Object structure

Title:

Pakty i obrazy. Kryzys fikcji jako figura literacka

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (2004)

Creator:

Zieniewicz, Andrzej

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2004

Description:

21 cm ; Tekst pol.

Subject and Keywords:

autobiographical pact ; fiction ; literary figure

References:

1. M. Białoszewski, Donosy rzeczywistości, w: Utwory zebrane, t. 4, Warszawa 1987-2000.
2. M. Białoszewski, Mylne wzruszenia, w: Utwory zebrane, t. 1, Warszawa 1987-2000, s. 257.
3. M. Białoszewski, Odczepić się, w: Utwory zebrane, t. 7, Warszawa 1987-2000, s. 167.
4. M. Białoszewski, Rozkurz, w: Utwory zebrane, t. 8, Warszawa 1987-2000, s. 89.
5. P. Czapliński, Ślady przełomu. O prozie polskiej 1976-1996, Kraków 1997, s. 11.
6. M. Czermińska, Autobiografia i powieść, czyli pisarz i jego postacie, Gdańsk 1987.
7. M. Czermińska, Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie, wyzwanie, Kraków 2000.
8. M. Delaperrière, Dialog z dystansu, Kraków 1998, s. 104.
9. J. Kandziora, Zmęczeni fabułą. Narracje osobiste w prozie po 1976 r., Wrocław-Warszawa-Kraków 1993.
10. H. Kirchner, Tworzenie Mirona. Nowe źródła biograficzne, w: Pisanie Białoszewskiego. Szkice, pod redakcją M. Głowińskiego i Z. Łapińskiego, Warszawa 1993, s. 257.
11. Ph. Lejeune, Le Pacte autobiographique, coll. „Poetique" Seuil 1975, s. 360.
12. Ph. Lejeune, Pakt autobiograficzny (bis), przeł. St. Jaworski, w: Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii, pod redakcją R. Lubas-Bartoszyńskiej, przeł. W. Grajewski, St. Jaworsski, A. Labuda, R. Lubas-Bartoszyńska, Kraków 2001.
13. R. Lubas-Bartoszyńska, Między autobiografią a literaturą, Warszawa 1993.
14. A.Z. Makowiecki, Kłamstwa kompensacyjne autobiografizmu - Stanisław Przybyszewski, w.Autobiogra fizm- przemiany, formy, znaczenia, pod redakcją H. Gosk i A. Zieniewicza, Warszawa 2001.
15. Cz. Miłosz, Przedmowa, w: A. Wat, Mój wiek. Pamiętnik mówiony, Warszawa 1990.
16. Cz. Miłosz, Rodzinna Europa, Paryż 1959, s. 10-11.
17. I. Newerly, Zostało z uczty bogów, Warszawa 1989, s. 310.
18. Nie umiem żyć, nie umiem spać (fragmenty dzienników A. Rudnickiego z 1947 r.), wybrał i do druku podał J. Wróbel, „Polityka" 1994 nr 26.
19. R. Nycz, Osoba w nowoczesnej literaturze: ślady obecności, w: Literatura jako trop rzeczywistości, Kraków 2001.
20. R. Nycz, Sylwy współczesne, (wyd. II), Kraków 1996.
21. B. Owczarek, Poetyka powieści niefabularnej, Warszawa 1999, s. 96.
22. J. Pilch, Miasto utrapienia, Warszawa 2004, s. 29.
23. S. Przybyszewski, Synowie ziemi, „Chimera" 1901 z. 1-3.
24. A. Rudnicki, Kupiec łódzki. Niebieskie kartki, Warszawa 1961, s. 234,236.
25. J. Sławiński, O dzisiejszych normach czytania (znawców), „Teksty" 1974 nr 3.
26. Szacunek dla każdego drobiazgu, z Mironem Białoszewskim rozmawia Z. Taranienko, „Argumenty"1971 nr 36.
27. H. White, Tekst historiograficzny jak artefakt literacki, w: tegoż Poetyka pisarstwa historycznego, pod redakcją E. Domańskiej i M. Wilczyńskiego, Kraków 2000.
28. M. Zaleski, Formy pamięci. O przedstawianiu przeszłości w polskiej literaturze współczesnej, Warszawa 1996.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

267

End page:

282

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund