Object

Title: Historia literatury w przebudowie

Creator:

Kostkiewiczowa, Teresa

Date issued/created:

2005

Resource Type:

Article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (2005)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm

References:

1. S. Balbus, Między stylami, Kraków 1993, s. 65-86. ; 2. A. Bielik-Robson, Dzieci czasu i losu: ponowoczesne kontrowersje wokół natury ludzkiej, w: tejże, Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości, Kraków 2000, s. 167 i passim. ; 3. W. Bolecki, Czym stała się dziś historia literatury, w: Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów, Warszawa 1995, red. T. Michałowska, Z. Goliński, Z. Jarosiński, Warszawa 1996. ; 4. M. Bugajewski, Historia i czas. Paula Ricouera teoria poznania historycznego, Poznań 2002. ; 5. T. Burek, Jaka historia literatury jest nam dzisiaj potrzebna, w: tegoż, Żadnych marzeń, Londyn 1987. ; 6. W.J. Burszta, Wymiary antropologiczne poznania kultury, Poznań 1992, s. 155. ; 7. A. Burzyńska, Dekonstrukcja i interpretacja, Kraków 2001. ; 8. R. Curtius, Literatura europejska, przeł. J. Błoński, w: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, oprac. H. Markiewicz, Kraków 1972, t. 2, s. 174. ; 9. J. Derrida, Struktura, znak i gra w dyskursie nauk humanistycznych, przeł. M. Adamczyk, „Pamiętnik Literacki” 1986 z. 2, s. 266 i passim. ; 10. E. Domańska, J. Topolski, W. Wrzosek, Między modernizmem a postmodernizmem. Historiografia wobec zmian w filozofii historii, Poznań 1994. ; 11. D'un siecle à l’autre. Anciens et Modernes, ed. L. Gerard de Donville, R. Duchene, Marseille 1987. ; 12. U. Eco, R. Rorty, J. Culler, Ch. Brooke-Rose, Interpretacja i nadinterpretacja, red. S. Collini, przeł. P. Bieroń, Kraków 1996. ; 13. H.-G. Gadamera, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, przeł. B. Baran, Kraków 1993, s. 42-70. ; 14. H.-G. Gadamer, Rozum, słowo, dzieje. Szkice wybrane, wyb., oprac. i wstęp K. Michalski, przeł. M. Łukasiewicz, K. Michalski, Warszawa 2000, s. 50-61. ; 15. A. Gorzkowski, Bene atque ornate. Twórczość łacińska Jana Kochanowskiego w świetle lektury retorycznej, Kraków 2004, s. 60 i passim. ; 16. K. Górski, Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Warszawa 1975. ; 17. A. Guriewicz, Kategorie kultury średniowiecznej, przeł. J. Dancygier, Warszawa 1976, s. 19. ; 18. M. Janion, Jak możliwa jest historia literatury, w: tejże, Humanistyka: poznanie i terapia, Warszawa 1974. ; 19. H. Jonas, Zmiana i trwałość. O podstawach rozumienia przeszłości, przeł. P. Domański, Warszawa 1993, s. 9. ; 20. K. Kasztenna, Z dziejów formy niemożliwej. Wybrane problemy historii i poetyki polskiej powojennej syntezy historycznoliterackiej, Wrocław 1995. ; 21. L. Kołakowski, Horror metaphysicus, Warszawa 1990, s. 37, 12,43. ; 22. P.O. Kristeller, Humanizm i filozofia. Cztery studia, Warszawa 1985, s. 96 i passim. ; 23. J. Łotman, Kultura i eksplozja, przekł. i wstęp B. Żyłko, Warszawa 1998, s. 43. ; 24. J. Łotman, Struktura tekstu artystycznego, przeł. A. Tanalska, Warszawa 1984, s. 74-82. ; 25. H. Markiewicz, Dylematy historyka literatury, „Pamiętnik Literacki” 1986 z. 4. ; 26. H. Markiewicz, Odmiany intertekstualności, w: tegoż, Literaturoznawstwo i jego sąsiedztwa, Warszawa 1989. ; 27. H. Markiewicz, Prawa naukowe w historii literatury, w: tegoż, Główne problemy wiedzy o literaturze, Kraków 1996, s. 313-314. ; 28. Metodologiczne problemy narracji historycznej, red. J. Pomorski, Lublin 1990. ; 29. J. Mukarovsky, Jednostka a rozwój literatury, przeł. J. Mayen, w: tegoż, Wśród znaków i struktur, oprac. J. Sławiński, Warszawa 1970, s. 148. ; 30. R. Nycz, Intertekstualność i jej zakresy: teksty, gatunki i światy, w: Między tekstami. Intertekstualność jako problem poetki historycznej, red. J. Ziomek, J. Sławiński, W. Bolecki, Warszawa 1992. ; 31. R. Nycz, Kulturowa natura, słaby profesjonalizm. Kilka uwag o przedmiocie poznania literackiego i statusie dyskursu literaturoznawczego, w: Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze, red. W. Bolecki, R. Nycz, Warszawa 2002, s. 368. ; 32. R. Nycz, Osoba w nowoczesnej literaturze, „Teksty Drugie” 1999 nr 1-2, s. 6. ; 33. R. Nycz, Tropy ,Ja”. Koncepcje osobowości w literaturze polskiej ostatniego stulecia, w: Ja, autor. Sytuacja podmiotu w polskiej literaturze współczesnej, red. D. Śnieżko, Warszawa 1996, s. 38-57. ; 34. Osoba w literaturze i komunikacji literackiej, red. E. Balcerzan, W. Bolecki, Warszawa 2000. ; 35. K. Pomian, Niezbywalna różnorodność historii, w: Romantyzm. Poezja. Historia. Prace ofiarowane Zofii Stefanowskiej, Warszawa 2002, s. 21. ; 36. K. Pomian, L’ordre du temps, Paris 1984, s. 157 i passim. ; 37. Proces historyczny w literaturze i sztuce, red. M. Janion, A. Piorunowa, Warszawa 1967. ; 38. P. Ricoeur, Język, tekst, interpretacja, wyb. i wstęp K. Rosner, przeł. P. Graff, K. Rosner, Warszawa 1989, s. 112. ; 39. P. Ricoeur, Model tekstu: działanie znaczące jako tekst, „Pamiętnik Literacki” 1984 z. 2, s. 342. ; 40. P. Ricoeur, Temps et recit, t. 1-3, Paris 1983-1985. ; 41. S.J. Schmidt, O pisaniu historii literatury. Kilka uwag ze stanowiska konstruktywistycznego, przeł. M.B. Fedewicz, w: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, oprac. H. Markiewicz, t. 4, cz. 2, Kraków 1996, s. 396. ; 42. B. Skarga, Granice historyczności, Warszawa 1989, s. 11, 14-15, 68, 92 i passim. ; 43. B. Skarga, Tożsamość i różnica. Eseje metafizyczne, Kraków 1997. ; 44. J. Sławiński, Interpretacja dzieła, red. M. Czerwiński, Wrocław 1987. ; 45. J. Sławiński, Myśli na temat: biografia pisarza jako jednostka procesu historycznoliterackiego, w: Biografia - geografia - kultura literacka, red. J. Ziomek, J. Sławiński, Wrocław 1975, s. 11. ; 46. W. Stróżewski, Dialektyka twórczości, Kraków 1983, s. 182. ; 47. A. Szahaj, Teksty na wolności (strukturalizm - poststmkturalizm - postmodernizm), w: Dokąd zmierza współczesna humanistyka?, red. T. Kostyrko, Warszawa 1994, s. 174. ; 48. Ch. Taylor, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, Warszawa 2001, s. 3. ; 49. J. Topolski, Świat bez historii, Poznań 1998. ; 50. F. Vodicki, Historia literatury. Jej problemy i zadania, przeł. i oprac. J. Baluch, w: Studia z teorii literatury. Archiwum przekładów „Pamiętnika Literackiego”, red. M. Głowiński, H. Markiewicz, Wrocław 1977. ; 51. T. Walas, Czy jest możliwa inna historia literatury, Kraków 1993. ; 52. T. Walas, Przeciw historii (poststrukturalistyczna krytyka historii - wybrane problemy), w: Po strukturalizmie, red. R. Nycz, Wrocław 1992, s. 100-101, 112. ; 53. H. White, Interpretacja tekstów, w: tegoż, Poetyka pisarstwa historycznego, red. E. Domańska, M. Wilczyński, Kraków 2000, s. 129. ; 54. H. White, Kosmos, chaos i następstwo w przedstawieniu historiologicznym, przeł. R. Ambroży, w: Pamięć, etyka, historia. Anglo-amerykańska teoria historiografii lat dziewięćdziesiątych (Antologia przekładów), red. E. Domańska, Poznań 2002, s. 94-95. ; 55. W. Wrzosek, Historia - kultura - metafora. Powstanie nieklasycznej historiografii, Wrocław 1995, s. 133-139. ; 56. W. Wrzosek, Interpretacja a narracja, w: Metodologiczne problemy narracji historycznej, red. J. Pomorski, Lublin 1990, s. 133 i passim. ; 57. K. Wyka, O potrzebie historii literatury; Węgiel naszego zawodu, w: tegoż, O potrzebie historii literatury, Warszawa 1969 ; 58. J. Ziomek, Metodologiczne problemy syntez historycznoliterackiej, w: Metodologiczne problemy współczesnego literaturoznawstwa, red. H. Markiewicz, J. Sławiński, Kraków 1976, s. 37. ; 59. J. Ziomek, Obrona potoczna historii literatury czyli półka czytelnika i półka badacza, „Teksty Drugie” 1990 nr 3.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

22

End page:

43

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:52209 ; oai:rcin.org.pl:52209 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Mar 6, 2015

Number of object content hits:

673

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/67984

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information