Object structure

Title:

Doświadczenie jako kwestia humanistyki

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2006)

Creator:

Wolska, Dorota

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2006

Description:

21 cm ; Tekst pol.

Subject and Keywords:

experience ; humanities ; methodology ; ethics

References:

1. T. Adorno, Dialektyka negatywna, przeł. K. Krzemieniowa, PWN, Warszawa 1986. ; 2. G. Agamben, Infancy and History: Essays on the Destruction of Experience, London 1993, s. 13. ; 3. G. Agamben, Remnants of Auschwitz. The Witness and the Archive, przeł. D. Heller-Roazen, Nowy Jork 2002. ; 4. F. Ankersmit, Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii, Universitas, Kraków 2004. ; 5. The Anthropology of Experience, red. V.W. Turner, E.M. Bruner, University of Illinois Press, Urbana 1986. ; 6. W. Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005. ; 7. M. de Montaigne, Próby, przeł. T. Boy-Żeleński, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2004, s. 802. ; 8. E. Domańska, Od postmodernistycznej narracji do postmodernistycznego doświadczenia. Rozmowa z F. Ankersmitem, "Teksty Drugie" 1996 nr 2/3. ; 9. H.G. Gadamer, Dekonstrukcja i hermeneutyka, przeł. P. Dehnel, w: Gadamer i Wrocław, red. K. Bal, J. Wilk, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997, s. 157. ; 10. H.G. Gadamer, Prawda i metoda, przeł. B. Baran, PWN, Warszawa 1993. ; 11. D. Głowacka, „Jak echo bez źródła”. Podmiotowość jako dawanie świadectwa a literatura Holocaustu, "Teksty Drugie" 2003 nr 6. ; 12. M. Heidegger, Heglowskie pojęcie doświadczenia, przeł. R. Marszałek, w: M. Heidegger, Drogi lasu, Aletheia, Warszawa 1997. ; 13. M. Jay, Granice doświadczenia granicznego: Bataille i Foucault, w: Nie pytajcie mnie, kim jestem. Michel Foucault dzisiaj, red. M. Kwiek, Wydawnictwo Naukowe IF UAM, Poznań 1998. ; 14. M. Jay, Songs of Experience. Modern American and European Variations on a Universal Theme, University of California Press, Berkeley 2005. ; 15. J. Kmita, A. Pałubicka, Problem użyteczności pojęcia doświadczenia, w: Poszukiwanie pewności i jego postmodernistyczna dyskwalifikacja, red. J. Such, Wydawnictwo Naukowe IF UAM, Poznań 1992. ; 16. K. Krzemieniowa, Pojęcie doświadczenia u Adorno - zarys wstępny, w: Marksizm po Marksie. Studia i szkice z dziejów filozofii marksistowskiej, Warszawa 1998. ; 17. L.L. Langer, Neutralizowanie Holokaustu, przeł. J. Mikos, w: "Literatura na Świecie" 2004 nr 1-2. ; 18. J.-F. Lyotard, The Differend. Phrasas in Dispute, przeł. G. Van Den Abbeele, University of Minnesota Press, Minneapolis 1983. ; 19. Z. Nałkowska, Dzienniki, t. V: 1939-1945, Czytelnik, Warszawa 1996, s. 445. ; 20. R. Nycz, Jak opisać doświadczenie, którego nie ma?, "Teksty Drugie" 2004 nr 5. ; 21. M. Oakeshott, Experience and its Modes, Cambridge University Press, Cambridge 1985. ; 22. M. Oakeshott, Poezja i jej głos w rozmowie ludzkości, przeł. Ł. Sommer, w: tegoż, Wieża Babel i inne eseje, Aletheia, Warszawa 1999. ; 23. R. Rorty, Konsekwencje pragmatyzmu, przeł. Cz. Karkowski, IFiS PAN, Warszawa 1998. ; 24. R. Rorty, Obiektywność, relatywizm i prawda. Pisma filozoficzne, przeł. J. Margański, Aletheia, Warszawa 1999. ; 25. R. Shusterman, Dewey on Experience: Foundation or Reconstruction, w: "The Philosophical Forum" vol. XXXVI, nr 2. ; 26. R. Shusterman, Praktyka filozofii, filozofia praktyk, przeł. A. Mitek, Universitas, Kraków 1997. ; 27. M. Szulakiewicz, Od transcendentalizmu do hermeneutyki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1998. ; 28. T. Todorov, Ogród niedoskonały. Myśl humanistyczna we Francji, przeł. H. Abramowicz, J.M. Kłoczowski, Czytelnik, Warszawa 2003. ; 29. S. Toulmin, Kosmopolis. Ukryty projekt nowoczesności, przeł. T. Zarębski, Wydawnictwo Naukowe DSWE we Wrocławiu, Wrocław 2004.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

24

End page:

33

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund