Object structure

Title:

Stosunki wojska ze społeczeństwem Wielkiego Księstwa Litewskiego w połowie XVII wieku w świetle poezji okolicznościowej

Subtitle:

Napis, Seria VII (2001)

Creator:

Nagielski, Mirosław

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2001

Description:

24 cm ; Tekst pol.

Subject and Keywords:

Poezja polska - 17 w. ; wojsko ; społeczeństwo ; Wielkie Księstwo Litewskie

References:

1. J. Cedrowski do Bogusława Radziwiłła z Otrubka 10 IV 1663, rps Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Radziwiłłowskie, dz. V, teka 43, nr 1867. ; 2. J. Cedrowski do Bogusława Radziwiłła z Otrubka 6 IX 1663, rps Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Radziwiłłowskie, dz. V, teka 43, nr 1867. ; 3. J. A. Chrapowicki, Diariusz, cz. 1: lata 1656-1664, wyd. T. Wasilewski, Warszawa 1978, s. 506-508. ; 4. Dyspozycyja wojska JKMci pro hybernis 1649 Septembrs, rps Biblioteki Czartoryskich w Krakowie, sygn. 2247, nr 5, s. 59-61. ; 5. Instrukcja Jana Kazimierza dana komisarzom, Warszawa 8 VI 1659, Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Radziwiłłowskie, dz. II, teka 10, nr 1383. ; 6. J. Jasnowski, Aleksander Hilary Połubiński. Działalność wojskowa w latach 1650-1665, "Przegląd Historyczno-Wojskowy" 1938 , t.10, s. 170-172. ; 7. W. Kojałowicz, Herbarz rycerstwa W. Ks. Litewskiego zwany "Compendium", Kraków 1897. ; 8. W. Kojałowicz, Herbarz szlachty W. Ks. Litewskiego zwany "Nomenclator", Kraków 1905. ; 9. Komput chorągwi ordynowanych z obozu spod Giegużyna do Kurlandii, rps Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Radziwiłłowskie, dz. V, nr 11208, cz. 1, s. 156-157. ; 10. H. Kotarski, Wojsko polsko-litewskie podczas wojny inflanckiej 1576-1582, cz. 1-5, "Studia i Materiały do Historii Wojskowości", t. 16 (1970), cz. 2, s. 63-123; t. 17 (1971), cz. 1, s. 51-124; cz. 2, s. 81-151; t. 18 (1972), cz. 1, s. 3-92; cz. 2, s. 43-104. ; 11. List K. Kłokockiego i W. Huryna do Bogusława Radziwiłła ze Słucka 12 VIII 1659, rps Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Radziwiłłowskie, dz. V nr 6865/1, s. 105-106. ; 12. List K. Kłokockicgo i W. Huryna do Bogusława Radziwiłła ze Słucka21 X I1659, rps Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Radziwiłłowskie, dz. V, nr 6865, cz. 1, s. 151-153. ; 13. J. Morzy, Kryzys demograficzny na Litwie i Białorusi w II połowie XVII wieku, Poznań 1966. ; 14. M. Nagielski, Aleksander Połubiński, w: Polski słownik biograficzny, t. 27, Wrocław 1983, s. 358-363. ; 15. M. Nagielski, Chorągwie husarskie Aleksandra Hilarego Połubińskiego i króla Jana Kazimierza w latach 1648-1666, "Acta Baltico-Slavica", t. 15, Wrocław 1983, s. 90-91. ; 16. S. Potocki do chorągwi tatarskich z Podhajec 14 I 1666, rps Centralnegp Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy w Kijowie, zespół 25, inwentarz I, nr 313, k. 76-77. ; 17. A. Rachuba, Siły zbrojne Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVII wieku, "Przegląd Wschodni" 1994, t. 3, cz. 3, s. 379-410. ; 18. Reskrypt Jana Kazimierza dany posłom regimentu Pawła Sapiehy, Warszawa 30 V 1659, rps Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Radziwiłłowskie, dz. II, teka 10, nr 1382. ; 19. Reskrypt JKMci na punkta regimentu Pawła Sapiehy z Warszawy 10 VII 1659, rps Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Radziwiłłowskie, dz. II, teka 10, nr 1386. ; 20. G. Saganowicz, Niewjadomaja wajna 1654-1661, Mińsk 1995, s. 34-55. ; 21. Uniwersał Jana Kazimierza do wojska litewskiego z Nieporętu 8 VII 1659, rps Biblioteki Czartoryskich w Krakowie, sygn. 152, nr 50. ; 22. J. Wimmer, Wojsko polskie w drugiej połowie XVII wieku, Warszawa 1965, s. 127. ; 23. H. Wisner, Działalność wojskowa Janusza Radziwiłła 1648-1655, "Rocznik Białostocki", t. 13, Warszawa 1976, s. 53-109. ; 24. H. Wisner, Przedsejmowy sejmik nowogrodzki w latach 1607-1648, "Przegląd Historyczny" 1978, t. 69, z. 4, s. 677-693. ; 25. H. Wisner, Wojsko litewskie 1. połowy XVII wieku, cz. 1-3, "Studia i Materiały do Historii Wojskowości", t. 19 (1973), cz. 1, s. 61-138; t. 20 (1976), s. 5-26; t. 21 (1978), s. 45-148. ; 26. H. Wisner, Wojsko Wielkiego Księstwa Litewskiego. Czasy Zygmunta III i Władysława IV, "Zeszyty Naukowe WSP w Opolu", Historia 26, 1988, s. 217-233. ; 27. H. Wisner, Wojsko w społeczeństwie litewskim pierwszej połowy XVII wieku, "Przegląd Historyczny" 1975, t. 66, z. 1, s. 41-60.

Relation:

Napis

Volume:

VII

Start page:

219

End page:

233

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Citation

Citation style: