Object structure

Title:

"... by o nich opowiedzieć"

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (2006)

Creator:

Buryła, Sławomir

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2006

Description:

21 cm ; Tekst pol.

Subject and Keywords:

Ziębińska-Witek, Anna ; "Holocaust. Problemy przedstawiania" ; literature of the Holocaust ; representation ; narrativism

References:

1. T. Adorno, Sztuka i sztuki. Wybór esejów, przeł. K. Krzemień-Ojak, PIW, Warszawa 1990, s. 267.
2. T. Borowski, Niedyskrecje pocztowe. Korespondencja Tadeusza Borowskiego, zebrał, objaśnił, skomentował T. Drewnowski, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001, s. 92.
3. S. Buryła, Holocaust i nowa sytuacja tragiczna, "Ruch Literacki" 1999 z. 6.
4. K. Dunin, Polacy ludziom, "Krytyka Polityczna" 2003 nr 3.
5. H. Grynberg, J. Kostański, Szmuglerzy, Twój Styl, Warszawa 2001, s. 77.
6. L.B. Jennings, Termin "groteska", przeł. M.B. Fedewicz, "Pamiętnik Literacki" 1979 z. 4, s. 301.
7. W. Kayser, Próba określenia istoty groteskowości, przeł. R. Handke, "Pamiętnik Literacki" 1979 z. 4, s. 278.
8. C. Lanzmann, Shoah, przeł. M. Bieńczyk, Novex, Koszalin 1993, s. 123-136.
9. A. Leder, Okrucieństwo, "Res Publica Nowa" 1994 nr 9.
10. J. Onimus, Groteskowość a doświadczenie świadomości, przeł. K. Falicka, "Pamiętnik Literacki" 1979 z. 4, s. 321.
11. M. Przylipiak, Kino stylu zerowego. Z zagadnień estetyki filmu fabularnego, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1994.
12. S. Stabro, "Ten nie jest z ojczyzny mojej"” Polacy i Żydzi w zwierciadle Holocaustu, w: tegoż, Od Emila Zegadłowicza do Andrzeja Bobkowskiego. O prozie polskiej XX wieku, Universitas, Kraków 2002.
13. Śmiech w piekle, w: Oświęcim nieznany, red. Z. Jagoda, S. Kołodyński, J. Masłowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1981.
14. A. Werner, Ponowoczesność i zagłada, w: tegoż, Krew i atrament, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
15. A. Ziębińska-Witek, Holocaust. Problemy przedstawiania, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, Lublin 2005.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

123

End page:

129

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund