Object structure

Title:

Stare kobiety: problemy z rolą i tożsamością

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2006)

Creator:

Stefaniak - Hrycko, Agnieszka

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2006

Description:

21 cm ; Tekst pol.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

aging ; women ; identity ; social role

References:

1. B. Bartosz, E. Zierkiewicz, Starość w narracjach kobiet młodych i starych, w: Starsze kobiety w kulturze i społeczeństwie, red. E. Zierkiewicz, A. Łysak, MarMar, M. Kaczorowski, Wrocław 2005, s. 13.
2. J. P. Bois, Historia starości. Od Montaigne'a do pierwszych emerytur, przeł. K. Marczewska, Wydawnictwo Marabut, Warszawa 1996.
3. S. de Baeuvoir, Druga płeć, przeł. G. Mycielska, M. Leśniewska, Wydawnictwo Jacek Santorski & Co, Warszawa 2003, s. 634.
4. L. Carli, Przyczyna tkwi w biologii: czy różnice między płciami są uwarunkowane biologicznie?, w: Kobiety, mężczyźni i płeć. Debata w toku, red. M. Roth Walsh, oprac. naukowe A. Titkow, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2003, s. 66.
5. N. Etcoff, Przetrwają najpiękniejsi, przeł. D. Cieśla, Wydawnictwo Cis, Wydawnictwo WAB, Warszawa 2000, s. 89.
6. G. Greer, Zmiana - kobiety i menopauza, przeł. M. Golewska, Wydawnictwo Amber, Warszawa 1995, s. 180.
7. E. Jong, Czarownice, przeł. D. Chojnacka, Zysk i S-ka, Poznań 2003, s. 170.
8. G. Minos, Historia starości. Od antyku do renesansu, przeł. K. Marczewska, Wydawnictwo Marabut, Warszawa 1995.
9. L. A. Morgan, S. Kunkel, Aging. The social context, Pine Forge Press, California 2001, s. 3.
10. Na Hawaje nie polecą. O niewidzialności kobiet starych rozmawiają Kinga Dunin, Renata Siemieńska i Barbara Limanowska, http://www.oska.org.pl/articles.php?id=19.
11. T. Nelson, Psychologia uprzedzeń, przeł. A. Nowak, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003, s. 221, 222.
12. M. Peisert, "On" i "ona" we współczesnej polszczyźnie potocznej, w: Językowy obraz świata a kultura, red. A. Dąbrowska, J. Anusiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000.
13. J. Podgórska, Ten problem, "Polityka" 2005 nr 13.
14. M. Susułowska, Psychologia starzenia się i starości, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989, s. 66, 93.
15. B. Szatur-Jaworska, Ludzie starzy i starość w polityce społecznej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2000, s. 9.
16. E. Trafiałek, Polska starość w dobie przemian, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2003, s. 89.
17. B. Umińska, Chiński lifting, http://www.oska.org.pl/articles.php?id=29 .
18. B. Umińska, Getto ciała, wieku i płci, "Przegląd" 2004 nr 14.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

202

End page:

210

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: