Object structure

Title:

Kolonialne i postkolonialne aspekty polskiego dyskursu kresoznawczego (zarys problematyki)

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2006)

Creator:

Bakuła, Bogusław

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2006

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

postcolonialism ; Polish literature ; Polish-Ukrainian relations

References:

1. S. Andrusiw, Modus identycznosti: Lwiwśkyj tekst 30-ch rokiw XX st., przekł. mój – B.B, Lwiw 2000,s. 123. ; 2. B. Bakuła, Historia i komparatystyka. Szkice o literaturze i kulturze Europy Środkowo--Wschodniej XX wieku, Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2000. ; 3. D. Beauvois, Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914, przeł. K. Rutkowski, Towarzystwo Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu i Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005, s. 813. ; 4. C. Cavanagh, Postkolonialna Polska. Biała plama na mapie współczesnej historii, „Teksty Drugie” 2003 nr 2-3. ; 5. T. Chrzanowski, Kresy, czyli obszary tęsknot, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001. ; 6. E. Czaplejewicz, E. Kasperski, Królestwo różnorodności. Teoria i literatura w sytuacji ponowoczesności, DiG, Warszawa 1996. ; 7. Z. Fras, Galicja, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999. ; 8. G.G. Grabowicz, Mitologizując Lviv/Lwów: echa obecności i nieobecności, przeł. B. Bakuła, „Porównania” 2004 nr 1, s. 51. ; 9. G.G. Grabowicz, Mythologizing Lviv/Lwów: Echoes of Presence and Absence. Lviv: A City in the Cross-currents of Culture „Harvard Ukrainian Studiem” 2000 [2002] t. XXIV, s. 313-342. ; 10. G.G. Grabowicz, Teksty i maski, Kijów 2005. ; 11. B. Hadaczek, Kresy w literaturze polskiej. Studia i szkice, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Gorzów Wielkopolski 1999. ; 12. R. Kiersnowski, Kresy przez małe i przez wielkie „K” – kryteria tożsamości, w: Kresy – pojęcie i rzeczywistość, red. K. Handtke, Instytut Slawistyki PAN i Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa 1997, s. 109-118. ; 13. J. Kolbuszewski, Kresy, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1996. ; 14. J. Kolbuszewski, Od Pigalle po Kresy. Krajobrazy literatury popularnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1994. ; 15. D. Kołodziejczyk, Trawersem przez glob: studia postkolonialne i teoria globalizacji, „Er(r)go” 2004 nr 1(8), s. 22. ; 16. E. Konończuk, Literatura i pamięć na pograniczu kultur (Erwin Kruk – Ernst Wiechert – Johannes Bobrowski), Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza, Białystok 2000. ; 17. M. Koter, Kresy państwowe – geneza i właściwości w świetle doświadczeń geografii politycznej, w: Kresy – pojęcie…, s. 9. ; 18. Kresy w literaturze. Twórcy dwudziestowieczni, red. E. Kasperski, E. Czaplejewicz, Wiedza Powszechna, Warszawa 1996. ; 19. K. Kwaśniewski, Społeczne rozumienie relacji kresów i terytorium narodowego, w: Kresy – pojęcie…, s. 80. ; 20. J. Majewski, Retrospektywka, Muza, Warszawa 2001, s. 8. ; 21. O dialogu kultur wspólnot kresowych, red. S. Eliasz, Wydawnictwo WSP w Rzeszowie, Rzeszów 1998. ; 22. Odkrywanie modernizmu, red. R. Nycz, Universitas, Kraków 2004. ; 23. W. Panas, O pograniczu etnicznym w badaniach literackich, w: Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów. Warszawa 1995, red. T.Michałowska, Z. Goliński, Z. Jarosiński, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 1996, s. 605-613. ; 24. M. Pawłyszyn, Kanon ta ikonostas, Kijów 1997. ; 25. M. Riabczuk, Dwie Ukrainy, przeł. M. Dyhas i in., Kolegium Europy Wschodniej, Wrocław 2006. ; 26. M. Riabczuk, Dyłemy ukrajinśkoho Fausta: hromadianske suspilstwo i „rozbudowa derżawy”, Kijów 2000. ; 27. M. Riabczuk, Od Małorosji do Ukrainy, oprac. i wstęp B. Berdyczowska, przeł. O. Hnatiuk, K. Kotyńska, Universitas, Kraków 2002. ; 28. E.W. Said, Orientalizm, przeł. M. Wyrwas-Wiśniewska, Wydawnictwo Zysk i s-ka, Poznań 2005, s. 63. ; 29. W. Szolginia, Tamten Lwów, t. I-VI, Sudety, Wrocław 1993-1994. ; 30. O. Tarnawski, Literacki Lwów. Wspomnienia ukraińskiego pisarza z lat 1939-1944, przeł. A. Chraniuk, wstęp, red. i przyp. B. Bakuła, Bonami, Poznań 2004. ; 31. E.M. Thompson, Trubadurzy imperium. Literatura rosyjska i kolonializm, przeł. A. Sierszulska, Universitas, Kraków 2000. ; 32. S. Uliasz, Kresy jako przestrzeń kulturowa, w: Kresy – pojęcie…, s. 136. ; 33. S. Uliasz, Literatura kresów – kresy literatury. Fenomen Kresów Wschodnich w literaturze polskiej dwudziestolecia międzywojennego, Wydawnictwo WSP w Rzeszowie, Rzeszów 1994. ; 34. E. Wiegandt, Austria felix, czyli o micie Galicji w polskiej prozie współczesnej, Wydawnictwo UAM, Poznań 1988. ; 35. O.W. Własiuk, B.J. Sidoruk, W.M. Ciatko „Schidni kresy” pid znakom polśkoho orła, Riwne 2005, s. 135. ; 36. K. Ziemba, Projekt komparatystyki wewnętrznej, „Teksty Drugie” 2005 nr 1-2, s. 72-82.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

11

End page:

33

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: