Object structure

Title:

Wizerunek rycerza i obrońcy ojczyzny w twórczości Jana Jurkowskiego

Subtitle:

Napis, Seria VII (2001)

Creator:

Pfeiffer, Bogusław

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2001

Description:

24 cm ; Pol. text

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Polish literarture ; Jurkowski, Jan (1580-1639) ; knight ; homeland

References:

1. J. Banach, Hercules Polonus. Studium z ikonografii sztuki nowożytnej, Warszawa 1984.
2. H. R. Jauss, Entstehung und Strukturwandel der allegorischen Dichtung, w: Grundriss der romanischen Literaturen des Mittelalters, t. 6, Heidelberg 1968, s. 157-158.
3. J. Jurkowski, Chorągiew Wandalinowa, w: idem, Dzieła wszystkie, t. 2, Utwory panegiryczne i satyryczne, opr. C. Hernas, M. Karplukówna, objaśn. M. Eustachiewicz, M. Hernasowa, Wrocław 1968.
4. J. Jurkowski, Dzieła wszystkie, t. 1, Tragedia o polskim Scylurusie, opr. J. Krzyżanowski, S. Rospond, Wrocław 1958.
5. J. Jurkowski, Lech wzbudzony, w: idem, Dzieła wszystkie, t. 2, Utwory panegiryczne i satyryczne, opr. C. Hernas, M. Karplukówna, objaśn. M. Eustachiewicz, M. Hernasowa, Wrocław 1968.
6. J. Jurkowski, Pieśni muz sarmackich, w: idem, Dzieła wszystkie, t. 2, Utwory panegiryczne i satyryczne, opr. C. Hernas, M. Karplukówna, objaśn. M. Eustachiewicz, M. Hernasowa, Wrocław 1968.
7. S. Karnkowski, Kazanie... o dwojakim kościele chrześcijańskim..., Kraków 1596.
8. J. Kochanowski, Proporzec albo Hołd Pruski, w: idem, Dzieła polskie, opr. J. Krzyżanowski, t. 1, Warszawa 1953, s. 91.
9. J. Kułtuniakowa, Od mitu do moralitetu, w: Wrocławskie spotkanie teatralne, red. W. Roszkowska, Wrocław 1967, s. 7-25.
10. S. Orzechowski, Wybór pism, opr. J. Starnawski, Wrocław 1972 (BN 210), s. 213.
11. B. Pfeiffer, Alegoria między pochwałą a naganą. Twórczość Jana Jurkowskiego (1580-1635), Wrocław 1995, s. 35-37.
12. B. Pfeiffer, Z zagadnień barokowej alegorezy i recepcji mitu: "Tragedia o polskim Scylurusie" Jana Jurkowskiego, "Pamiętnik LiterackI" 1995, t. 86, z. 1, s. 25-52.
13. M. Rej, Źwierzyniec (1562), wyd. W. Bruchnalski, Kraków 1895, s. 111.
14. P. Skarga, Żołnierskie nabożeństwo, Kraków 1618.
15. J. Sokolski, "Certamen spirituale". Staropolskie poematy alegoryczne o wojnie duchownej, "Prace Literackie" 1983, t. 24, s. 45-84.
16. J. Sokolski, Wzór rycerskiego życia w twórczości Jana Jurkowskiego, "Prace Literackie" 1981, t. 21, s. 82-84.
17. L. Szczerbicka-Ślęk, Wandalin. Narodziny sarmackiego bóstwa, "Teksty" 1975, nr 3 (21), s. 117-124.
18. S. Wenzel, The Three Enemies of Man, "Mediaeval Studies" 1967, t. 29, s. 47-66.

Relation:

Napis

Volume:

VII

Start page:

79

End page:

87

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: