Object structure

Title:

Komunikowanie i poznawanie w językoznawstwie

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (2005)

Creator:

Tabakowska, Elżbieta

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2005

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

lingustic ; cognition ; communication ; litearry studies ; literary theory

References:

1. Cognitive poetics in practice, red. J. Gavins, G. Steen, Londyn-Nowy Jork 2003. ; 2. S. Jaworski, Podręczny słownik terminów literackich, Kraków 2000, s. 217. ; 3. M. Johnson, The Body in the Mind: The Bodily Basis of Meaning, Imagination and Reason, Chicago 1987. ; 4. M. Kotkowski, Aktualność myśli naukoznawczej Thomasa S. Kuhna, „Alma Mater” grudzień-styczeń 2004/2005 nr 66-67, s. 37-39. ; 5. T. Krzeszowski, O znaczeniu przymiotnika "kognitywny”, w: Podejścia kognitywne w lingwistyce, translatoryce i glottodydaktyce, red. F. Grucza, M. Dakowska, Warszawa 1997, s. 23-32. ; 6. T. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, Chicago 1970. ; 7. G. Lakoff, Women, Fire and Dangerous Thinks, Chicago 1987. ; 8. R. Langacker, Virtual reality, „Studies in the Linguistic Sciences” 1999 vol. 29 nr 2, s. 77-108. ; 9. A. Libura, Wyobraźnia w języku. Leksykalne korelaty schematów wyobrażeniowych centrum - peryferie i siły, Wrocław 2000. ; 10. A. Pajdzińska, Językowy obraz świata a poetyckie gry z gramatyką, w: Semantyka tekstu artystycznego, red. A. Pajdzińska, R. Tokarski, Lublin 2001, s. 177-190. ; 11. P. Stockwell, Cognitive poetics. An introduction, Londyn-Nowy Jork 2002. ; 12. E. Tabakowska, Bliżej wiersza: gramatyka kognitywna jako narzędzie interpretacji tekstu poetyckiego (na przykładzie „Miniatury średniowiecznej” Wisławy Szymborskiej), w: Tekst - analizy i interpretacje, red. J. Bartmiński, B. Boniecka, Lublin 1998, s. 9-20. ; 13. E. Tabakowska, Cognitive stylistics. Language and cognition in text analysis, red. E. Semino, J. Culpeper, Amsterdam-Filadelfia 2002. ; 14. E. Tabakowska, Gramatyka i obrazowanie. Wprowadzenie do językoznawstwa kognitywnego, Kraków 1995. ; 15. E. Tabakowska, Językoznawstwo kongnitywne a poetyka przekładu, przeł. A. Pokojska, Kraków 2001. ; 16. E. Tabakowska, Kognitywizm po polsku - wczoraj i dziś, Kraków 2004. ; 17. E. Tabakowska, Natężenie świadomości. O związkach poezji z gramatyką, w: Semantyka tekstu artystycznego, red. A. Pajdzińska, R. Tokarski, Lublin 2001, s. 177-190. ; 18. E. Tabakowska, Profilowanie w języku i w tekście-perspektywa językoznawcy, tłumacza i poety, w: Profilowanie w języku i w tekście, red. J. Bartmiński, R. Tokarski, Lublin 1998, s. 167-184. ; 19. Thirty years of linguistic revolution. Studies in honour of René Dirven on the Occasion of his sixtieth birthday, red. M. Putz, Amsterdam-Filadelfia 1992. ; 20. F. Ungerer, H-J. Schmid, An Introduction to Cognitive Linguistics, Londyn-Nowy Jork 1996, s. 45. ; 21. A. Wierzbicka, Ethnosyntax. Explorations in Grammar and Culture, red. N.J. Enfield, Oxford b.d.w. ; 22. A. Wierzbicka, Etnoskładnia i filozofia gramatyki, w: tejże, Język - umysł - kultura, Warszawa 1999, s. 341-401. ; 23. E. Wójcik-Lesse, A portrait of the mind thinking - the poetry of Elisabeth Bishop, niepublikowana praca doktorska 2004.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

50

End page:

59

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: