RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Grand récit, czyli legitymizacja narracji

Creator:

Majewski, Tomasz

Date issued/created:

2004

Resource type:

Text

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (2004)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Tekst pol.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. H. Arendt, Kondycja ludzka, przeł. A. Łagodzka, Warszawa 2000, s. 199-206.
2. H. Arendt, Wola, przeł. R. Piłat, Warszawa 1996, s. 158-159.
3. W. Benjamin, Narrator. Rozważania o twórczości Mikołaja Leskowa, przeł. K. Krzemień, w: tegoż Anioł historii: eseje, szkice, fragmenty, wybór i opracowanie H. Orłowski, Poznań 1996. s. 252-253.
4. C. Bremond, Kombinacje syntaktyczne między funkcjami a sekwencjami narracyjnymi, przeł. W. Kwiatkowski, „Pamiętnik Literacki" 1968 z. 4, s. 290-291.
5. J. Bruner, Życie jako narracja, „Kwartalnik Pedagogiczny" 1990 nr 2.
6. A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja " i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, przeł. A. Szużycka, Warszawa 2001.
7. A. Giza, Życie jako opowieść. Analiza materiałów autobiograficznych w perspektywie socjologii wiedzy, Wrocław 1991.
8. W. Godzich, Od narratologii akcji do narratologii decyzji, przeł. G. Borkowska, „Teksty Drugie" 1990 nr 2.
9. M. Heidegger, Bycie i czas, przeł. B. Baran, Warszawa 1994, s.165.
10. Historia: o jeden świat za daleko?, wstęp, przekład, oprać. E. Domańska, Poznań 1997.
11. Horyzonty interpretacji. Wokół myśli Paula Ricoeura, red. A. Grzegorczyk, M. Loby, R. Koschany, Poznań 2003.
12. I. Kant, Krytyka czystego rozumu, przeł. R. Ingarden, Warszawa 1986, t. II, s. 185-193.
13. P. Lejeune, Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii, Kraków 2001.
14. A. Maclntyre, Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności, przeł. A. Chmielowski, Warszawa 1996.
15. Opowiadanie historii w niemieckiej refleksji teoretycznohistorycznej i literaturoznawczej od oświecenia do współczesności, wybór, przekład i oprac. J. Kalążny, Poznań 2003.
16. B. Owczarek, Narracja i fabuła: ku poetyce antropologicznej, „Przegląd Humanistyczny" 1992 z. 2.
17. Pamięć, etyka i historia. Anglo-amerykańska teoria historiografii lat dziewięćdziesiątych, red. E. Domańska, Poznań 2002.
18. Praktyki opowiadania, red. B. Owczarek, Z. Mitosek i W. Grajewski, Kraków 2001.
19. P. Ricoeur, Filozofia osoby, przeł. M. Frankiewicz, Kraków 1992, s. 41.
20. P. Ricoeur, O sobie samym jako innym, przeł. B. Chłestowski, Warszawa 2003.
21. P. Ricoeur, Time and Narrative, t. II, transl. K. McLaughlin and D. Pellauer, Chicago & London 1985, s. 33-34.
22. K. Rosner, Narracja jako struktura rozumienia, „Teksty Drugie" 1999 nr 3.
23. K. Rosner, Narracja, tożsamość i czas, Kraków 2003.
24. K. Rosner, Semiotyka strukturalna w badaniach nad literaturą, Kraków 1981, s. 136-142.
25. Ch. Taylor, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, przekład zbiorowy, Warszawa 2001.
26. Tożsamość człowieka, red. A. Galdowska, Kraków 2000, (rozdz. V-VII)
27. J. Trzebiński, Narracja jako sposób rozumienia świata, w: Praktyki opowiadania, red. B. Owczarek, Z. Mitosek i W. Grajewski, Kraków 2001. s. 90-99.
28. J. Trzebiński, Narracyjne formy wiedzy potocznej, Poznań 1992.
29. H. White, Poetyka pisarstwa historycznego, red. E. Domańska i M. Wilczyński, Kraków 2000.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

185

End page:

198

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:52679 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Mar 20, 2015

Number of object content hits:

230

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/68614

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information