizm, w: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M.P. Markowski, R. Nycz, Universitas, Kraków 2007.
19. E. Rewers, Więźniowie transkulturowej wyobraźni, w: Narracja i tożsamość (I) Narracje w kulturze, red. W. Bolecki, R. Nycz, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2004, s. 40.
20. D. Richards, Literature and Anthropology. The Relationship of Literature to Anthropological Data and Theory, with Special Reference to the Works of Sir Walter Scott, WB Yeats and Wole Soyinka, University of Cambridge, Cambridge 1982.
21. D. Richards, Masks of Difference. Cultural Representations in Literature, Anthropology and Art, Cambridge University Press, Cambridge 1993, s. 4.
22. M. Rygielska, Antropologia literatury, antropologia literacka, "Kultura i Społeczeństwo" X-XII 2005 nr 4 (tom XLIX): Antropologia i sztuka.
23. M. Schmeling, Opowiadanie o konfrontacji; Inny w narracji współczesnej, w: Opowiadanie w perspektywie badań porównawczych, red. Z. Mitosek, Universitas, Kraków 2004.
24. E. Showalter, Krytyka feministyczna na bezdrożach, w: Współczesna teoria badań literackich za granicą, t. 4, red. H. Markiewicz, WL, Kraków 1996.
25. V. Turner, Od rytuału do teatru. Powaga zabawy, Warszawa 2005.
26. Victor Turner and the Construction of Cultural Criticism. Between Literature and Anthropology, ed. by K.M. Ashley, Indiana University Press, Indiana 1990.
27. A. Zeidler-Janiszewska, Kierunki zwrotu ikonicznego w naukach o kulturze, "Teksty Drugie" 2006 nr 4, s. 10-11.
28. Zmienne funkcje literatury, w: Odkrywanie modernizmu, red. R. Nycz, Universitas, Kraków 1998.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

9

End page:

23

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund