Object structure

Title:

Porozmawiajmy o reklamie, czyli kilka uwag na marginesie "Poetyki reklamy" Ewy Szczęsnej

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (2004)

Creator:

Warchala, Jacek

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2004

Description:

21 cm ; Tekst pol.

Subject and Keywords:

Szczęsna, Ewa ; "The Poetics of Advertising" ; philosophy of advertising ; advertising text ; reception of advertising

References:

1. T. W. Adorno, Filozofia nowej muzyki, przeł. F. Woyda, Warszawa 1974, s. 52.
2. R. Barthes, Mitologie, przeł. A. Dziadek, Warszawa 2000, s. 257.
3. Z. Bauman, Socjologia i ponowożytność, w: Racjonalność współczesności, red. H. Kozakiewicz, E. Mokrzycki, M. Siemek, Warszawa 1992, s. 14-16.
4. M. Black, Metafora, przeł. J. Japola, w: Studia z teorii literatury. Archiwum przekładów Pamiętnika Literackiego, red. H. Markiewicz, Wrocław 1977, s. 89.
5. J. Bralczyk, Poza prawdą i fałszem, „Teksty" 1981.
6. G. Debord, Społeczeństwo spektaklu, przeł. A. Ptaszkowska, Gdańsk 1998, s. 13.
7. P. de Man, Ideologia estetyczna, przeł. A. Przybysławski, Gdańsk 2000, s. 274.
8. S. Fish, Interpretacja, retoryka, polityka. Eseje wybrane, przeł. K. Abriszewski i in., Kraków 2002, s. 136.
9. M. Foucault, Słowa i rzeczy, przeł. S. Cichowicz, w: Antologia współczesnej krytyki literackiej we Francji, red. W. Karpiński, Warszawa 1974, s. 334.
10. H.G. Gadamer, Aktualność piękna, Warszawa 1993, s. 29.
11. J. Habermas, Teoria działania komunikacyjnego, t. 1, przeł. A.M. Kaniowski, Warszawa 1999, s. 99.
12. J. Habermas, Teoria działania komunikacyjnego, t. 2, przeł. A.M. Kaniowski, Warszawa 2002, s. 87.
13. R. Ingarden, O dziele literackim, Warszawa 1960, s. 378-381.
14. W. Kandinsky, Punkt i linia a płaszczyzna, przeł. S. Fijałkowski, Warszawa 1986, s. 126.
15. P.H. Lewiński, Retoryka reklamy, Wrocław 1999.
16. M. Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji, przeł. M. Kowalski, J. Migasiński, Warszawa 2001, s. 71.
17. Ch. Perelman, Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja, przeł. M. Chomicz, Warszawa 2002, s. 10.
18. P. Ricoeur, Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie, przeł. E. Bieńkowska i in., Warszawa 1975, s. 7-8.
19. E. Szczęsna, Poetyka reklamy, Warszawa 2001.
20. L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, przeł. B. Wolniewicz, Warszawa 2000, s. 241-242.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

202

End page:

217

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund