Object structure

Title:

Podróżny horyzont rozumienia

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (2006)

Creator:

Kozicka, Dorota

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2006

Description:

21 cm ; Tekst pol.

Subject and Keywords:

journey ; literature ; Stasiuk, Andrzej (1960-) ; "Going to Babadag"

References:

1. Z. Bauman, Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Instytut Kultury, Warszawa 1994. ; 2. Z. Bauman, O turystach i włóczęgach, czyli o bohaterach i ofiarach ponowoczesności, w: tegoż, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Sic!, Warszawa 2000, s. 151 ; 3. W. Burszta, Kilka tez z zakresu iterologii, "Borussia" 2001 nr 24-25. ; 4. H.G. Gadamer, Aktualność piękna. Sztuka jako gra, symbol i święto, przeł. K. Krzemieniowa, Oficyna Naukowa, Warszawa 1993. ; 5. Z. Herbert, Barbarzyńca w ogrodzie, MŁ i AB, Warszawa 1990. ; 6. Z. Herbert, Labirynt nad morzem, Fundacja "Zeszytów Literackich", Warszawa 2000. ; 7. Z. Herbert, Martwa natura z wędzidłem, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1993. ; 8. Z. Herbert, Pana Montaigne'a podróż do Italii w: tegoż, Węzeł gordyjski oraz inne pisma rozproszone 1948-1998, Biblioteka "Więzi", Warszawa 2001, s. 43. ; 9. N. Howe, Miejsca odczytane, "Res Publica Nowa" 1995 nr 7-8. ; 10. M. Janion, Hermeneutyka, w: tejże, Humanistyka: poznanie i terapia, PIW, Warszawa 1982. ; 11. R. Kapuściński, Cesarz, Czytelnik, Warszawa 1978. ; 12. R. Kapuściński, Heban, Czytelnik, Warszawa 1998. ; 13. R. Kapuściński, Imperium, Czytelnik, Warszawa 1993. ; 14. R. Kapuściński, Pochwała wędrowania, "Nowe Książki" 2002 nr 7/8, s. 9. ; 15. R. Kapuściński, Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2004. ; 16. E. Kobylińska, Hermeneutyczne ujęcie kultury jako komunikacji, w: O kulturze i jej badaniu. Studia z filozofii kultury, red. K. Zamiara, PWN, Warszawa 1985. ; 17. L. Kołakowski, Mini wykłady o maxi sprawach, cz. 1, Znak, Kraków 1997. ; 18. P. Kowalski, Odyseje nasze byle jakie. Droga, przestrzeń i podróżowanie w kulturze współczesnej, Atla 2, Wrocław 2002. ; 19. D. Kozicka, Wędrowcy światów prawdziwych. Dwudziestowieczne relacje z podróży, Universitas, Kraków 2003. ; 20. D. MacCannell, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, przeł. E. Klekot, A. Wieczorkiewicz, Muza, Warszawa 2002. ; 21. H. Mamzer, Peregrynacje - miejsce i pamięć a tożsamość, w: tejże, Tożsamość w podróży. Wielokulturowość a kształtowanie tożsamości jednostki, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2002. ; 22. P. Menzio, Il Viaggio dei Filosofi. La metafora del viaggio nella letteratura filosofica moderna, Dimensioni del Viaggio. IV, 1994. ; 23. E. Morin, Duch czasu, przeł. A. Frybesowa, Biblioteka "Więzi", Warszawa 1965. ; 24. K. Podemski, Socjologia podróży, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2004. ; 25. P. Ricoeur, Hermeneutyczna funkcja dystansu, w: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, t. IV, cz. 1: Badania strukturalno-semiotyczne (uzupełnienie). Problemy recepcji i interpretacji, oprac. H. Markiewicz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1996, s. 166. ; 26. A. Stasiuk, Dziennik okrętowy, w: J. Andruchowycz, A. Stasiuk, Moja Europa. Dwa eseje o Europie zwanej środkową, Czarne, Wołowiec 2000, s. 140. ; 27. A. Stasiuk, Jadąc do Babadag, Czarne, Wołowiec 2004. ; 28. J. Stempowski, Nowy dziennik podróży do Niemiec, w: tegoż, Od Berdyczowa do Lafitów, wyb., opr. i przedm. A.S. Kowalczyk, Czarne, Wołowiec 2001, s. 197. ; 29. G. Van Den Abbeele, Travel as Metaphor from Montaigne to Rousseau, University of Minnesota Press, Minneapolis 1992, s. XIII. ; 30. Vattimo, Le avventure della differenza, Garzanti, Milano 1980, s. 6. ; 31. P. Virilio, Fahren, fahren, fahren, Berlin 1978. ; 32. A. Wieczorkiewicz, Podróż do kresu metafory, "Res Publica Nowa" 1995 nr 7-8.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

270

End page:

285

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: