Object structure

Title:

Polski dyskurs kresowy w niefikcjonalnych zapisach międzywojennych. Próba lektury w perspektywie postcolonial studies

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2008)

Creator:

Gosk, Hanna

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2008

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

postcolonialism ; Kresy ; Polish history (interwar period) ; historiography

References:

1. B. Ashcroft, G. Griffiths, H. Tiffin, Key Concepts in Post-Colonial Studies, Routledge, London-New York 1998, s. 139-142.
2. B. Ashcroft, On Post-colonial Futures. Transformation of Colonial Culture, Continuum, London-New York 2001, s. 103.
3. B. Bakuła, Kolonialne i postkolonialne aspekty polskiego dyskursu kresoznawczego, "Teksty Drugie" 2006 nr 6.
4. D. Beauvois, Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914, tłum. K. Rutkowski, Towarzystwo Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005.
5. M. Janion, Niesamowita Słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2007, s. 224.
6. Z. Kossak-Szczucka, Pożoga, Artus, Łódź 1990 s. 6.
7. Kraj lat dziecinnych, M.I. Kolin (I. Lindenfeld i M. Kohn), Londyn 1942.
8. M. Mukherjee, The Centre Cannot Hold: Two Views of the Periphery, w: After Europe. Critical Theory and Post-Colonial Writing ed. by S. Slemon, H. Tiffin, Domgaroo Press, Sydney 1989, s. 41-49.
9. Z. Nałkowska, Niedobra miłość, Czytelnik, Warszawa 1979, s. 58.
10. Z. Nałkowska, Niedobra miłość. Romans prowincjonalny, Gebethner i Wolf, Warszawa 1928.
11. Z. Nałkowska, Niedobra miłość. Romans prowincjonalny, "Świat (Powieść i Nowela)" 1928.
12. Z. Nałkowska, Węzły życia, „Czytelnik”, Warszawa 1984, s. 212.
13. K. Pruszyński, Kiełkowanie na bagnie, w: tegoż, Podróż po Polsce, Czytelnik, Warszawa 2000, s. 72.
14. E. Said, Orientalizm, tłum. M. Wyrwas-Wiśniewska, Zysk i S-ka, Poznań 2005, s. 5.
15. J. Stempowski, W Dolinie Dniestru. Listy o Ukrainie, wybór, oprac. i posłowie A.S. Kowalczyk, Wydawnictwo LNB, Warszawa 1991.
16. J. Stempowski, W dolinie Dniestru, "Wiadomoœci Polskie" 1941 nr 14.
17. M. Wańkowicz, Ciężka egzotyka kresowa, w: tegoż, Anoda - katoda. Było to dawno, wybór i oprac. T. Jodełka-Burzecki, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1986, s. 21.
18. M. Wańkowicz, Szczenięce lata [wspomnienia], "Słowo" 1933 nr 218-229.
19. M. Wańkowicz, Szczenięce lata, Wydawnictwo "Rój", Warszawa 1934.
20. M. Wańkowicz, Z wędrówek po Polsce, "Kurier Poranny" 1937 nr 1-86.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

20

End page:

33

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund