Object structure

Title:

Semiotyka przestrzeni w powieści cyberpunkowej

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (2005)

Creator:

Kaźmierczak, Marek

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2005

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

semiotics ; Cyberpunkt Novel ; poetics

References:

1. G. Bachelard, Poetyka przestrzeni: szuflada, kufry i szafy, przeł. W. Krzemień, „Pamiętnik Literacki” 1976 z. 1, s. 241.
2. M. Bakke, Ciało otwarte. Filozoficzne reinterpretacje kulturowych wizji cielesności, Poznań 2000, s. 20-24.
3. Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000, s. 19.
4. G. Deleuze, F. Guattari, Kłącze, „Colloąuia Communia” 1988 1-3, s. 221-239.
5. O. Dyens, Cyberpunk, Technoculture and the Post-Biological Self, http://clcwebjournal.lib.purdue.edu/index.html, s. 5 z 10.
6. U. Eco, Semiologia życia codziennego, przeł. J. Ugniewska, P. Salwa, Warszawa 1999, s. 163.
7. J. Fisher, Postmodernistyczny raj. Dante, cyberpunk i technozofia cyberprzestrzeni, w: Widzieć, myśleć, być. Technologie mediów, red. A. Gwóźdź, przeł. A. Piskorz, Kraków 2001, s. 244.
8. G. Genette, Przestrzeń i język, „Pamiętnik Literacki” 1976 z. 1, s. 227.
9. W. Gibson, Johnny Mnemonic, przeł. P. Frelik, „Akcent” 1996 nr 2, s. 110-122.
10. W. Gibson, Mona Liza Turbo, przeł. P.W. Cholewa, Poznań 1997.
11. W. Gibson, Neuromancer, przeł. P.W. Cholewa, Poznań 1996.
12. M. Jay, Nowoczesne władze wzroku, przeł. M. Kwiek, w: Przestrzeń, filozofia i architektura, red. E. Rewers, Poznań 1999, s. 91-93.
13. C.G. Jung, Typy psychologiczne, przeł. R. Reszke, Warszawa 1997, s. 326.
14. A. Leupin, The End of Sex, trans. by B. Sarris, http://clcwebjournal.lib.purdue.edu/index.html
15. D.S. Lichaczow, Poetyka przestrzeni artystycznej, „Pamiętnik Literacki” 1976 z. 1, s. 246.
16. J. Łotman, Problem przestrzeni artystycznej, przeł. J. Faryno, „Pamiętnik Literacki” 1976 z. 1, s. 213.
17. S. Łukianienko, Fałszywe lustra, przeł. E. Skórska, Warszawa 2001.
18. R. Rucker, Software, „Akcent” 1996 nr 2, s. 131-136.
19. T. Sławek, Akro/Nekro/Polis: wyobrażenia miejskiej przestrzeni, w: Pisanie miasta. Czytanie miasta, red. A. Zeidler-Janieszewska, Poznań 1997, s. 12.
20. N. Stephenson, Snów Crash, „Akcent” 1996 nr 2, s. 122-131.
21. B. Sterling, Przedmowa do „Lustrzanek”, przeł. E. Ławnik, P. Frelik, „Akcent” 1996 nr 2, s. 107.
22. W. Toporow, Miasto i mit, przeł. B. Żyłko, Gdańsk 2000, s. 33.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

271

End page:

289

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund