Object structure

Title:

Pakty i obrazy. Kryzys fikcji jako figura literacka

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (2004)

Creator:

Zieniewicz, Andrzej

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2004

Description:

21 cm ; Tekst pol.

Subject and Keywords:

autobiographical pact ; fiction ; literary figure

References:

1. M. Białoszewski, Donosy rzeczywistości, w: Utwory zebrane, t. 4, Warszawa 1987-2000. ; 2. M. Białoszewski, Mylne wzruszenia, w: Utwory zebrane, t. 1, Warszawa 1987-2000, s. 257. ; 3. M. Białoszewski, Odczepić się, w: Utwory zebrane, t. 7, Warszawa 1987-2000, s. 167. ; 4. M. Białoszewski, Rozkurz, w: Utwory zebrane, t. 8, Warszawa 1987-2000, s. 89. ; 5. P. Czapliński, Ślady przełomu. O prozie polskiej 1976-1996, Kraków 1997, s. 11. ; 6. M. Czermińska, Autobiografia i powieść, czyli pisarz i jego postacie, Gdańsk 1987. ; 7. M. Czermińska, Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie, wyzwanie, Kraków 2000. ; 8. M. Delaperrière, Dialog z dystansu, Kraków 1998, s. 104. ; 9. J. Kandziora, Zmęczeni fabułą. Narracje osobiste w prozie po 1976 r., Wrocław-Warszawa-Kraków 1993. ; 10. H. Kirchner, Tworzenie Mirona. Nowe źródła biograficzne, w: Pisanie Białoszewskiego. Szkice, pod redakcją M. Głowińskiego i Z. Łapińskiego, Warszawa 1993, s. 257. ; 11. Ph. Lejeune, Le Pacte autobiographique, coll. „Poetique" Seuil 1975, s. 360. ; 12. Ph. Lejeune, Pakt autobiograficzny (bis), przeł. St. Jaworski, w: Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii, pod redakcją R. Lubas-Bartoszyńskiej, przeł. W. Grajewski, St. Jaworsski, A. Labuda, R. Lubas-Bartoszyńska, Kraków 2001. ; 13. R. Lubas-Bartoszyńska, Między autobiografią a literaturą, Warszawa 1993. ; 14. A.Z. Makowiecki, Kłamstwa kompensacyjne autobiografizmu - Stanisław Przybyszewski, w.Autobiogra fizm- przemiany, formy, znaczenia, pod redakcją H. Gosk i A. Zieniewicza, Warszawa 2001. ; 15. Cz. Miłosz, Przedmowa, w: A. Wat, Mój wiek. Pamiętnik mówiony, Warszawa 1990. ; 16. Cz. Miłosz, Rodzinna Europa, Paryż 1959, s. 10-11. ; 17. I. Newerly, Zostało z uczty bogów, Warszawa 1989, s. 310. ; 18. Nie umiem żyć, nie umiem spać (fragmenty dzienników A. Rudnickiego z 1947 r.), wybrał i do druku podał J. Wróbel, „Polityka" 1994 nr 26. ; 19. R. Nycz, Osoba w nowoczesnej literaturze: ślady obecności, w: Literatura jako trop rzeczywistości, Kraków 2001. ; 20. R. Nycz, Sylwy współczesne, (wyd. II), Kraków 1996. ; 21. B. Owczarek, Poetyka powieści niefabularnej, Warszawa 1999, s. 96. ; 22. J. Pilch, Miasto utrapienia, Warszawa 2004, s. 29. ; 23. S. Przybyszewski, Synowie ziemi, „Chimera" 1901 z. 1-3. ; 24. A. Rudnicki, Kupiec łódzki. Niebieskie kartki, Warszawa 1961, s. 234,236. ; 25. J. Sławiński, O dzisiejszych normach czytania (znawców), „Teksty" 1974 nr 3. ; 26. Szacunek dla każdego drobiazgu, z Mironem Białoszewskim rozmawia Z. Taranienko, „Argumenty"1971 nr 36. ; 27. H. White, Tekst historiograficzny jak artefakt literacki, w: tegoż Poetyka pisarstwa historycznego, pod redakcją E. Domańskiej i M. Wilczyńskiego, Kraków 2000. ; 28. M. Zaleski, Formy pamięci. O przedstawianiu przeszłości w polskiej literaturze współczesnej, Warszawa 1996.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

267

End page:

282

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: