Object structure

Title:

Mała "Iliada — Nemezis kraju północnego" Jakuba Duszy Podhoreckego

Subtitle:

Napis, Seria VII (2001)

Creator:

Oszczęda, Aleksandra

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2001

Description:

24 cm ; Tekst pol.

Subject and Keywords:

Podhorecki, Jakub Dusza ; literatura polska - XVII w. ; epika

References:

1. Album studentów Akademii Zamojskiej. 1595-1781, oprac. H. Gmiterek, Warszawa 1994. ; 2. W. Bartoszewski, Pienia wesołe dziatek na przyjazd... króla Jego M. ... po rekuperowaniu Smoleńska, Wilno 1611. ; 3. Conclusiones ex proemio Aristotelis... Jacobo Dusza Podorecki philosophiae studioso... Zamość, M. Łęski 1613. ; 4. J. Długosz, Roczniki, czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, red. J. Dąbrowski [i in.], t. 1, Warszawa 1961, s. 83. ; 5. K. Estreicher, Bibliografia polska, t. 23, Kraków 1910, s. 77. ; 6. S. Grochowski, Krakowska Polaków z Moskwą biesiada, [b. m.] 1606. ; 7. S. Grochowski, Pieśni na fest ucieszny wielkim dwiema narodom polskiemu i moskiewskiemu, Kraków 1606. ; 8. A. Gwagnin, Kronika Sarmacji europejskiej, tł. M. Paszkowski, Kraków 1611, ks. VII, s. 1. ; 9. Joachima Bielskiego dalszy ciąg "Kroniki polskiej", zawierający dzieje od 1587 do 1598, wyd. F. M. Sobieszczański, Warszawa 1851, s. 135. ; 10. J. Jurkowski, Hymeneus najaśniejszego Monarchy Dymitra Iwanowica..., Kraków 1605. ; 11. J. K. Kochanowski, Dzieje Akademii Zamojskiej (1594-1784), Kraków 1899-1900. ; 12. J. Krajewski, Chronologia wojny moskiewskiej, Kraków [1615]. ; 13. J. Krajewski, Szturm smoleński sobotni..., [b. m.] 1611. ; 14. S. Lifftel, Gody moskiewskie..., Kraków 1608. ; 15. Ludzie Zamościa i Zamojszczyzny. Bibliografia w wyborze, Zamość 1998. ; 16. S. Łempicki, Poeci kręgu Akademii Zamojskiej, w: idem, Wiek złoty i czasy romantyzmu w Polsce, Warszawa 1992. ; 17. Nais Dniestrowa na pogrzeb... P. Jana Zamoyskiego, Zamość, Druk. Akademicka 1619. ; 18. K. Niesiecki, Herbarz polski, wyd. J. N. Bobrowicz, t. 7, Lipsk 1841, s. 343 i n. ; 19. S. Nieznanowski, Staropolska epopeja historyczna. Kształtowanie się pojęcia, drogi rozwoju, w: idem, Studia i wizerunki, Warszawa 1989, s. 135 i n. ; 20. J. Nowak-Dłużewski, Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Zygmunt III, Warszawa 1971, s. 186-232. ; 21. B. Ozimiński, Szturm pocieszny smoleński..., Wilno 1611. ; 22. A. Rymsza, Deketeros akroama, to jest dziesięćroczna powieść wojennych spraw... Krzysztofa Radziwiłła, Wilno 1585. ; 23. M. K. Sarbiewski, Dii gentium , tł. i opr. K. Stawecka, Wrocław 1972, s. 571. ; 24. E. Sarnowska-Temeriusz, Świat mitów i świat znaczeń. Maciej Kazimierz Sarbiewski i problemy wiedzy o starożytności, Wrocław 1969, s. 136. ; 25. L. Szczerbicka-Ślęk, W kręgu Klio i Kalliope. Staropolska epika historyczna, Wrocław 1973, s. 61 i n. ; 26. Trzy podróże. J. Kochanowski: "Pamiątka Janowi na Tęczynie", A. Zbylitowski: "Droga do Szwecyjej", T. Grotkowski: "Podróż morska", wst. i objaśn. E. Kotarski, Gdańsk 1973, s. 39. ; 27. A. Wadowski, Wiadomość o profesorach Akademii Zamojskiej, Warszawa 1899-1900. ; 28. T. Wierzbowski, Smutnoje wriemia w sowriemiennoj jemu polskoj litieraturie, w: Matierialy k istorii moskowskogo gosudarstwa, t. 3, Warszawa 1900. ; 29. S. Witkowski, Sapho słowieńska..., Kraków 1611. ; 30. A. Władysławiusz, Nowiny z Moskwy posiane... Pieśń o tymże Caru moskiewskim, Kraków 1608. ; 31. A. Zbylitowski, Droga do Szwecyjej... Zygmunta III..., Kraków 1597. ; 32. J. Żabczyc, Mars Moskiewski krwawy, Kraków 1605. ; 33. J. Żabczyc, Poseł moskiewski, Kraków 1606.

Relation:

Napis

Volume:

VII

Start page:

135

End page:

142

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Citation

Citation style: