Object structure

Title:

Krew i łzy. Interpretacja jako namiętność

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2006)

Creator:

Czaja, Dariusz

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2006

Description:

21 cm ; Tekst pol.

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

interpretacja ; reakcja czytelnika ; humanistyka ; subiektywność

References:

1. M. Bachtin, Estetyka twórczości słownej, opr. i wstęp E. Czaplejewicz, przeł. D. Ulicka, PIW, Warszawa 1986, s. 513.
2. R. Barthes, Muzyka, głos, język, przeł. K. Kłosiński, "Pamiętnik Literacki" 1999 z. 2, s. 9.
3. K. Bartoszyński, Hermeneutyka a dekonstrukcja. Hans-Georg Gadamer i Jacques Derrida wobec poezji, w: H.-G.Gadamer, Czy poeci umilkną?, wyb. (wg pomysłu A. Szlosarka) J. Margański, przeł. M. Łukasiewicz, wstęp K. Bartoszyński, Homini, Bydgoszcz 1998, s. 7-24.
4. A. Bielik-Robson, Duch powierzchni. Rewizja romantyczna i filozofia, Universitas, Kraków 2004, s. 369.
5. H. Bloom, The Breaking of the Vessels. The Wellek Library Lectures at the University of California, Chicago 1982, s. 13.
6. A. Bronk, H. G Gadamera krytyka rozumu naukowego, w: Dziedzictwo Gadamera, red. A. Przyłębski, Wydawnictwo Fundacji "Humaniora", Poznań 2004, s. 54.
7. E. Cioran, Święci i łzy, przekł. i wstęp I. Kania, KR, Warszawa 2003, s. 190.
8. J. Clifford, Opowiedz o swojej podróży: Michel Leiris, w: Kłopoty z kulturą. Dwudziestowieczna etnografia, literatura i sztuka, tłum. różni, KR, Warszawa 2000, s. 181-190.
9. G. Colli, Narodziny filozofii, przeł. S. Kasprzysiak, "Res Publica"-Oficyna Literacka, Warszawa-Kraków 1991, s. 87-88.
10. J. Derrida, Szibbolet dla Paula Celana, przeł. A. Dziadek, Fa-art, Bytom 2000.
11. U. Eco, R. Rorty, Interpretacja i nadinterpretacja, red. S. Collini, przeł. T. Bieroń, Znak, Kraków 1996.
12. A. Gronczewski, Obiad w ruinach. Eseje, "C and S", Warszawa 1992, s. 127-128.
13. M. Heidegger, Drogi lasu, przeł J. Gierasimiuk i in., Fundacja „Aletheia”, Warszawa 1997, s. 174.
14. M. Heidegger, Rzecz, przeł. J. Mizera, „Principia” XVI-XVII (1996-1997), s. 11.
15. W. Juszczak, "Nic wątlejszego nad krzemień i diament...", w: Twarzą w twarz z obrazem, red. M. Poprzęcka, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Warszawa 2003, s. 15-16.
16. S. Kierkeggard, Stadia erotyki bezpośredniej czyli erotyka muzyczna, przeł. A. Bucher, na nowo opr. J. Iwaszkiewicz, w: tegoż, Albo-albo, t. 1, przeł. J. Iwaszkiewicz, przekł. przejrzał K. Toeplitz, PWN, Warszawa 1982, s. 63-64.
17. M. Leiris, Literatura a tauromachia, w: tegoż, Wiek męski, przeł. J. i T.Błońscy, PIW, Warszawa 1972, s. 8.
18. M. Leiris, Lustro tauromachii, przeł. M. Ochab, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1999, s. 11.
19. M.P. Markowski, Interpretacyjne rECOlekcje, "Znak" 1996 nr 499, s. 128-135.
20. K. Michalski, Heidegger i filozofia współczesna, PIW, Warszawa 1998, wyd. II, s. 279.
21. F. Nietzsche, Pisma pozostałe 1862-1875, przeł. B. Baran, Inter-Esse, Kraków 1993, s. 254.
22. F. Nietzsche, To rzekł Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo, przeł. S. Lisiecka, Z. Jaskuła, PIW, Warszawa 1999, s. 49.
23. F. Nietzsche, Wiedza radosna (La gaya scienza), przeł. L. Staff, posł. K. Matuszewski, Zielona Sowa, Kraków 2003, s. 166.
24. F. Nietzsche, Wola mocy. Próba przemiany wszystkich wartości, przeł. S. Frycz, K. Drzewiecki, posł. B. Banasiak, Zielona Sowa, Kraków 2003.
25. F. Nietzsche, Z genealogii moralności. Pismo polemiczne, przeł. G. Sowinski, wstęp K. Michalski, Znak, Kraków 1997, s. 126-127.
26. O. Paz, Prąd przemienny, przekł. i posł. R. Kalicki, Czytelnik, Warszawa 1995, s. 115-116.
27. Z. Podgórzec, Mój Chrystus. Rozmowy z Jerzym Nowosielskim, Łuk, Białystok 1993, s. 46.
28. R. Przybylski, Baśń zimowa. Esej o starości, Sic!, Warszawa 1998.
29. L. Szestow, Ateny i Jerozolima, wstęp i przekł. C. Wodziński, Znak, Kraków 1993.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

188

End page:

201

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: