Object

Title: Grand récit, czyli legitymizacja narracji

Creator:

Majewski, Tomasz

Date issued/created:

2004

Resource Type:

Article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (2004)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Tekst pol.

References:

1. H. Arendt, Kondycja ludzka, przeł. A. Łagodzka, Warszawa 2000, s. 199-206. ; 2. H. Arendt, Wola, przeł. R. Piłat, Warszawa 1996, s. 158-159. ; 3. W. Benjamin, Narrator. Rozważania o twórczości Mikołaja Leskowa, przeł. K. Krzemień, w: tegoż Anioł historii: eseje, szkice, fragmenty, wybór i opracowanie H. Orłowski, Poznań 1996. s. 252-253. ; 4. C. Bremond, Kombinacje syntaktyczne między funkcjami a sekwencjami narracyjnymi, przeł. W. Kwiatkowski, „Pamiętnik Literacki" 1968 z. 4, s. 290-291. ; 5. J. Bruner, Życie jako narracja, „Kwartalnik Pedagogiczny" 1990 nr 2. ; 6. A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja " i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, przeł. A. Szużycka, Warszawa 2001. ; 7. A. Giza, Życie jako opowieść. Analiza materiałów autobiograficznych w perspektywie socjologii wiedzy, Wrocław 1991. ; 8. W. Godzich, Od narratologii akcji do narratologii decyzji, przeł. G. Borkowska, „Teksty Drugie" 1990 nr 2. ; 9. M. Heidegger, Bycie i czas, przeł. B. Baran, Warszawa 1994, s.165. ; 10. Historia: o jeden świat za daleko?, wstęp, przekład, oprać. E. Domańska, Poznań 1997. ; 11. Horyzonty interpretacji. Wokół myśli Paula Ricoeura, red. A. Grzegorczyk, M. Loby, R. Koschany, Poznań 2003. ; 12. I. Kant, Krytyka czystego rozumu, przeł. R. Ingarden, Warszawa 1986, t. II, s. 185-193. ; 13. P. Lejeune, Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii, Kraków 2001. ; 14. A. Maclntyre, Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności, przeł. A. Chmielowski, Warszawa 1996. ; 15. Opowiadanie historii w niemieckiej refleksji teoretycznohistorycznej i literaturoznawczej od oświecenia do współczesności, wybór, przekład i oprac. J. Kalążny, Poznań 2003. ; 16. B. Owczarek, Narracja i fabuła: ku poetyce antropologicznej, „Przegląd Humanistyczny" 1992 z. 2. ; 17. Pamięć, etyka i historia. Anglo-amerykańska teoria historiografii lat dziewięćdziesiątych, red. E. Domańska, Poznań 2002. ; 18. Praktyki opowiadania, red. B. Owczarek, Z. Mitosek i W. Grajewski, Kraków 2001. ; 19. P. Ricoeur, Filozofia osoby, przeł. M. Frankiewicz, Kraków 1992, s. 41. ; 20. P. Ricoeur, O sobie samym jako innym, przeł. B. Chłestowski, Warszawa 2003. ; 21. P. Ricoeur, Time and Narrative, t. II, transl. K. McLaughlin and D. Pellauer, Chicago & London 1985, s. 33-34. ; 22. K. Rosner, Narracja jako struktura rozumienia, „Teksty Drugie" 1999 nr 3. ; 23. K. Rosner, Narracja, tożsamość i czas, Kraków 2003. ; 24. K. Rosner, Semiotyka strukturalna w badaniach nad literaturą, Kraków 1981, s. 136-142. ; 25. Ch. Taylor, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, przekład zbiorowy, Warszawa 2001. ; 26. Tożsamość człowieka, red. A. Galdowska, Kraków 2000, (rozdz. V-VII) ; 27. J. Trzebiński, Narracja jako sposób rozumienia świata, w: Praktyki opowiadania, red. B. Owczarek, Z. Mitosek i W. Grajewski, Kraków 2001. s. 90-99. ; 28. J. Trzebiński, Narracyjne formy wiedzy potocznej, Poznań 1992. ; 29. H. White, Poetyka pisarstwa historycznego, red. E. Domańska i M. Wilczyński, Kraków 2000.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

185

End page:

198

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:52679 ; oai:rcin.org.pl:52679 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Mar 20, 2015

Number of object content hits:

208

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/68614

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information