Object structure

Title:

Sarmackie widzenie świata. O stylu poezji Wespazjana Kochowskiego

Subtitle:

Napis, Seria VII (2001)

Creator:

Rejter, Artur

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2001

Description:

24 cm ; Tekst pol.

Subject and Keywords:

sarmatyzm ; Poezja polska - 17 w. ; Kochowski, Wespazjan (1633-1700)

References:

1. J. Bartmiński, Podstawy lingwistycznych badań nad stereotypem — na przykładzie stereotypu matki, w: Język a kultura, t.12, Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria, metodologia, analizy empiryczne, red. J. Anusiewicz, J. Bartmiński, Wrocław 1998, s. 64.
2. J. Bartmiński, Punkt widzenia, perspektywa, językowy obraz świata, w: Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, Lublin 1999, s. 103-120.
3. A. Czyż, Polski barok niesarmacki, w: idem, Władza marzeń. Studia o wyobraźni i tekstach, Bydgoszcz 1997, s. 161-173.
4. M. Eustachiewicz, Wstęp, w: W. Kochowski, Utwory poetyckie. Wybór, opr. M.Eustachicwicz, Wrocław 1991 (BN I 92), s. III-LXXX.
5. M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich, Wrocław 1989, s. 455-456.
6. C. Hernas, Barok, Warszawa 1998, s. 481-509.
7. M. Klimowicz, Oświecenie, Warszawa 1998, s. 11-17.
8. J. Pelc, Barok - epoka przeciwieństw, Warszawa 1993, s. 207-269.
9. J. Pelc, Sarmatyzm, w: Słownik literatury staropolskiej. Średniowiecze - Renesans - Barok, red. T. Michałowska, Wrocław 1998, s. 834-838.
10. T. Skubalanka, Główne tendencje stylistyczne w polskiej poezji barokowej, w: Barok w polskiej kulturze, literaturze i języku, red. M. Stępień, S. Urbańczyk, Warszawa-Kraków 1992, s. 189-198.
11. T. Skubalanka, Historyczna stylistyka języka polskiego. Przekroje, Wrocław 1984, s. 83.
12. A. Wilkoń, Kategorie stylistyczne w poezji barokowej, w: idem, Język artystyczny. Studia i szkice, Katowice 1999, s. 131-144.

Relation:

Napis

Volume:

VII

Start page:

247

End page:

257

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: