Object structure

Title:

Mała "Iliada — Nemezis kraju północnego" Jakuba Duszy Podhoreckego

Subtitle:

Napis, Seria VII (2001)

Creator:

Oszczęda, Aleksandra

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2001

Description:

24 cm ; Pol. text

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Podhorecki, Jakub Dusza ; Polish literature - XVII c. ; epic

References:

1. Album studentów Akademii Zamojskiej. 1595-1781, oprac. H. Gmiterek, Warszawa 1994.
2. W. Bartoszewski, Pienia wesołe dziatek na przyjazd... króla Jego M. ... po rekuperowaniu Smoleńska, Wilno 1611.
3. Conclusiones ex proemio Aristotelis... Jacobo Dusza Podorecki philosophiae studioso... Zamość, M. Łęski 1613.
4. J. Długosz, Roczniki, czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, red. J. Dąbrowski [i in.], t. 1, Warszawa 1961, s. 83.
5. K. Estreicher, Bibliografia polska, t. 23, Kraków 1910, s. 77.
6. S. Grochowski, Krakowska Polaków z Moskwą biesiada, [b. m.] 1606.
7. S. Grochowski, Pieśni na fest ucieszny wielkim dwiema narodom polskiemu i moskiewskiemu, Kraków 1606.
8. A. Gwagnin, Kronika Sarmacji europejskiej, tł. M. Paszkowski, Kraków 1611, ks. VII, s. 1.
9. Joachima Bielskiego dalszy ciąg "Kroniki polskiej", zawierający dzieje od 1587 do 1598, wyd. F. M. Sobieszczański, Warszawa 1851, s. 135.
10. J. Jurkowski, Hymeneus najaśniejszego Monarchy Dymitra Iwanowica..., Kraków 1605.
11. J. K. Kochanowski, Dzieje Akademii Zamojskiej (1594-1784), Kraków 1899-1900.
12. J. Krajewski, Chronologia wojny moskiewskiej, Kraków [1615].
13. J. Krajewski, Szturm smoleński sobotni..., [b. m.] 1611.
14. S. Lifftel, Gody moskiewskie..., Kraków 1608.
15. Ludzie Zamościa i Zamojszczyzny. Bibliografia w wyborze, Zamość 1998.
16. S. Łempicki, Poeci kręgu Akademii Zamojskiej, w: idem, Wiek złoty i czasy romantyzmu w Polsce, Warszawa 1992.
17. Nais Dniestrowa na pogrzeb... P. Jana Zamoyskiego, Zamość, Druk. Akademicka 1619.
18. K. Niesiecki, Herbarz polski, wyd. J. N. Bobrowicz, t. 7, Lipsk 1841, s. 343 i n.
19. S. Nieznanowski, Staropolska epopeja historyczna. Kształtowanie się pojęcia, drogi rozwoju, w: idem, Studia i wizerunki, Warszawa 1989, s. 135 i n.
20. J. Nowak-Dłużewski, Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Zygmunt III, Warszawa 1971, s. 186-232.
21. B. Ozimiński, Szturm pocieszny smoleński..., Wilno 1611.
22. A. Rymsza, Deketeros akroama, to jest dziesięćroczna powieść wojennych spraw... Krzysztofa Radziwiłła, Wilno 1585.
23. M. K. Sarbiewski, Dii gentium , tł. i opr. K. Stawecka, Wrocław 1972, s. 571.
24. E. Sarnowska-Temeriusz, Świat mitów i świat znaczeń. Maciej Kazimierz Sarbiewski i problemy wiedzy o starożytności, Wrocław 1969, s. 136.
25. L. Szczerbicka-Ślęk, W kręgu Klio i Kalliope. Staropolska epika historyczna, Wrocław 1973, s. 61 i n.
26. Trzy podróże. J. Kochanowski: "Pamiątka Janowi na Tęczynie", A. Zbylitowski: "Droga do Szwecyjej", T. Grotkowski: "Podróż morska", wst. i objaśn. E. Kotarski, Gdańsk 1973, s. 39.
27. A. Wadowski, Wiadomość o profesorach Akademii Zamojskiej, Warszawa 1899-1900.
28. T. Wierzbowski, Smutnoje wriemia w sowriemiennoj jemu polskoj litieraturie, w: Matierialy k istorii moskowskogo gosudarstwa, t. 3, Warszawa 1900.
29. S. Witkowski, Sapho słowieńska..., Kraków 1611.
30. A. Władysławiusz, Nowiny z Moskwy posiane... Pieśń o tymże Caru moskiewskim, Kraków 1608.
31. A. Zbylitowski, Droga do Szwecyjej... Zygmunta III..., Kraków 1597.
32. J. Żabczyc, Mars Moskiewski krwawy, Kraków 1605.
33. J. Żabczyc, Poseł moskiewski, Kraków 1606.

Relation:

Napis

Volume:

VII

Start page:

135

End page:

142

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: