Object

Title: Czy teoria literatury jeszcze istnieje?

Creator:

Burzyńska, Anna Róża

Date issued/created:

2006

Resource Type:

Article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (2006)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Tekst pol.

References:

1. Against Theory. Literary Studies and the New Pragmatism, ed. by W.J.T. Mitchell, University of Chicago Press, Chicago 1985.
2. J. Bailey, Pessimism, Routledge, London and New York 1988.
3. P. Barry, Beginning Theory. An Introduction to Literary and Cultural Theory, Manchester University Press, New York 1995.
4. R. Barthes, Przyjemność tekstu, przeł. A. Lewańska, KR, Warszawa 1997.
5. R. Barthes, S/Z, przeł. M.P. Markowski, M. Gołębiewska, wstęp M.P. Markowski, KR, Warszawa 1999.
6. Beyond Poststructuralism. The Speculations of Theory and the Experience of Reading, ed. by V. Harris, Pensylwania State University Press, New York 1996.
7. A. Burzyńska, Kariera narracji. O zwrocie narratywistycznym w humanistyce, w: Narracja i tożsamość (II). Antropologiczne problemy literatury, red. W. Bolecki i R. Nycz, IBL, Warszawa 2004.
8. A. Burzyńska, Krajobraz po dekonstrukcji, cz. I: Etyka dekonstrukcji, "Ruch Literacki" 1995 z. 1.
9. A. Burzyńska, Krajobraz po dekonstrukcji, cz. II: W stronę polityki, "Ruch Literacki" 1995 z. 2.
10. A. Burzyńska, Od metafizyki do etyki, "Teksty Drugie" 2002 nr 1-2.
11. A. Burzyńska, Teoria czy postteoria?, "Teksty Drugie" 1993 nr 1.
12. A. Burzyńska, Zbawienny konflikt interpretacji, "Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka", X (XXX), tom pt. Literatura i konflikty, Poznań 2003.
13. D. Carrol, Reguły gry, przeł. G. Dziamski, w: Postmodernizm w perspektywie filozoficzno-kulturoznawczej, red. A. Zeidler-Janiszewska, Fundacja Kultury, Warszawa 1991.
14. D. Carrol, Paraesthetics. Foucault. Lyotard. Derrida, Methuen, New York 1987.
15. The Columbia Dictionary of Modern Literary and Cultural Criticism, ed. J. Childers and G. Hentzi, Columbia University Press, New York 1995 (hasło: Poststructuralism).
16. J.A. Cuddon, A Dictionary of Literary Terms and Literary Theory, Blackwell Reference, Oxford-Cambridge 1991, s. 735 i nast.
17. J. Culler, Framing The Sign. Criticism and its institution, University of Oklahoma Press, Norman 1988.
18. J. Culler, Teoria literatury. Bardzo krótkie wprowadzenie, przeł. M. Bassaj, Prószyński i Ska, Warszawa 1998, s. 24.
19. J. Derrida, O gramatologii, przeł. B. Banasiak, KR, Warszawa 1999.
20. J. Derrida, Struktura, znak i gra w dyskursie nauk humanistycznych, przeł. W. Kalaga, w: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, t. 4, cz. 2, oprac. H. Markiewicz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1992.
21. T. Doherty, After Theory, Edinburgh University Press, Edinburgh 1996.
22. F. Dosse, Histoire du structuralisme, t. 1: Le champ du signe. 1945-1966, t. 2: Le chant du signe. 1967 a nos jours, Editions de la Découverte, Paris 1991-1992.
23. T. Eagleton, After Theory, Basic Books, New York 2003.
24. T. Eagleton, Literary Theory. An Introduction, University of Minnesota Press, Minneapolis 1983.
25. U. Eco, R. Rorty, J. Culler, Ch. Brooke-Rose, Interpretacja i nadintepretacja, red. S. Collini, przeł. T. Bieroń, Znak, Kraków 1991.
26. J. Fekete, Life after Postmodern. The Ethical Turn, London 1979.
27. M. Foucault, Archeologia wiedzy, przeł. M. Siemek, PIW, Warszawa 1977, s. 237-251.
28. M. Foucault, Language. Counter-Memory. Practice. Selected Essays and Interviews by Michel Foucault, ed. by D.F. Bouchard, Cornell University Press, New York 1977, s. 208.
29. G. Genette, Strukturalizm a krytyka literacka, przeł. W. Błońska, "Pamiętnik Literacki" 1974 z. 3, s. 282.
30. S. Greenblatt, Towards a Poetic of Culture, w: The New Historicism, ed. by H.A. Veeser, Routledge, New York & London 1989.
31. W.V. Harrris, Dictionary of Concepts in Literary Criticism And Theory, Greenwood Press, New York 1992.
32. J. H. Miller, Theory now and then, Duke University Press, Durham 1991, s. XI.
33. The Interpretative Turn: Philosophy, Science, Culture, eds. D.R. Hiley, J. Bohman and R. Shusterman, Cornell University Press, Ithaca 1991.
34. G.S. Jay, D.L. Miller, The Role of Theory in the Study of Literature, w: After Strange Texts. The Role of Theory in the Study of Literature, ed. by G.S. Jay and D.L. Miller, University of Alabama Press, Alabama 1991, s. 16.
35. T.M. Kavanagh, Introduction, w: The Limits of Theory, ed. by T.M. Kavanagh, Stanford University Press, Stanford 1982.
36. M. Kreiswirth, Merely Teling Stories? Narrative and Knowledge in the Human Sciences, "Poetics Today" 2000 nr 21.2.
37. M. Krieger, Introduction: The Literary, The Textual, The Social, w: The Aims of Representation. Subject/Text/History, ed. by M. Krieger, Columbia University Press, New York 1987, s. 3.
38. M. Krieger, Words about Words about Words. Theory, Critisism, and the Literary Text, John Hopkins University Press, Baltimore 1988, s. 6.
39. V.B. Leitch, Cultural Criticism. Literary Theory. Poststructuralism, Columbia University Press, New York 1992.
40. V.B. Leitch, Hermeneutyka, semiotyka i dekonstrukcjonizm, przeł. G. Borkowska, w: Dekonstrukcja w badaniach literackich, red. R. Nycz, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2000, s. 318, 319, 320.
41. life. after. theory, ed. by M. Payne, J. Schad, Continuum, London and New York 2003.
42. The Linguistic Turn: Recent Essays in Philosophical Method, ed., introd. by R. Rorty, University of Chicago Press, Chicago 1967.
43. Literary Theory Today, ed. P. Collier i H. Geyer-Ryans, Cornell University Press, Ithaca 1990, s. 1-2.
44. Literary Theory's Future, ed. J. Natoli, University of Illinois Press, Urbana 1987.
45. D. Loedge, Mały światek. Romans akademicki, przeł. N. Billi, Rebis, Poznań 1992, s. 35-36.
46. J.F. Lyotard, Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy, przeł. M. Kowalska i J. Migasiński, Fundacja Aletheia, Warszawa 1997.
47. J.F. Lyotard, J-L Tebaud, Au Juste. Conversation, C. Bourgois, Paris 1979.
48. M.P. Markowski, Efekt inskrypcji. Jacques Derrida i literatura, Studio F, Homini, Bydgoszcz 1997, zwł. s. 188-199.
49. M.P. Markowski, Zwrot etyczny w badaniach literackich, "Pamiętnik Literacki" 2000 z. 1.
50. J. Natoli, Introduction, w: Tracing Literary Theory, ed. J. Natoli, University of Illinois Press, Urbana 1987, s. 10.
51. J. Nealon, Deconstruction and/of Competing Interpretations, w: tegoż, Double Reading. Postmodernism after Deconstruction, Cornell University Press, Ithaca and London 1993, zwł. s. 174-175.
52. R. Nycz, Dziedziny zainteresowań współczesnej teorii literatury, "Ruch Literacki" 1996 z. 1, s. 14.
53. R. Nycz, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, IBL, Warszawa 1983, s. 43.
54. Post-Theory. New Directions in Criticism, ed. by M. McQuillan, Edinburgh University Press, Edinburgh 1999.
55. J. Rajchman, Michel Foucault: The Freedom of Philosophy, Columbia University Press, New York 1985, s. 123.
56. The Rhetorical Turn. Invention and Persuasion in the Conduct of Inquiry, ed. by H.W. Simmons, University of Chicago Press, Chicago 1990.
click here to follow the link
57. R. Rorty, Filozofia a zwierciadło duszy, przeł. M. Szczubiałka, Spacja i Fundacja Aletheia, Warszawa 1994.
58. K. Rosner, Narracja, tożsamość i czas, Universitas, Kraków 2003.
59. R. Seamon, Poetics Against Itself: On the Self-Destruction in Modern Scientific Criticism, "Publications of the Modern Language Association of America" 1989 t. 104 nr 3, s. 302-303.
60. J. Sławiński, Miejsce interpretacji, "Teksty Drugie" 1995 nr 5.
61. J. Sławiński, Uwagi o interpretacji literaturoznawczej, w: Interpretacja dzieła. Konferencja w Instytucie Sztuki PAN 5-7 listopada 1984, red. i wprow. M. Czerwiński, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1987, s. 56.
62. Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, wyd. 2 posz. i popr., Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1988.
63. R. Young, Introduction, w: The Untying the Text. A Post-Structuralist Reader, ed. and introd. by R. Young, Routledge and Kegan Paul, Boston 1981, s. 6-7.
64. R. Young, Poststrukturalism: The End of Theory, "Oxford Literary Review" 1982 vol. 5, s. 3-20.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

40

End page:

57

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:51594 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Feb 11, 2015

Number of object content hits:

1 603

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/67845

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information