Object structure

Title:

O podrabianiu światów

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (2006)

Creator:

Lachman, Magdalena

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2006

Description:

21 cm ; Tekst pol.

Subject and Keywords:

Czapliński, Przemysław ; "Świat podrobiony. Krytyka i literatura wobec nowej rzeczywistość" ; literary criticism ; theory of literature ; crisis of representation ; possible worlds

References:

1. T. Bocheński, "Nowa krytyka" ocenia "nową prozę", w: Literatura polska 1990-2000, t. 2, red. T. Cieślak i K. Pietrych, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2002, s. 16-24.
2. W. Bolecki, Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym. Witkacy, Gombrowicz, Schulz i inni. Studium z poetyki historycznej, wyd. II, Universitas, Kraków 1996.
3. Była sobie krytyka... Wybór tekstów z lat dziewięćdziesiątych i pierwszych, oprac. i wstęp D. Nowacki, K. Uniłowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003, s. 112-135.
4. P. Czapliński, "Hanemann" Stefana Chwina albo o kruchości istnienia, w: Lektury polonistyczne. Literatura współczesna, t. II, red. R. Nycz, Universitas, Kraków 1999, s. 525-528.
5. P. Czapliński, M. Leciński, E. Szybowicz, B. Warkocki, Kalendarium życia literackiego 1976-2000, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003.
6. P. Czapliński, Mickiewicz albo proza najnowsza wobec tradycji, "Kresy" 1998 nr 2, s. 136-154.
7. P. Czapliński, Mikrologia ze śmiercią. Motywy tanatyczne we współczesnej literaturze polskiej, Prace Instytutu Filologii Polskiej UAM: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. t. 27, Poznań 2001.
8. P. Czapliński, Polak naszych czasów, "Gazeta Wyborcza" 2000 nr 176, s. 18-20.
9. P. Czapliński, Polska poróżniona. Problemy realizmu w prozie lat dziewięćdziesiątych, w: Literatura polska 1990-2000, t. 2, s. 47-75.
10. P. Czapliński, Ruchome marginesy. Szkice o literaturze lat 90, Znak, Kraków 2002, s. 153-157.
11. P. Czapliński, Rzecz w literaturze albo proza lat dziewięćdziesiątych wobec „mimesis”, "Kresy" 1999 nr 4, s. 118-120.
12. P. Czapliński, Ślady przełomu. O prozie polskiej 1976-1996, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1997.
13. P. Czapliński, Świat podrobiony. Krytyka i literatura wobec nowej rzeczywistości, Universitas, Kraków 2003.
14. P. Czapliński, Wzniosłe tęsknoty. Nostalgie w prozie lat dziewięćdziesiątych, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001, s. 231-234 (pierwodruk: "Książki": dod. do "Gazety Wyborczej" 1998 nr 1, s. 2).
15. P. Czapliński, P. Śliwiński, Kontrapunkt. Rozmowy o książkach, Obserwator, Poznań 1999.
16. P. Czapliński, P. Śliwiński, Literatura polska 1976-1998. Przewodnik po prozie i poezji, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999.
17. Człowiek i rzecz. O problemach reifikacji w literaturze, filozofii i sztuce, red. S. Wysłołuch, B. Kaniewska, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, Poznań 1999, s. 229-232.
18. D. Korwin-Piotrowska, Problemy poetyki opisu prozatorskiego, Universitas, Kraków 2001, s. 50-53.
19. R. Nycz, Sylwy współczesne. Problem konstrukcji tekstu, wyd. II, Universitas, Kraków 1996.
20. N. Postman, Amusing Ouerselves to Death. Public Discourse in the Age of Show Business, New York 1985.
21. N. Postman, Zabawić się na śmierć. Dyskurs publiczny w epoce show-businessu, przeł. L. Niedzielski, wstęp M. Mrozowski, Muza SA, Warszawa 2002.
22. J. Sławiński, O dzisiejszych normach czytania (znawców), w: Prace wybrane Janusza Sławińskiego, red. W. Bolecki, t. IV: Próby teoretycznoliterackie, Universitas, Kraków 2000, s. 132-133.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

163

End page:

171

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund