Object structure

Title:

Wizerunek rycerza i obrońcy ojczyzny w twórczości Jana Jurkowskiego

Subtitle:

Napis, Seria VII (2001)

Creator:

Pfeiffer, Bogusław

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2001

Description:

24 cm ; Tekst pol.

Subject and Keywords:

literatura polska ; Jurkowski, Jan (1580-1639) ; rycerz ; ojczyzna

References:

1. J. Banach, Hercules Polonus. Studium z ikonografii sztuki nowożytnej, Warszawa 1984.
2. H. R. Jauss, Entstehung und Strukturwandel der allegorischen Dichtung, w: Grundriss der romanischen Literaturen des Mittelalters, t. 6, Heidelberg 1968, s. 157-158.
3. J. Jurkowski, Chorągiew Wandalinowa, w: idem, Dzieła wszystkie, t. 2, Utwory panegiryczne i satyryczne, opr. C. Hernas, M. Karplukówna, objaśn. M. Eustachiewicz, M. Hernasowa, Wrocław 1968.
4. J. Jurkowski, Dzieła wszystkie, t. 1, Tragedia o polskim Scylurusie, opr. J. Krzyżanowski, S. Rospond, Wrocław 1958.
5. J. Jurkowski, Lech wzbudzony, w: idem, Dzieła wszystkie, t. 2, Utwory panegiryczne i satyryczne, opr. C. Hernas, M. Karplukówna, objaśn. M. Eustachiewicz, M. Hernasowa, Wrocław 1968.
6. J. Jurkowski, Pieśni muz sarmackich, w: idem, Dzieła wszystkie, t. 2, Utwory panegiryczne i satyryczne, opr. C. Hernas, M. Karplukówna, objaśn. M. Eustachiewicz, M. Hernasowa, Wrocław 1968.
7. S. Karnkowski, Kazanie... o dwojakim kościele chrześcijańskim..., Kraków 1596.
8. J. Kochanowski, Proporzec albo Hołd Pruski, w: idem, Dzieła polskie, opr. J. Krzyżanowski, t. 1, Warszawa 1953, s. 91.
9. J. Kułtuniakowa, Od mitu do moralitetu, w: Wrocławskie spotkanie teatralne, red. W. Roszkowska, Wrocław 1967, s. 7-25.
10. S. Orzechowski, Wybór pism, opr. J. Starnawski, Wrocław 1972 (BN 210), s. 213.
11. B. Pfeiffer, Alegoria między pochwałą a naganą. Twórczość Jana Jurkowskiego (1580-1635), Wrocław 1995, s. 35-37.
12. B. Pfeiffer, Z zagadnień barokowej alegorezy i recepcji mitu: "Tragedia o polskim Scylurusie" Jana Jurkowskiego, "Pamiętnik LiterackI" 1995, t. 86, z. 1, s. 25-52.
13. M. Rej, Źwierzyniec (1562), wyd. W. Bruchnalski, Kraków 1895, s. 111.
14. P. Skarga, Żołnierskie nabożeństwo, Kraków 1618.
15. J. Sokolski, "Certamen spirituale". Staropolskie poematy alegoryczne o wojnie duchownej, "Prace Literackie" 1983, t. 24, s. 45-84.
16. J. Sokolski, Wzór rycerskiego życia w twórczości Jana Jurkowskiego, "Prace Literackie" 1981, t. 21, s. 82-84.
17. L. Szczerbicka-Ślęk, Wandalin. Narodziny sarmackiego bóstwa, "Teksty" 1975, nr 3 (21), s. 117-124.
18. S. Wenzel, The Three Enemies of Man, "Mediaeval Studies" 1967, t. 29, s. 47-66.

Relation:

Napis

Volume:

VII

Start page:

79

End page:

87

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: