Object structure

Title:

Szlak bojowy i wizerunek wojsk Jana Piotra Sapiehy w świetle pamiętników z czasów wojny moskiewskiej a rzeczywistość historyczna

Subtitle:

Napis, Seria VII (2001)

Creator:

Gałaj, Renata

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2001

Description:

24 cm ; Tekst pol.

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

wojsko ; Sapieha, Jan Piotr (1569-1611) ; pamiętniki polskie - XVII w. ; Dymitr I Samozwaniec (?-1606)

References:

1. J. Budziło, Wojna moskiewska wzniecona i prowadzona z okazji fałszywych Dymitrów od 1603 do 1612 r., opr. J. Byliński i J. Długosz, Wrocław 1995, s. 102.
2. D. Czerska, Dymitr Samozwaniec, Wrocław 1995, s. 152.
3. W. Dyamentowski, Dyariusz Wacława Dyamentowskiego (1605-1609), w: Polska a Moskwa w pierwszej połowie wieku XVII. Zbiór materiałów..., wyd. A. Hirschberg, Lwów 1901, s. 159.
4. Dykcjonarz biografczno-historyczny, Warszawa 1844, s. 300.
5. Dziennik Jana Piotra Sapiehy (1608-1611), w: Polska a Moskwa w pierwszej połowie wieku XVII. Zbiór materiałów..., wyd. A. Hirschberg, Lwów 1901, s. 167-332.
6. S. Niemojewski, Pamiętnik (1606-1608), wyd. A. Hirschberg, Lwów 1899, s. 95.
7. S. Okolski, Dyjaryjusz transakcyjej wojennej między wojskiem koronnym i zaporoskim, w roku 1637..., w Zamościu, w druk. Akademii, J. Jastrzębski, 1638.
8. Pamiętnik Samuela Maskiewicza, w: Pamiętniki Samuela i Bogusława Kazimierza Maskiewiczów (wiek XVII), opr. A. Sajkowski, Wrocław 1961, s. 11.
9. A. Rabucha, Jan Piotr Sapiecha, w: Polski słownik biograficzny, t. 34, Wrocław 1992, s. 622-624.
10. H. Wisner, Lisowczycy, Warszawa 1995, s. 39-40.
11. S. Żółkiewski, Początek i progres wojny moskiewskiej, w: idem, Pisma..., wyd. A. Bielowski, Lwów 1861, s. 24.

Relation:

Napis

Volume:

VII

Start page:

111

End page:

134

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: