Object structure

Title:

Formy "grzecznośc" w "Przeważnej legacyi" Samuela Twardowskiego (język, literatura, historia i dyplomacja)

Subtitle:

Napis, Seria X (2004)

Creator:

Kuran, Michał

Publisher:

Wydawnicwto DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2004

Description:

24 cm ; Pol. text

Subject and Keywords:

amenity ; Twardowski, Samuel (1600-1661) ; Polish literature - 17 c.

References:

1. E. Aleksandrowska, "Zabawy Przyjemne i Pożyteczne" 1770-1777. Monografia bibliograficzna, Warszawa 1999, s. 40. ; 2. W. Chomętowski, Książę Krzysztof Zbaraski, koniuszy koronny, "Biblioteka Warszawska" 1865 t.4, s. 149. ; 3. W. Goślicki, O senatorze doskonałym ksiąg dwie, tł. T. Bieńkowski, opr. M. Korolko, Kraków 2000, s. 431. ; 4. R. Krzywy, Słownik wyrazów archaicznych i orientalnych, [w:] S. Twardowski, Przeważna legacyja Krzysztofa Zbaraskiego od Zygmunta III do sołtana Mustafy, wyd. R. Krzywy, Warszawa 2000 (Biblioteka Pisarzy Staropolskich t. 17), s. 418. ; 5. L. Kukulski, Słownik, [w:] W. Potocki, Dzieła, opr. L. Kukulski, t. 3, Warszawa 1987, s. 393. ; 6. S. B. Linde, Słownik języka polskiego, t. 2. Lwów 1855. s. 145. ; 7. K. Niesiecki, Herbarz polski, t. 10. Lipsk 1845, s. 119-120. ; 8. Owidiusz, Tristia III 5, 31, przekł. T. Bieńkowski, [w:] ibidem, s. 439-441. ; 9. P. Piasecki, Kronika, przekł. A. Chrząszczewski, wst. J. Bartoszewicz, Kraków 1870, s. 306. ; 10. L. Podhorodecki, N. Raszba. Wojna chocimska 1621 roku, Kraków 1979, s. 286. ; 11. S. Reczek, Podręczny słownik dawnej polszczyzny, Wrocław 1968, s. 121. ; 12. L. Rogalski, Poselstwo Krzysztofa księcia Zbaraskiego do Turcyi w roku 1622, "Dziennik Wileński" dodatek "Historia i Literatura", 1827 t. 3, s. 239-240. ; 13. Słownik języka polskiego, J. Karłowicz, A. Kryński i W. Niedźwiedzki, t. 1, Warszawa 1900, s. 933. ; 14. Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. 1, Warszawa 1992, s. 709. ; 15. T. Tasso, P. Kochanowski, Gofre abo Jeruzalem wyzwolona, opr. R. Pollak, Wrocław 1951 (BN II 4), s. 104-105, pieśń 4. oktawy 7-8. ; 16. S. Twardowski, Jaśnie wielmożnej parze jego mości panu Jakubowi z Rozdrażewa Rozdrażewskiemu i jej mości paniej Annie ze Bnina Przjemskiej... zaśpiewane w Koźminie dnia 2 octob[ris] roku 1644. Cyt. za: M. Kaczmarek, Koźmińskie epitalamium S. Twardowskiego, [w:] "Archiwum Literackie" t. 14: Miscellanea staropolskie, t. 3, red. R. Pollak, Wrocław 1969, s. 72, w. 275-279. ; 17. S. Twardowski, Nadobna Paskwalina, opr. J. Okoń, Wrocław 1980 (BN I 87), s. 46, Punkt 1, w. 721-723. ; 18. S. Twardowski, Pamięć śmierci Aleksandra Karola królewica, Lublin [1635], k. A4 v., w. 181-184. ; 19. S. Twardowski, Satyr na twarz Rzeczypospolitej, br. m. dr., 1645. k. C 1, w. 362-366. ; 20. S. Twardowski, Władysław IV król polski i szwedzki, Leszno 1649, s. 153.

Relation:

Napis

Volume:

X

Start page:

29

End page:

64

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: