Object structure

Title:

Konsekwencje założeń i decyzji edytorskich

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (2005)

Creator:

Prussak, Maria

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2005

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

literature ; editing

References:

1. S. Fita, Warsztat edytorski Zygmunta Szweykowskiego, „Roczniki Flumanistyczne” 2003 t. LI, 1, Literatura Polska. ; 2. K. Górski, Tekstologia i edytorstwo dsieł literackich, Warszawa 1978, s. 50. ; 3. T. Jodełka-Burzecki, Nad tekstami „Chłopów”, dod. do: W.St. Reymont, Pisma, t. VII, Warszawa 1970, s. 190-191. ; 4. J. Kasprowicz, Hymny, Warszawa 1921. ; 5. J. Kasprowicz, Salve Regina, Lwów 1902. ; 6. A. Martuszewska, Stracone złudzenia młodego faraona, w: Prus i inni. Prace ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Ficie, red. J.A. Malik, E. Paczoska, Lublin 2003. ; 7. Od wydawców, w: J. Kasprowicz, Pisma zebrane, pod red. J.J. Lipskiego, R. Lotha, t. 1, Kraków 1973, s. 11. ; 8. S. Pigoń, Pokąd sięga granica swobody redaktorskiej?, „Ruch Literacki” 1961 z. 3, s. 154. ; 9. S. Pigoń, Wznowienia literackie, „Rocznik Literacki za rok 1935”, druk. 1936. ; 10. M. Prussak, Edytorska nadgorliwość, w: Romantyzm - Poezja - Historia. Prace ofiarowane Zofii Stefanówskiej, red. M. Prussak, Z. Trojanowiczowa, Warszawa 2002. ; 11. H. Secomska, Wiadomość o aktach Warszawskiego Komitetu Cenzury, w: Akta cenzury. Fragmenty protokołów Warszawskiego Komitetu Cenzury, wyb., przeł., oprac. H. Secomska, Warszawa 1966. ; 12. Z. Szweykowski, Nieznany epilog „Faraona”, „Tygodnik Ilustrowany” 1934 nr 13, s. 252. ; 13. Z. Szweykowski, Nota wydawnicza, w: B. Prus, Pisma, t. 20, Warszawa 1935, s. 272. ; 14. Z. Szweykowski, Przedmowa, w: B. Prus, Faraon, Warszawa 1954, s. V. ; 15. E. Warzenica-Zalewska, Dwa zakończenia „Faraona” a sens ideowy powieści, „Pamiętnik Literacki” 1985 z. 2, s. 34.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

188

End page:

197

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: