Object structure

Title:

Obraz wojen kozackich za czasów Chmielnickiego w staropolskim pamiętnikarstwie

Subtitle:

Napis, Seria VII (2001)

Creator:

Borek, Piotr

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2001

Description:

24 cm ; Pol. text

Subject and Keywords:

war ; Polish diaries - XVII c. ; Chmielnicki rising 1648

References:

1. P. Borek, Ukraina w staropolskich diariuszach i pamiętnikach. Bohaterowie - fortece - tradycja, Kraków 2001. ; 2. Dokumenty ob oswoboditieltroj wojnie ukrainskogo naroda 1648-1654, opr. A. Z. Baraboj i in., Kijew 1965, s. 470-472, 542-544, 547-548, 594-596, 602-605. ; 3. Dyaryusz Errorów Ichmść PP. Regimentarzów pod Pilawcami, rps Biblioteki Czartoryskich w Krakowie, sygn. IV 143, s. 119 i n. ; 4. Excerpt z manuscriptu własnej ręki Nayiaśnieyszego króla Jego Mci ś.p. Jana Trzeciego, w: Pisma do wieku i spraw Jana Sobieskiego, zebr. i wyd. F. Kluczycki, t. 1, cz. 1, Kraków 1880, s. 8-9. ; 5. N. Hanower, Jewein Mecula, w: Sprawy i rzeczy ukraińskie. Materiały do dziejów Kozaczyzny i hajdamaczyzny, wyd. F. Rawita-Gawroński, Lwów 1914, s. 65. ; 6. P. Jasienica, Rzeczpospolita Obojga Narodów, t. 2, Warszawa 1985, s. 28-28. ; 7. J. Jerlicz, Latopisiec albo kroniczka różnych spraw i dziejów dawnych i teraźniejszych czasów [...] pod rokiem [...], 1620, wyd. K. W. Wójcicki, t. 1, Warszawa 1853, s. 121 i n. ; 8. T. Józefowicz, Kronika miasta Lwowa od roku 1634 do 1690..., tł. M. Piwocki, Lwów 1854, s. 107. ; 9. W. Kochowski, Historia panowania Jana Kazimierza..., wyd. E. Raczyński, Poznań 1840, s. 63. ; 10. W. Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej, opr. M. Nagielski, t. 2, Warszawa 1996, s. 404. ; 11. Kroniczka lat 1621-1657, rps Biblioteki PAN w Kórniku, sygn. BK 312, k. 116. ; 12. Lietopis’ Samowidca po nowootkrytym spiskam s położenijem triech chronik: Chmielnickoj, "Kratkaho Opisanija Małorosji" i "Sobranija Istoricieckaho"..., opr. O. Liewickij, Kijew 1878, s. 24-25. ; 13. S. Majchrowicz, Trwałość szczęśliwa królestw, albo ich smutny upadek wolnym narodom przed oczy stawiona na utrzymanie nieoszacowanej szczęśliwości swojej, cz. 2, Lwów 1764, s. 35-36. ; 14. J. Nowak-Dłużewski, Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Dwaj młodsi Wazowie, Warszawa 1972, s. 89-150. ; 15. Nowiny z pogromu wojska polskiego pod Piławcami r. 1648, w: Nowiny o Chmielnickim. Fortelna i przemyślna zdrada Chmielnickiego pryncypała..., Biblioteka Naukowego Zakładu Imienia Ossolińskich 1847 [Lwów], t. 2, s. 8-13. ; 16. Opisanie Woyny Kozackiey, to iest Buntow Chmielnickiego z namienieniem roznych Woien z postronnymi monarchami..., rps Lwowskiej Biblioteki Naukowej im. W. Stefanyka, zesp. 5, sygn. 2098 II, k. 51v. ; 17. Opisanie Zborowskiej bitwy z Kozakami d. 15 Augusta r. 1649..., rps Lwowskiej Biblioteki Naukowej im. W. Stefanyka, zesp. 5, sygn. 2399 I, k. 3v. ; 18. S. Oświęcim, Dyaryusz 1643-1651, wyd. W. Czermak, Kraków 1907, s. 334. ; 19. Pamiętnik Mikołaja Jemiołowskiego towarzysza lekkiej chorągwi, ziemianina województwa bełzkiego, obejmujący dzieje Polski od roku 1648 do 1679 spółcześnie, porządkiem lat opowiedziane, wyd. A. Bielowski, Lwów 1850, s. 21. ; 20. Pamiętniki do panowania Zygmunta III, wyd. K. W. Wójcicki, t. 1, Warszawa 1846, s. 12 i n. ; 21. Pamiętniki Łosia towarzysza chorągwi pancernej Władysława margrabi Myszkowskiego, wojewody krakowskiego, obejmujące wydarzenia od r. 1646 do 1667, wyd. Ż. Pauli, Kraków 1858, s. 4. ; 22. Pamiętniki o wojnach kozackich za Chmielnickiego przez nieznanego autora, wyd. Z. Schletter, Wrocław 1842, s. 83. ; 23. Pamiętniki Samuela i Bogusława Kazimierza Maskiewiczów (wiek XVII), opr. A. Sajkowski, Wrocław 1961, s. 258-259. ; 24. S. F. Pułaski, Krotka Annotacya Seymow... Elekcyi y Koronacyi... corocznie odprawionych... ab Anno 1648 ad Annum 1730 Przez Im Pana Szymona Franciszka na Pułaziach Pułaskiego, Podczaszego Podlaskiego..., rps Lwowskiej Biblioteki Naukowej im. W. Stefanyka, zesp. 5, sygn. 2123 I, s. 154. ; 25. A. S. Radziwiłł, Pamiętnik o dziejach w Polsce, tł. i opr. A. Przyboś, R. Żelewski, t. 3, Warszawa 1980, s. 303. ; 26. B. Radziwiłł, Autobiografia, wst. i opr. T. Wasilewski, Warszawa 1979, s. 130. ; 27. Relacja Pana Zaborowskiego Rotmistrza Pana Sandomierskiego z Obozu uchodzącego, rps Biblioteki Czartoryskich w Krakowie, sygn. IV 143, s. 161-162. ; 28. R. Romański, Beresteczko 1651, Warszawa 1994. ; 29. W. A. Serczyk, Na płonącej Ukrainie. Dzieje Kozaczyzny 1648-1651, Warszawa 1998, s. 139 i n. ; 30. J. Tazbir, Rzeczpospolita i świat. Studia z dziejów kultury XVII wieku, Wrocław-Warszawa-Kraków 1971, s. 63-78. ; 31. M. Vorbek Lettow, Skarbnica pamięci. Pamiętnik lekarza króla Władysława IV, opr. E. Galos, F. Mincer, red. W. Czapliński, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968, s. 159. ; 32. T. Wasilewski, Ostatni Waza na polskim tronie, Kraków 1984, s. 104. ; 33. Z Warszawy relacja pogromu wojska polskiego pod Pilawcami. Anno Domini 1648, w: Dokumenty ob oswoboditieltroj wojnie ukrainskogo naroda 1648-1654, opr. A. Z. Baraboj i in., Kijew 1965, s. 117-118.

Relation:

Napis

Volume:

VII

Start page:

201

End page:

218

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: