Object structure

Title:

Stare kobiety: problemy z rolą i tożsamością

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2006)

Creator:

Stefaniak - Hrycko, Agnieszka

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2006

Description:

21 cm ; Tekst pol.

Subject and Keywords:

starzenie się ; kobiety ; tożsamość ; rola społeczna

References:

1. B. Bartosz, E. Zierkiewicz, Starość w narracjach kobiet młodych i starych, w: Starsze kobiety w kulturze i społeczeństwie, red. E. Zierkiewicz, A. Łysak, MarMar, M. Kaczorowski, Wrocław 2005, s. 13. ; 2. J. P. Bois, Historia starości. Od Montaigne'a do pierwszych emerytur, przeł. K. Marczewska, Wydawnictwo Marabut, Warszawa 1996. ; 3. S. de Baeuvoir, Druga płeć, przeł. G. Mycielska, M. Leśniewska, Wydawnictwo Jacek Santorski & Co, Warszawa 2003, s. 634. ; 4. L. Carli, Przyczyna tkwi w biologii: czy różnice między płciami są uwarunkowane biologicznie?, w: Kobiety, mężczyźni i płeć. Debata w toku, red. M. Roth Walsh, oprac. naukowe A. Titkow, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2003, s. 66. ; 5. N. Etcoff, Przetrwają najpiękniejsi, przeł. D. Cieśla, Wydawnictwo Cis, Wydawnictwo WAB, Warszawa 2000, s. 89. ; 6. G. Greer, Zmiana - kobiety i menopauza, przeł. M. Golewska, Wydawnictwo Amber, Warszawa 1995, s. 180. ; 7. E. Jong, Czarownice, przeł. D. Chojnacka, Zysk i S-ka, Poznań 2003, s. 170. ; 8. G. Minos, Historia starości. Od antyku do renesansu, przeł. K. Marczewska, Wydawnictwo Marabut, Warszawa 1995. ; 9. L. A. Morgan, S. Kunkel, Aging. The social context, Pine Forge Press, California 2001, s. 3. ; 10. Na Hawaje nie polecą. O niewidzialności kobiet starych rozmawiają Kinga Dunin, Renata Siemieńska i Barbara Limanowska, http://www.oska.org.pl/articles.php?id=19. ; 11. T. Nelson, Psychologia uprzedzeń, przeł. A. Nowak, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003, s. 221, 222. ; 12. M. Peisert, "On" i "ona" we współczesnej polszczyźnie potocznej, w: Językowy obraz świata a kultura, red. A. Dąbrowska, J. Anusiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000. ; 13. J. Podgórska, Ten problem, "Polityka" 2005 nr 13. ; 14. M. Susułowska, Psychologia starzenia się i starości, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989, s. 66, 93. ; 15. B. Szatur-Jaworska, Ludzie starzy i starość w polityce społecznej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2000, s. 9. ; 16. E. Trafiałek, Polska starość w dobie przemian, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2003, s. 89. ; 17. B. Umińska, Chiński lifting, http://www.oska.org.pl/articles.php?id=29 . ; 18. B. Umińska, Getto ciała, wieku i płci, "Przegląd" 2004 nr 14.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

202

End page:

210

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Citation

Citation style: