Object structure

Title:

Komunikowanie i poznawanie w językoznawstwie

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (2005)

Creator:

Tabakowska, Elżbieta

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2005

Description:

21 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

lingustic ; cognition ; communication ; litearry studies ; literary theory

References:

1. Cognitive poetics in practice, red. J. Gavins, G. Steen, Londyn-Nowy Jork 2003.
2. S. Jaworski, Podręczny słownik terminów literackich, Kraków 2000, s. 217.
3. M. Johnson, The Body in the Mind: The Bodily Basis of Meaning, Imagination and Reason, Chicago 1987.
4. M. Kotkowski, Aktualność myśli naukoznawczej Thomasa S. Kuhna, „Alma Mater” grudzień-styczeń 2004/2005 nr 66-67, s. 37-39.
5. T. Krzeszowski, O znaczeniu przymiotnika "kognitywny”, w: Podejścia kognitywne w lingwistyce, translatoryce i glottodydaktyce, red. F. Grucza, M. Dakowska, Warszawa 1997, s. 23-32.
6. T. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, Chicago 1970.
7. G. Lakoff, Women, Fire and Dangerous Thinks, Chicago 1987.
8. R. Langacker, Virtual reality, „Studies in the Linguistic Sciences” 1999 vol. 29 nr 2, s. 77-108.
9. A. Libura, Wyobraźnia w języku. Leksykalne korelaty schematów wyobrażeniowych centrum - peryferie i siły, Wrocław 2000.
10. A. Pajdzińska, Językowy obraz świata a poetyckie gry z gramatyką, w: Semantyka tekstu artystycznego, red. A. Pajdzińska, R. Tokarski, Lublin 2001, s. 177-190.
11. P. Stockwell, Cognitive poetics. An introduction, Londyn-Nowy Jork 2002.
12. E. Tabakowska, Bliżej wiersza: gramatyka kognitywna jako narzędzie interpretacji tekstu poetyckiego (na przykładzie „Miniatury średniowiecznej” Wisławy Szymborskiej), w: Tekst - analizy i interpretacje, red. J. Bartmiński, B. Boniecka, Lublin 1998, s. 9-20.
13. E. Tabakowska, Cognitive stylistics. Language and cognition in text analysis, red. E. Semino, J. Culpeper, Amsterdam-Filadelfia 2002.
14. E. Tabakowska, Gramatyka i obrazowanie. Wprowadzenie do językoznawstwa kognitywnego, Kraków 1995.
15. E. Tabakowska, Językoznawstwo kongnitywne a poetyka przekładu, przeł. A. Pokojska, Kraków 2001.
16. E. Tabakowska, Kognitywizm po polsku - wczoraj i dziś, Kraków 2004.
17. E. Tabakowska, Natężenie świadomości. O związkach poezji z gramatyką, w: Semantyka tekstu artystycznego, red. A. Pajdzińska, R. Tokarski, Lublin 2001, s. 177-190.
18. E. Tabakowska, Profilowanie w języku i w tekście-perspektywa językoznawcy, tłumacza i poety, w: Profilowanie w języku i w tekście, red. J. Bartmiński, R. Tokarski, Lublin 1998, s. 167-184.
19. Thirty years of linguistic revolution. Studies in honour of René Dirven on the Occasion of his sixtieth birthday, red. M. Putz, Amsterdam-Filadelfia 1992.
20. F. Ungerer, H-J. Schmid, An Introduction to Cognitive Linguistics, Londyn-Nowy Jork 1996, s. 45.
21. A. Wierzbicka, Ethnosyntax. Explorations in Grammar and Culture, red. N.J. Enfield, Oxford b.d.w.
22. A. Wierzbicka, Etnoskładnia i filozofia gramatyki, w: tejże, Język - umysł - kultura, Warszawa 1999, s. 341-401.
23. E. Wójcik-Lesse, A portrait of the mind thinking - the poetry of Elisabeth Bishop, niepublikowana praca doktorska 2004.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

50

End page:

59

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: