Object structure

Title:

Poza granicami: Bruno Schulz w języku angielskim

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2008)

Creator:

Banks, Brian R.

Contributor:

Maryl, Maciej. Tł.

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2008

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Schulz, Bruno ; critical reception ; Polish studies abroad

References:

1. B.R. Banks, Muse & Messiah: The Life, Legacy & Imagination of Bruno Schulz, Inkermen Press 2006.
2. S. Barańczak, Breathing Under Water & Other East European Essays, Harvard University Press, 1990.
3. W. Bolecki, From Norwid to Kantor, "Literary Studies in Poland", Warszawa 1999.
4. W. Bolecki, Gender and sexuality in ethical context. 10 essays on Polish prose, "Literary Studies in Poland", Bergen 2005.
5. R.E. Brown, Myths and Relatives: Seven Essays on Bruno Schulz, Monachium 1991, s. 74-76.
6. R. Franklin, The Lost: Searching for Bruno Schulz, "The New Yorker" 16.01.2002.
7. A. Gillon, K. Olszer, Introduction to Modern Polish Literature, Hippocrene Books, 1982.
8. D. Grôsman, Patrz pod: Miłość, przeł. M. Sommer, Wyd. "Świat Książki" - Bertelsmann Media, Warszawa 2008.
9. H. Grynberg, Drohobycz, Drohobycz (Opowiadania), Wyd. W.A.B., Warszawa 1997.
10. http://www.schulzian.net.
11. S. Kelly, The Book of Lost Books, London 2005.
12. D. Kis, Klepsydra, przekł. D. Cirlić-Straszyńska, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1978.
13. D. Kis, Ogród, popiół, przeł. D. Cirlić-Straszyńska, Wyd. "Marabut", Gdańsk 1996.
14. J. Kott, Four Decades of Polish Essays, Northwestern University Press, 1990.
15. J. Maciusko, The Polish Short Story in English, Wayne State University Press, 1968.
16. Z. Maszewski, William Faulkner and Bruno Schulz: A Comparative Study, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.
17. Cz. Miłosz, The History of Polish Literature, (2nd edition), University of California Press, 1983.
18. C. Ozick, Mesjasz ze Sztokholmu, przeł. Joteł (pseud.), Wyd. Zysk i S-ska”, Poznań 1994.
19. T. Rachwała w: The Construction of Nature, Odense University Press, 1994.
20. Ph. Roth, Praska orgia, przeł. J. Zieliński, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1988.
21. B. Schulz, Father Joins the Fire Brigade, przeł. W. Moss i Z. Tarnowska, w: Contemporary Polish Stories, red. E. Orden, Wayne State University Press 1958.
22. B. Schulz, Proza, przedmowa i oprac. A. Sandauer, oprac. listów J. Ficowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1964.
23. K. Stala, Na marginesach rzeczywistości: o paradoksach przedstawiania w twórczości Brunona Schulza, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 1995.
24. W ułamkach zwierciadła: Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci..., red. M. Kitowska-Łysiak i W. Panas, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2003, s. 533-545.
25. A. Zagajewski, Two Cities, University of Georgia Press, 2002.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

239

End page:

251

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund