RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Genologia zintegrowana

Creator:

Dobrzyńska, Teresa

Date issued/created:

2006

Resource type:

Text

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2006)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. M. Bachtin, Estetyka twórczości słownej, przeł. D. Ulicka, oprac. przekł. i wstęp E. Czaplejewicz, PIW, Warszawa 1986.
2. T. Dobrzyńska, Gatunki pierwotne i wtórne (Czytając Bachtina), w: Typy tekstów, red. T. Dobrzyńska, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 1992.
3. T. Dobrzyńska, Bachtinowska koncepcja gatunków mowy i jej polskie kontynuacje, w: Poetyka – polityka – retoryka. Księga Jubileuszowa dla Profesora Michała Głowińskiego, red. W. Bolecki, R. Nycz, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2006.
4. S. Gajda, Gatunkowe wzorce wypowiedzi, w: Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2001.
5. „Gatunki mowy i ich ewolucja”, t. I: Mowy piękno wielorakie, red. D. Ostaszewska, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2000.
6. „Gatunki mowy i ich ewolucja” t. II: Tekst a gatunek, red. D. Ostaszewska, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2004.
7. A. Wierzbicka, Cross-cultural pragmatics. The semantics of human interaction, Mouton–W. de Gruyter, Berlin–New York 1991.
8. A. Wierzbicka, Genry mowy, w: Tekst i zdanie, red. T. Dobrzyńska, E. Janus, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1983.
9. B. Witosz, Kobieta w literaturze. Tekstowe wizualizacje (od fin de siècle’u do końca XX wieku), Gnome, Katowice 2001.
10. B. Witosz, O wielości „języków” interpretacji w badaniach stylistycznych – konsekwencje teoretycznometodologiczne, w: Wielojęzyczność w perspektywie stylistyki i poetyki, red. M. Ruszkowski, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2004.
11. B. Witosz, Opis w prozie narracyjnej na tle innych odmian deskrypcji. Zagadnienia struktury tekstu, Wydawnictwo UŚ, Katowice 1997.
12. B. Witosz, Podstawy genologii lingwistycznej, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2005.
13. B. Witosz, Styl indywidualny w perspektywie genologii lingwistycznej, „Stylistyka” 2005 nr XIV.
14. M. Wojtak, Gatunki prasowe, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

71

End page:

75

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:51750 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Feb 17, 2015

Number of object content hits:

410

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/68422

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Dobrzyńska T. - Genologia zintegrowana Oct 2, 2020
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information